Erste Group Bank loni vydělala 1,26 miliardy eur, společnost zamýšlí navrhnout výplatu dividendy ve výši jednoho eura na akcii

Rakouská finanční skupina Erste Group Bank v loňském roce vydělala 1,26 miliardy eur. V roce 2015 její čistý zisk činil jen 968 milionů eur. Meziročně jí tak zisk vyskočil o 30 %. Výsledky výrazně podpořil zejména prudký pokles nákladů na rizika. Erste rovněž potvrdila, že plánuje navrhnout výplatu dividendy ve výši jednoho eura na akcii.

Čistý úrokový příjem bance loni klesl o 1,6 % na 4,37 miliardy eur a čistý příjem z poplatků a provizí se snížil o 4,2 % na 1,78 miliardy eur. Pokles čistého úrokového příjmu banka vysvětluje z velké části přetrvávajícím prostředím nízkých úrokových sazeb. Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou loni dosáhl 272,3 milionu eur (meziroční nárůst o 29,6 %).

Celkové provozní příjmy Erste se loni snížily o 1,2 % na 6,69 miliardy eur, když pokles příjmů z poplatků a provizí a pokles čistého úrokového příjmu nebyly plně kompenzovány růstem objemu poskytnutých úvěrů. Provozní náklady se Erste loni zvýšily o 4,1 % na 4,03 miliardy eur. Na úrovni provozního zisku tak banka vykázala výsledek 2,66 miliardy eur proti 2,9 miliardy eur v roce 2015. Růst provozních nákladů podle generálního ředitele společnosti Andrease Treichla odráží růst investic do informačních technologií a digitalizace.

Výsledky Erste podpořil výrazný pokles nákladů na rizika. Zatímco v roce 2015 činily náklady na rizika 729,1 milionu eur, loni to bylo jen 195,7 milionu eur.

Výsledky za 4Q mírně zaostaly za odhady

Za samotné čtvrté čtvrtletí 2016 Erste vykázala čistý úrokový příjem 1,11 miliardy eur (4Q2015: 1,12 miliardy eur), příjem z poplatků a provizí 463,2 milionu eur (4Q2015: 489,2 milionu eur) a čistý zisk z finančních operací 80,7 milionu eur (4Q2015: 17,2 milionu eur). Náklady na rizika se v samotném čtvrtém kvartálu snížily meziročně z 210,7 milionu eur na 132,5 milionu eur. Čistý zisk za čtvrtý kvartál byl 85,6 milionu eur. Ve stejném období roku 2015 banka vydělala 204 milionů eur, v loňském třetím čtvrtletí to bylo 337,4 milionu eur.

"Za čtvrté čtvrtletí Erste Group Bank reportovala meziroční propad čistého zisku o 58 % na 86 milionů eur, mírně pod odhadem trhu. Úrokové výnosy byly v průběhu celého minulého roku relativně stabilní, když negativní efekt nízkých úrokových sazeb byl z velké části kompenzován ožívající poptávkou po úvěrech. Úvěrové portfolio Erste meziročně vzrostlo o 4 %. Výnosy z poplatků v důsledku konkurenčního tlaku na některých trzích klesly o 5 %, nicméně v porovnání s předchozími kvartály výnosy z poplatků vzrostly, k čemuž dopomohly poplatky z obchodování s cennými papíry," říká analytik Milan Lávička z J&T Banky.

"Vyšší oproti odhadům byly ostatní náklady a výnosy, kde kromě očekávané platby 201 milionů eur v souvislosti s dohodou o snížení bankovní daně v Rakousku banka překvapivě zaúčtovala rezervu 62 milionů eur na rizika související s ochranou spotřebitelů v Rumunsku a dále odpis goodwillu na Slovensku ve výši 61 milionů eur. Zisk před zdaněním tak byl výrazně pod očekáváním. Na úrovni čistého zisku byl tento rozdíl částečně kompenzován nízkou korporátní daní zásluhou pozitivního dopadu přecenění odložené daně a nižšími minoritními podíly," říká dále Lávička.

"Celkově jsou pro nás výsledky za čtvrté čtvrtletí mírně negativní, především kvůli dalším nečekaným jednorázovým nákladům, o kterých jsme si mysleli, že jsou již minulostí. Výraznější reakci ceny akcií Erste na zveřejněné informace však neočekáváme," dodává analytik.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET 1 dosahoval ke konci roku 2016 13,4 %, ke konci roku 2015 to bylo 12,3 % a ke konci třetího čtvrtletí loňského roku 13,2 %.

Celková hodnota aktiv banky činila na konci loňského roku 208,23 miliardy eur, na konci roku 2015 to bylo 199,74 miliardy eur a na konci třetího čtvrtletí 206,8 miliardy eur.

Erste Group Bank - hospodářské výsledky za 4Q2016 a celý rok, zdroj: Erste Group Bank

"Region střední a východní Evropy si zachovává dynamiku hospodářského růstu, která je nad průměrem eurozóny, což přispívá ke kladným výsledkům a solidnímu čistému zisku naší skupiny," zhodnotil čísla Andreas Treichl.

"Přestože Erste dosáhla v roce 2016 vůbec nejlepších výsledků - zisk náležející akcionářům dosáhl 1,26 miliardy eur, meziročně vzrostl o 30 % -, zůstaly oznámené údaje mírně za konsenzem trhu podle ankety agentury Thomson Reuters, který ukazoval na zisk 1,27 miliardy eur. Management navrhuje výplatu dividendy ve výši jednoho eura na akcii, což je v souladu s očekáváním trhu," uvedl k výsledkům Erste analytik z Komerční banky Miroslav Frayer.

"Pro letošní rok management Erste očekává ukazatel výnosnosti kapitálu ROTE přes 10 % a růst čistých úvěrů v řádu jednociferných či dvouciferných čísel. Náklady na rizika by v letošním roce měly opět silně podporovat čistý zisk. Výsledky hospodaření jsou mírně slabší, nicméně navržená dividenda je v souladu s očekáváním," dodal Frayer.

Během konferenčního hovoru management Erste uvedl, že odpis goodwillu na Slovensku je důsledkem změn v kapitálových požadavcích. Cílem Erste je v příštích letech navyšovat dividendu, nicméně bude záležet na případných změnách v regulaci. Erste si chce nechat rezervu ve výši 100–150 bazických bodů nad rámec požadované kapitálové přiměřenosti, přebytečný kapitál by měl být vracen akcionářům. Treichl také mimo jiné uvedl, že se americkému prezidentovi Donaldu Trampovi podaří zmírnit regulaci bank, nicméně nečeká, že by EU tento trend následovala.

České spořitelně loni stoupl zisk na 15,5 miliardy Kč

Česká spořitelna, jež je součástí skupiny Erste, vykázala za celý loňský rok neauditovaný konsolidovaný čistý zisk (dle standardů IFRS) 15,5 miliardy Kč. Čistý zisk za rok 2015 činil 14,3 miliardy Kč (meziročně +8,1 %). Hrubý objem klientských úvěrů se České spořitelně za posledních 12 měsíců zvýšil o 8 %, což v absolutním vyjádření znamená 44,2 miliardy Kč. Česká spořitelna rostla rychleji než trh v retailovém i korporátním segmentu. K nárůstu zisku přispěl mimo jiné jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti VISA Europe v objemu 1,4 miliardy Kč před zdaněním.

"Loňský rok hodnotíme jako jednoznačně úspěšný. Finanční výsledky jsou navzdory přetrvávajícímu prostředí nízkých úrokových sazeb a sílícímu tlaku regulace výborné. K dobrému výsledku pomohly stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia a nižší administrativní náklady," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. "V minulém roce se nám velmi dařilo v prodeji hypotečních úvěrů, kterých jsme klientům poskytli 28 tisíc v objemu přes 57 miliard Kč."

Česká spořitelna loni vydělala 15,5 miliardy Kč. Jak hodnotí výsledky největší české banky její finanční ředitel Wolfgang Schopf?
Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, za sebou má další úspěšný rok. Na úrovni čistého zisku společnost dosáhla v meziročním srovnání více než 8% zlepšení. Jak se na hospodářská čísla České spořitelny za loňský rok dívá její finanční ředitel Wolfgang Schopf a jaký pro banku bude letošní rok?

Přes celkově solidní výsledky se v porovnání s rokem 2015 České spořitelně snížil provozní zisk o 5,1 % na 20,1 miliardy Kč. Výše provozního zisku byla ovlivněna více faktory. K nepříznivým patřily pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí a snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí. K příznivým patřil výrazný pokles administrativních nákladů. Ze všech těchto důvodů se ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů zvýšil z 46,8 % na 47,5 %.

Čistá úroková marže České spořitelny vztažená k úročeným aktivům se snížila z 3,31 % na 3,12 %. Čistý úrokový výnos loni dosáhl 25,5 miliardy Kč, což je v meziročním porovnání o 1,4 % méně. Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v meziročním srovnání pokles o 9,2 % na 9,3 miliardy Kč. K významným vlivům na klesající příjmy z poplatků patřila regulace EU v oblasti provizí z karetních transakcí. Pokles byl způsoben také snižováním příjmů z poskytovaných finančních služeb s tím, jak klienti využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se České spořitelně zvýšil příjem z poplatků z investičních produktů, zejména za správu aktiv. Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se loni v meziročním porovnání zvýšil o 1,1 % na 2,9 miliardy Kč.

Ke konci roku 2016 měla Česká spořitelna 561 poboček. Počet zaměstnanců banky klesl z předloňských 10,5 tisíce na 10,3 tisíce.

Česká spořitelna - hospodářské výsledky za rok 2016, zdroj: Česká spořitelna
Zdroj:
Erste Group Bank, ČTK
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat