ČEKIA: Nejstabilnější obchodníci s cennými papíry na českém trhu
|

ČEKIA: Nejstabilnější obchodníci s cennými papíry na českém trhu

V životě není nic bez rizika. A už vůbec ne na finančních trzích. Proto se každý investor musí s rizikem naučit žít. To znamená rozpoznat ho, naučit se ho řídit a eliminovat ho na nejnižší možnou úroveň. Teorie praví: "Riziko představuje pravděpodobnost, že výnos investice bude nižší, než jsme očekávali."

Obchodování Akcie ČR

Riziko zahrnuje možnost ztráty části nebo celé původní investice. A aby toho nebylo málo, "riziko" není jen jedno – investor podstupuje celé portfolio rizik. Namátkou můžeme zmínit riziko země (politické, ekonomické, měnové, legislativní apod.), riziko finančního instrumentu (hodnota cenného papíru nebo portfolia poklesne) nebo riziko krachu obchodníka s cennými papíry.

Zapátrali jsme v databázích agentury ČEKIA a představujeme TOP 5 nejstabilnějších (licencovaných) tuzemských obchodníků s cennými papíry podle ČEKIA Stability Ratingu.

ČEKIA Stability Rating poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy, vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. Výstupem ratingového hodnocení je známka na desetistupňové škále a pravděpodobnost úpadku vyjádřená v procentech.

Nejstabilnější čeští obchodníci s cennými papíry

Více o stability ratingu najdete na serveru iPOINT.cz