Na čem vydělávají banky?
|

Na čem vydělávají banky?

Pro mnohé to bude rychlé přelouskání louskání slabikáře, ale ani tak nezaškodí si připomenout, na čem že to stojí příjmy bankovního sektoru. Z grafu je patrné, že dominantní položkou pro zisky bank jsou čisté úrokové výnosy, které v průměru zajišťují dvě třetiny příjmů.

Banky
Na čem vydělávají banky
Zdroj: Deutsche Bank