Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - KB, Erste a VIG

KB, Erste, VIG. Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Akcie ČR Erste Group Bank
Komerční banka

Komerční banka

Výsledky za 4Q byly lepší, než se očekávalo, s čistým ziskem na úrovni 3,4 mld. Kč při očekávání trhu 3,1 mld. Kč. Navržená hrubá dividenda na úrovni 270 Kč (6,5% hrubý dividendový výnos) byla pro trh lehce pozitivní v případě řádné dividendy, nicméně nebyla navržena žádná mimořádná dividenda, což část trhu včetně nás mírně zklamalo. Co vnímáme pozitivně, je skutečnost, že společnost zvýšila, prozatím jednorázově, dividendový výplatní poměr na 77 % (prozatím bylo rozpětí 50-60 %).

Očekáváme, že díky vysoké kapitalizaci banky (TIER 1 na úrovni 14,0 %) by "nový" výplatní poměr mohl být dodržen i do budoucna a banka bude bez problémů udržovat silnou kapitalizaci a zvýší dividendu.

Co z krátkodobého hlediska mírní optimismus na tomto titulu, je, kromě sentimentu (Libye), spekulace na IPO lokální banky ČSOB. Za současného sentimentu a nejistoty se domníváme, že IPO ČSOB bude spíše posunuto, pokud se o něm vůbec uvažovalo do 1Q11.

Domníváme se, že ceny kolem 4 200 Kč v případě tlaku kvůli IPO ČSOB jsou zajímavou investiční příležitostí. Očekáváme, že potenciální pokles je limitován výší dividendy, která bude obchodována s titulem do druhé poloviny dubna (prozatím neschváleno a bráno z historické zkušenosti).

V úterý jsme lehce revidovali cílovku na 4 441 Kč z 4 256 Kč. Doporučení zůstalo na stupni držet (viz. materiál z 22. 2. 2010). Erste Group logo

Erste Group

Výsledky u Erste za 4Q10 dopadly z našeho pohledu spíše lehce nepříznivě, a to ne ani tak ve smyslu čistého zisku (270 mil. EUR vs. oček. 279 mil. EUR), ale spíše kvůli úrokovým výnosům (provozní výnos), které meziročně poklesly více, než bylo očekávání.

Dalšími nepříznivými faktory byly odpis goodwillu u menších majetkových podílů a zvýšené náklady na soudní spory, které především na úrovni zisku před zdaněním způsobily zklamání vůči konsensu (negativní rozdíl 16 %). Rovněž navržená dividenda na úrovni 0,65 EUR (1,8% hrubý div. výnos) na akcii je spíše zklamáním (oček. 0,75 EUR).

Pro nejbližší měsíc neočekáváme na titulu žádné významnější zprávy, a tudíž očekáváme, že se bude pohybovat spíše dle sentimentu. Současně nám však připadá, že relativně slabší výsledky a současná cena kolem 39 EUR může indikovat vybírání zisků z krátkého pohledu. Z dlouhodobého hlediska jsme na banku spíše neutrální.

VIG logo

VIG

K titulu není příliš mnoho nových informací. Výsledky (31. 3. 2011) nebudou pro titul překvapením díky předběžným datům poskytnutým v průběhu února.

Potenciálně zajímavý zprávami může být komentář ke spíše drobnějším akvizicím. Nevylučujeme další drobnější akvizice. Výraznější zprávou by mohla být výraznější akvizice, ale prozatím na trhu nevidíme výraznější příležitost.

Současné ceny na úrovních 1 040 Kč jsou z našeho pohledu již méně atraktivní/neutrální s tím, že naše cílová cena je na úrovni 1 140 Kč. Z dlouhodobého hlediska se začíná cena dotahovat na náš potenciál a prozatím nevidíme důvod tento potenciál nijak měnit.

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol