Přestat sledovat
2. 2. 2023 7:30

Energetická skupina ČEZ zveřejnila výhled pro letošní rok, který zahrnuje aktuální predikce cen komodit a nedávno schválené regulace. Management počítá v tomto roce se ziskem EBITDA v rozmezí 105 a 125 miliard Kč a očištěným čistým ziskem 30 až 40 miliard Kč. Výhled počítá s průměrnou realizovanou cenou elektřiny v pásmu 120 až 160 EUR/MWh, daní z příjmů nad stanovené cenové stropy ve výši 7 až 33 miliard Kč, daní z mimořádných zisků 20 až 30 miliard Kč a řádnou daní ze zisku 13 až 17 miliard Kč. Dlouhodobý výhled pak pro rok 2030 počítá s EBITDA 125 až 135 miliard Kč.

Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: ČEZ