Komerční bance klesl v prvních devíti měsících roku čistý zisk o 45 % na 6,08 miliardy Kč

Komerční bance klesl čistý zisk za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně o 45 % na 6,08 miliardy Kč. Po očištění o jednorázové položky byl nižší o 44 %. Celkové výnosy klesly o 8,6 % na 22,35 miliardy Kč. Čísla byla ovlivněna dopady pandemie nemoci covid-19, banka mimo jiné zaúčtovala opravné položky ve výši 3,41 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy se snížily o 8,9 % na 16,10 miliardy Kč, hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb, který vedl ke snížení výnosů z reinvestic depozit. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly o 13,1 % na 3,86 miliardy Kč, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě a v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 2,22 miliardy Kč pak vzrostl o 1,9 %, s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvyšovalo poptávku po zajištění finančních rizik.

Provozní náklady stouply o 1,9 % na 11,43 miliardy Kč. Růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, narostly ale i odpisy v souvislosti s investicemi do digitalizace. Komerční banka také zaúčtovala rezervu na náklady spojené se zrychlením transformace na základě zkušenosti z epidemie covidu-19 (čistý dopad do provozních nákladů 94 milionů Kč). Provozní náklady bez této jednorázové rezervy byly 11,3 miliardy Kč, a meziročně tak byly vyšší o procento.

Čistá tvorba opravných položek za prvních devět měsíců roku dosáhla 3,4 miliardy Kč. Tato částka zahrnuje opravné položky na některé očekávané ztráty způsobené ekonomickými dopady pandemie covidu-19 a rovněž tvorbu rezerv na pohledávky za klienty v selhání a navýšení rezerv u expozic se zhoršeným rizikovým profilem v situaci, kdy selhání brání splátková moratoria.

Ke konci září poskytovala skupina odklad splátek v rámci úvěrových moratorií u úvěrů v objemu 58,5 miliardy Kč. V záručních programech COVID pak k 30. září poskytla 1 864 klientům financování v objemu 11,7 miliardy Kč.

Úvěry narostly o 5,9 %, vklady o 8,2 %

Objem úvěrů poskytnutých klientům se ke konci září zvýšil meziročně o 5,9 % na 692,3 miliardy Kč. Z toho úvěry na bydlení se zvýšily o 7,8 % a spotřebitelské úvěry vzrostly o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 4,8 %. Vklady klientů stouply o 8,2 % na 930,4 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala ke konci září silných 21,6 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 20,9 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl 232 %, výrazně nad regulačním minimem 100 %. Poměr objemu poskytnutých čistých úvěrů ke vkladům dosahoval 73,2 %.

"Probíhající krize bude mít dlouhodobé důsledky, ale zároveň posílí naši odolnost. Je tak nutné se dívat dále za její konec," uvedl ve výsledkové zprávě předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Komerční banka také zveřejnila strategický plán, ve kterém si klade za cíl být lídrem v nové éře digitálního bankovnictví pro dva miliony aktivních klientů. Mezi strategické cíle patří mimo jiné vybudování nové digitální banky a společnosti řízené daty a udržení vedoucí pozice ve službách pro korporace.

Ve třetím čtvrtletí čistý zisk spadl o 57 %

Za samotné třetí čtvrtletí banka vykázala čisté úrokové výnosy 5,25 miliardy Kč (meziročně -11,1 %), čisté výnosy z poplatků a provizí 1,24 miliardy Kč (meziročně -16,6 %) a čistý zisk z finančních operací 711 milionů Kč (meziročně -15,3 %). Čistý zisk jí pak spadl o 57,2 % na 1,65 miliardy Kč.

Ve výhledu Komerční banka uvedla, že úvěrování by mělo letos vzrůst o střední jednotky procent. U příjmů očekává management pokles ve vyšších jednotkách procent, zejména kvůli nižšímu čistému úrokovému výnosu, který je výsledkem negativního vývoje úrokových sazeb. Příjmy z poplatků a provizí budou letos negativně ovlivněny klesající aktivitou a regulací SEPA plateb. Výsledek z obchodování by měl být letos naopak vyšší. Banka by měla pokračovat v přísné kontrole provozních nákladů, rizikové náklady by pak měly zůstat pod 80 bazickými body (což je výše oproti dříve odhadované horní hranici 70 bazických bodů).

Analytici: Čistý zisk zklamal, banka ale zůstává silná a pro investory zajímavá

"Čistý zisk Komerční banky byl zklamáním, když ve třetím čtvrtletí klesl na 1,65 miliardy Kč, a byl tak níže jak v porovnání s druhým čtvrtletím, tak v porovnání s odhady. Důvodem byly vysoké náklady na tvorbu opravných položek (1,68 miliardy Kč), které mezičtvrtletně vzrostly a byly přibližně 10-20 % nad odhady. Čistý úrokový výnos byl naopak lepší, než se očekávalo, a příjemně se zotavil oproti druhému čtvrtletí," řekl analytik Thomas Unger z Erste.

"Výsledky za třetí čtvrtletí byly viditelně slabší, než jsme očekávali my i trh. Náklady na tvorbu opravných položek byly výrazně nad odhady, když byly mezičtvrtletně výše, a pravděpodobně tak vedly ke zvýšení výhledu v tomto směru. Na straně příjmů se čistý úrokový výnos vzpamatoval ze slabého druhého čtvrtletí více, než jsme očekávali, příjmy z poplatků a provizí ale naopak zaostaly. Kapitálový poměr Tier 1 zůstává vysoký. S velmi silnou rozvahou a kapitalizací považujeme Komerční banku v současné situaci za solidní volbu v atraktivním bankovním sektoru v regionu," dodal Unger.

"Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace smíšené. Provozní zisk za třetí čtvrtletí (3,78 miliardy Kč) byl mírně nad odhady, nicméně meziročně o více než 20 % níže, celoroční výhled má jen drobné úpravy. Zveřejněný strategický plán poskytl minimum finančních cílů, nicméně cílovaná návratnost vlastního kapitálu 15 % je poměrně ambiciózní," doplnil analytik z J&T Banky Milan Lávička.

Body ze strategického plánu do roku 2025

  • Dynamický růst příjmů a dobrá kontrola nákladů by měly vyústit v poměr nákladů a příjmů na úrovni 40 %. Průměrný roční růst příjmů do roku 2025 je očekáván mezi 5 a 6 %, když banka očekává výraznější růst po roce 2021. Provozní náklady by měly růst pomaleji než inflace, kolem 1-2 %.
  • Objem úvěrů a rizikově vážených aktiv by měl ročně růst ve středních až vyšších jednotkách procent. Růst rizikově vážených aktiv bude podle výhledu managementu banky důsledkem vyšších rizikových vah a regulatorních změn.
  • Komerční banka cílí na růst klientské základny ze současných 1,66 milionu na 2 miliony v roce 2025. Hlavní část by měl tvořit organický růst, nicméně přibližně 150 tisíc klientů by měly přidat akvizice. Banka plánuje být více aktivní v případných akvizičních možnostech, když je otevřena zejména vůči menším cílům se zaměřením na rostoucí příjmy a realizovatelné nákladové úspory.
  • Silná ziskovost banky by měla být zachována. Cílem do roku 2025 je dosáhnout RoE ve výši 15 % s předpokládanou normalizací rizikových nákladů na úrovni 25 bazických bodů v roce 2025.

"Střednědobý výhled považujeme za celkem ambiciózní, když společnost očekává růst klientské základny, tržního podílu i úvěrového portfolia nad úrovněmi z předchozích let. Cíl v rámci provozních nákladů považujeme za přijatelný, když banka prokazuje dobrou kontrolu nákladů. Komerční banka disponuje dostatečným kapitálem k financování budoucího růstu, když její kapitalizace patří k těm nejsilnějším v regionu CEE. Přebytečný kapitál by mohl být silným argumentem ke značným dividendám v následujících letech. Banka je ve spojení s ČNB ohledně vyplácení zisku, nicméně management předpokládá, že ČNB bude následovat doporučení ECB," napsal Thomas Unger z Erste.

Celé skupině Komerční banky ke konci třetího čtvrtletí klesl počet klientů meziročně o 65 000 na zhruba 2,3 milionu, z toho počet klientů samotné Komerční banky se snížil o 11 000 na 1,65 milionu. Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. 

Zdroj:
Komerční banka, ČTK
Komerční banka
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
20. 1. 2021 12:20
Michal Šnobr: Jak se Česko (ne)popere s jadernou energetikou a co to znamená (i) pro kurzové a…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Solární energie
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Větrná energie
Přestat sledovat
20. 1. 2021 10:02
Aktuálně z trhů: Srovnání evropských a amerických bank (plus důvod, proč budovat pozice v akciích…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat