3 druhy pojištění, které mohou chránit vás a vaši rodinu v následujících letech

Pro řadu lidí je pojištění a jeho sjednávání složité, pro jiné je to otrava spojená s návštěvou pojišťovacího agenta, pro někoho pak drahou zbytečností. Skutečnost je taková, že dobrý pojistný produkt může zabezpečit jak vás, tak vaši rodinu pro případ toho nejhoršího. Čas strávený výběrem dobrého pojištění určitě stojí za to.

Vhodnost jednotlivých produktů je individuální záležitostí závisející na preferencích a na tom, zda jde o živitele rodiny, nebo osobu žijící samostatně. V portfoliu žádného živitele rodiny by neměly chybět tři základní druhy pojištění - pro případ invalidity, pro případ smrti (životní pojištění) a pojištění na dlouhodobou péči.

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity je poněkud podceňováno, ve skutečnosti však jde o jedno z nejdůležitějších, zejména u mladých rodin. Pokud kvůli invaliditě přijde o práci mladý živitel rodiny, může to vyvolat doslova existenční problémy. "Vaším největším aktivem je možnost pracovat a vydělávat si na živobytí," říká Jonathan Meaney, certifikovaný finanční poradce ve společnosti Carter Financial. "Pokud se stanete invalidou v 25 letech a o možnost vydělávat přijdete, je to pravděpodobně ta největší (finanční) ztráta, kterou můžete utrpět. A pojištění pro případ invalidity vás proti tomu chrání."

V českém prostředí je statistika poměrně jasná. "Zhruba každou hodinu jsou v ČR přiznány 3 nové invalidní důchody. Riziko invalidity je tudíž vyšší než riziko úmrtí a finanční dopady jsou závažnější. Pojištění invalidity proto považujeme za nejdůležitější pojištění," píše Dušan Šídlo, pojistný analytik ze společnosti Broker Trust a autor knih Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik a Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě.

Invalidních důchodců je u nás bezmála půl milionu, což znamená, že téměř 8 % produktivních lidí (podle věku) je invalidních. Počet invalidů roste kvůli rostoucímu výskytu civilizačních chorob, ale také "kvůli" lepší zdravotní péči, díky které mnoho lidí přežije nebezpečnou nemoc, ale zůstane invalidních.

Pojišťovny v ČR nabízející pojištění invalidity v posledních letech přicházejí se stále zajímavějšími produkty, k čemuž je tlačí zejména konkurenční boj a zvyšující se zájem klientů a prodejců o jejich produkty. Mezi trendy posledních let patří rozšiřování pojištění o nižší stupně invalidity, omezování výluk u psychických nemocí nebo výplata pojistné částky ve splátkách (což funguje také jako ochrana před pojistnými podvody).

Při výběru pojištění je dobré si dávat pozor na několik faktorů, jako jsou délka čekací doby u plnění (od tří měsíců do dvou let), výluka kvůli zdravotnímu stavu před pojištěním, podmínky přiznání plnění (někdy stačí přiznání invalidního důchodu od státu), plnění v případě duševních nemocí, různé jiné výluky, možnosti výpovědi a další.

Životní pojištění

Také životní pojištění, respektive ta složka, v rámci které dostanou pozůstalí pojistné plnění v případě smrti pojištěného, je hodně podceňováno. "Pokud se pojištěný stará o závislé osoby, ať už jde o děti, manželku, která nepracuje, nebo jakéhokoli jiného člena rodiny, který je na něm závislý, je toto pojištění velmi důležité," říká Meaney.

Pojištění může být na dobu určitou i na dobu neurčitou. První případ je vhodný pro někoho, kdo bude potřebovat peníze bez ohledu na úmrtí. Jde například o majitele firem, kteří mají všechna aktiva ve svém podniku a v případě smrti budou jejich rodinní příslušníci nuceni platit daně z pozůstalosti (pokud nebudou chtít firmu prodat). Dočasné pojištění je vhodné pro mladé lidi, jejichž potomci a rodinní příslušníci již po určité době nebudou potřebovat zajištění v případě smrti pojištěného.

V ČR nabízí pojištění pro případ smrti všechny pojišťovny, zřejmě i proto, že je to pro ně jeden z nejziskovějších produktů. Jde totiž o automatickou součást většiny životních pojistek, a dostane ho tak i ten, kdo je nepotřebuje. Pojišťovny mají navíc dostatek přesných dat pro výpočet a často si účtují různé rizikové přirážky.

Při výběru pojištění je potřeba dávat pozor na cenu, mezi pojišťovnami jsou poměrně velké rozdíly. Rovněž zde existuje poměrně velké množství výluk, kdy se pojistné plnění nevyplácí. Jde o situace, jako jsou války, dnes tolik aktuální terorismus, sebevraždy, rizikové sporty, jaderné záření, ale také úmrtí související s požitím alkoholu či úmrtí související se zdravotním stavem před uzavřením pojistky. Jako vždy, i v tomto případě platí, že podmínky jednotlivých pojišťoven se významně liší.

Pojištění dlouhodobé péče

Čím je člověk starší, tím je náchylnější k vážným nemocem, které mohou omezit jeho schopnost samostatně se o sebe postarat. Pojištění dlouhodobé péče umožňuje zvládat poměrně vysoké výdaje spojené s péčí o osoby s chronickými onemocněními, zdravotními postiženími nebo v situacích, které vyžadují každodenní pozornost v dlouhém časovém horizontu.

V různých částech světa se k tomuto pojištění, respektive vyplácení dávek přistupuje různě. V evropských zemích je vypláceno ve velké většině zemí ze státních peněz, ať už z programů sociálního pojištění, nebo z daní (zejména severské země). V USA, nebo Velké Británii je možnost tuto péči doplnit individuálními pojistnými programy, které v těchto zemích mají tradici. V České republice je financování zabezpečováno státem, ale problém dlouhodobé péče a jejího pojištění, respektive jejího legislativního ukotvení, stále není uzavřen.

Samotní lidé mohou využít nabídky některých pojišťoven, které nabízejí pojištění dlouhodobé péče většinou jako doplněk pojištění invalidity. V případě, že bude chtít někdo podobnou péči využívat v důchodovém věku, může využívat důchodové pojištění nebo pojištění dožití jako součást životního pojištění. Na zadní vrátka by se ale každopádně nikdy nemělo zapomínat.

Tvrdit, že některý pojistný produkt je nejvýhodnější pro každého, je nesmyslné zevšeobecňování, na druhé straně je ale pravda, že uvedené produkty mohou být vhodné pro většinu živitelů rodin. Kromě samotných produktů je důležité zjistit si podmínky jednotlivých pojišťoven, protože v tomto směru existují propastné rozdíly (často je navíc nemožné najít ideální produkt a je potřeba dělat kompromisy). Čas věnovaný výběru vhodného produktu a celé pojišťovny pak může být velice účelnou investicí.

Zdroj: Business Insider, Broker Trust

Pojištění
Přestat sledovat
Důchody
Přestat sledovat
Pojišťovny
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat