Zajištění na důchod pomocí ETF? Proč ne
|

Zajištění na důchod pomocí ETF? Proč ne

Každý finanční produkt má výhody i nevýhody. Kdo se nespoléhá pouze na státní penzi, využívá již dnes penzijní či podílové fondy. V souvislosti s důchodovou reformou lze v brzké době očekávat i nabídku nových fondů. Alternativou ke klasickým podílovým fondům jsou i burzovně obchodované fondy.

ETF Důchody Penzijní reforma
Zajištěný důchod - jak na to?

Podobně jako v Německu či ve Švýcarsku funguje v České republice průběžný systém financování výplaty důchodů. Dnešní pracující přispívají na důchody současným seniorům. Tento systém byl nastaven před více než sto lety, kdy "průměrný" důchodce pobíral peníze pouze několik let.

Nejen v České republice se prodlužuje střední délka života a lidé si užívají důchodu i desítky let. Porodnost klesá, populace stárne a snižuje se počet lidí přispívajících do systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že dnes připadá na jednoho důchodce 1,8 ekonomicky aktivních lidí - plátců sociálního pojištění.

Pokud se systém neupraví, v roce 2050 to bude podle posledních analýz asi 1,2. Přitom schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 30 miliard korun ročně. Státní systém důchodového zabezpečení proto není při nynějším nastavení dlouhodobě udržitelný.

Kolik lidí bude pracovat na jednoho důchodce?
Vyspělé země nastoupily již před mnoha lety trend, který se jim nepodaří zvrátit dlouhá desetiletí - ubývá lidí v produktivním věku při současném prodlužování věku dožití. Stárnoucí populace dává vzniknout řadě fenoménů, například větší spotřebě léků. Jak je vidět na grafu, výhled pro vyspělé země a Rusko není příliš příznivý - kromě USA, kde svůj pozitivní vliv má sehrát přistěhovalectví, se má ve všech zemích snižovat počet lidí, kteří pracují na jednoho důchodce.

Bez vlastních úspor se neobejdete

V současné době si mohou lidé dobrovolně spořit v penzijních fondech. Kdo se rozhodl do těchto fondů investovat, získal státní příspěvek. Nevýhodou penzijních fondů je jejich konzervativní konstrukce. Ke spoření na dvacet, třicet a více let nejsou ideální.

Kdo usiloval o vyšší výnos, musel se poohlédnout po rizikovějších podílových fondech. Ty však nenabízejí žádnou garanci nezáporného výnosu ani státní příspěvek.

Od příštího roku se mohou lidé zapojit do dobrovolného fondového penzijního spoření. Tyto fondy již budou moci investovat do rizikovějších cenných papírů, čímž budou atraktivnější pro mladší generaci. Na soukromý individuální účet si budou moci lidé vyvést 3 % sociálního pojištění, pokud ovšem sami z vlastních prostředků vloží minimálně další 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění.

Na důchod můžete šetřit i bez státu

I když státní příspěvek přesvědčil téměř polovinu národa k využití penzijních fondů, investovat lze i do dalších produktů. Převážná část drobných investorů využívá klasické podílové fondy. Jejich hlavní výhodou je, že můžete pravidelně odkládat i stokorunové částky. Dostatečně pestrá je i nabídka fondů. Na trhu se již zabydlely i různé investiční programy.

Pokračování článku najdete na serveru ETFs.cz

Jak se vám (ne)vyplatí penzijní reforma?
Velká penzijní reforma se nezadržitelně blíží. Komu se vyplatí přejít do 2. pilíře? Každý má možnost si spočítat sám, zda se mu přechod (pravděpodobně) vyplatí. K dispozici je "státní" kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí i soukromá Penzijního fondu Komerční banky. Která je lepší?

Zdroj: ETFs.cz