Kde si politici "podávají ruce" s demografickými trendy?
|

Kde si politici "podávají ruce" s demografickými trendy?

Stárnutí populace ve vyspělých ekonomikách nutí politiky k otevírání pracovního trhu. Zajímavý graf z dílny analytiků Goldman Sachs ukazuje podíl zahraniční pracovní síly na celkovém počtu pracujících v jednotlivých ekonomikách. Suverénně nejvyšší podíl zahraničních pracovníků vykazují Švýcarsko (23 %) a Rakousko (13 %). Lehce pod 10 % se drží Norsko, Belgie nebo Německo. Také Česká republika vykazuje relativně vysoké zastoupení zahraniční pracovní síly (6 %).

Ekonomika Zaměstnání Demografie Pracovní trh
Podíl zahraniční pracovní síly
Zdroj: Goldman Sachs