Nastal soumrak kapitálového investování fondů v ČR?
|

Nastal soumrak kapitálového investování fondů v ČR?

Evropský parlament 11. listopadu definitivně schválil nová pravidla pro alternativní investiční fondy, kam spadá široká škála subjektů a produktů: hedgeové fondy, kapitálové investiční fondy, nemovitostní fondy, surovinové fondy apod.

Peníze

"Přísná regulace hedgeových fondů je zcela namístě. Hedgové fondy fungují jako casino, v němž navíc hráči nesázejí ze svého, ale z vypůjčeného. Výsledky divokých operací hedgových fodnů jsou pak prakticky nepředvídatelné a mohou rozkolísat nejednu národní ekonomiku," uvádí k tomu europoslanec Jan Březina, podle kterého je však nesmyslné nastavovat stejně přísné požadavky pro všechny typy fondů.

"S vaničkou se bohužel vylilo i dítě. Tažení proti hedgeovým fondům semlelo i ostatní fondy, které přitom nežijí v takové míře ze spekulací, a nepatří tedy mezi vysoce rizikové," uvedl Březina.

Velmi přísný tzv. režim třetích zemí, tedy podmínky, za jakých mohou fondy z třetích zemí poskytovat své služby v EU, může podle Březiny odrazovat od jejich vstupu na evropský finanční trh. "Francouzský protekcionismus zvítězil nad britským liberalismem. Je vidět, že dlouhodobá snaha Francie zlikvidovat londýnskou burzu se nemíjí účinkem," komentuje francouzsko-britský střet o podobu regulace fondů Březina.

Podle něj reálně hrozí, že vzhledem k značně omezujícím podmínkám, jako jsou například přehnaně vysoké nároky na depozitáře, tedy osobu spravující cenné papíry fondu, nebudou hedgeové a investiční fondy zakládat své pobočky v ČR.

"Čeští investoři tak budou odkázáni na fondy v zahraničí, nad kterými však české orgány nebudou mít možnost dohledu. Český rozpočet navíc přijde o nezanedbatelné sumy z daní, které by pobočky hedgových a jiných fondů na našem území odváděly," uzavírá Březina.

Další zajímavé články najdete na serveru Profit.cz

Zdroj: Profit.cz