Není forex jako sex!

Váš protějšek může mít různé koníčky. A různě nákladné. Sbírání motýlů je zábava laciná a zdravá. Motocykl drahá a potenciálně velmi nezdravá. A co když ten druhý propadne vášni pro obchodování s cizími měnami?

Otázka: Můj přítel se ve volném čase začal věnovat místo mě forexu, obchodování s měnami. Prý je to "jistotka", říká. Moc tomu nevěřím. O čem vlastně forex je a kde jsou jeho rizika? Dokázali byste mi odpovědět také na to, kolik obchodníků na forexu opravdu vydělává, a kolik jich je naopak ve ztrátě? Lze to nějak statisticky vyčíslit?

Váš přítel dělá velkou chybu. Než si povíme jakou, podíváme se trochu blíže na problematiku kurzů měn.

Výraz forex pochází z anglického foreign exchange, což znamená cizí měnu, respektive převod na cizí měnu. Často se také používá zkratka FX. Obchodování s měnami vypadá v praxi tak, že zkrátka přeléváte peníze z jedné měny do druhé, věříce v to, že se v mezidobí změní kurz a vy na této změně kurzu nebo na dalších aspektech transakce (například na vyšším úroku za uložení peněz) vyděláte. Případně se zde také odehrávají obchody s deriváty, tedy, zjednodušeně řečeno, můžete spekulovat na to, že se kurz některé měny z dlouhodobějšího pohledu posune nějakým směrem (nahoru nebo dolů).

Problematika měn je nesmírně komplexní, jelikož souvisí nejen s ekonomikami zemí, které měnu emitují, ale i s jejich vzájemnými vztahy a se vztahy subjektů v těchto zemích. Podívejme se na některé hlavní faktory ovlivňující kurz měny.

Co ovlivňuje kurz měny

Ekonomika

Ekonomická situace země je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících kurz měny. Celkově se ekonomická situace země posuzuje podle několika měřítek, z nichž vybíráme obligátní růst nebo pokles hrubého domácího produktu (HDP). Jde o vyjádření jakéhosi celkového stavu různých odvětví v ekonomice.

K tomu existuje mnoho dalších indikátorů pro posouzení stavu ekonomiky dané země. Pro čtenáře je asi nejjednodušší si na internetu najít buď přímo analýzy konkrétní ekonomiky, nebo se v případě Česka podívat třeba na základní makroekonomická data, která sbírá Český statistický úřad, nebo na web Eurostatu.

Důležitá je samozřejmě také důvěra investorů v danou ekonomiku, respektive její další vývoj. Někdy jde o klíčový faktor.

Úrokové míry

Úrokové míry hrají také významnou roli, jelikož z pohledu mezinárodního investora je výhodné peníze investovat do měny, respektive do instrumentu denominovaného v této měně (například dluhopisu), kde je vyšší úroková míra než v ostatních zemích.

Na tuto situaci se dívejme optikou pouze vybraných měn, jež jsou pro investory důvěryhodné, přičemž americký dolar je měnou dlouhodobě nejdůvěryhodnější. Naopak euro prodělává momentálně silnou krizi důvěry.

Úrokové míry jsou v hlavních ekonomikách na nízké úrovni, což je "důsledek" krize (centrální banky snížením úrokových měr podporují ekonomiky v oživení). Jelikož krize stále trvá a úrokové míry jsou nízko, výhledově čekejme spíše stagnaci nebo mírný růst těchto sazeb.

Alternativní faktory a investice

Alternativní faktory a investice jsou další parametry ovlivňující kurz měny – jsou to například válečné konflikty, zejména pak ty, jež se odehrávají v blízkosti ropných nalezišť či v jinak strategicky položených končinách. Alternativní investicí může být například investice do akcií, dluhopisů, komodit či nemovitostí.

Dále můžeme zmínit například náladu (sentiment) na trhu, respektive náladu investorů. Tím je míněn obecný trend v převažujících názorech investorů na očekávaný vývoj v té či oné oblasti. Jelikož ekonomická krize je ještě na pořadu dne, jednou z těchto nálad je opatrnost při zvažování investic.

V neposlední řadě by kurz cizí měny konkrétně vůči české koruně mohla ovlivnit i nějaká specifická poptávka po naší měně, jež by mohla být například důsledkem prodeje nějakého velkého podniku zahraničnímu investorovi (aerolinky, letiště, energetika apod.).

To jsou tedy jen tři podle nás důležité faktory či skupiny faktorů ovlivňující kurz měny. Na světě jsou tisíce analytiků, kteří situaci na trhu průběžně analyzují. K nějaké větší změně na trhu měn tedy dojde především tehdy, když se nějaká veličina změní výrazně jinak, než trh očekává. Tedy například pokud HDP klesne, nemusí to automaticky znamenat pokles kurzu měny; k tomu by došlo zejména v situaci, kdy by byl pokles větší, než trh očekával, nebo kdyby nastal pokles místo růstu či stagnace.

Jít do forexu, nebo ne?

Investice do měny je tedy něčím velmi složitým a komplexním a "běžnému občanovi" ji nelze doporučit. Pokud jde o odborníka, který těmto investicím skutečně rozumí, není důvod nad takovou investicí lámat hůl.

Podniky vidí ve změnách kurzů riziko spíše než příležitost k profitu a snaží se proti tomuto riziku zajistit například sjednáváním forwardových obchodů (nákup měny v konkrétním kurzu na konkrétní datum). Takový přístup je rozumný.

Z praxe je také známo několik případů, kdy neodpovědní lidé byli schopni měnovou spekulací položit celý podnik. Tak dlouhou spekulovali a prodělávali, až jim ztráta přerostla přes hlavu a byla větší než podniková aktiva. Měnové transakce a spekulace totiž nezřídka provádějí lidé, kteří takto postupují nad rámec svých pravomocí, a v případě ztráty doufají, že se vše v dobré obrátí a jejich prohřešek se podaří ututlat.

Něco podobného platí i v soukromí. Jsou známy případy, kdy jeden z manželů spekuloval na nějakou investici (akcie, komodity, měny), a když začal prodělávat, investovanou pozici odmítal uzavřít (prodat se ztrátou) tak dlouho, až vyčerpal všechny peníze, kreditní karty, zastavil majetek a vzal si půjčky, vypůjčil si od přátel - až do hořkého exekučního konce.

Takové případy jsou ojedinělé, je však potřeba o nich také hovořit.

O tom, kolik obchodníků na forexu vydělává a kolik prodělává, neexistují dostupné statistiky. Vězte však, že obchodníků specializovaných na forex je relativně málo. Spíše je tento druh obchodování součástí dalších služeb, typicky bankovních. Jsou ovšem i samostatné firmy zabývající se investicemi do měn, případně existují elektronické obchodní systémy, kde si můžete obchodovat "sami" (sami zadáváte příkazy).

Sami si můžete udělat měnový obchod také jednoduše ve své bance, když pošlete peníze z účtu vedeného v jedné měně ne účet vedený v jiné měně – to ovšem nebývá výhodné, jelikož vám banka dá aktuální kurz i se svojí často vysokou marží, případně si od vás ještě může vzít poplatek.

A v čem že tedy dělá přítel tazatelky tu velkou chybu? Přece věnovat se něčemu jinému víc než své milé, to je chyba z největších.

Investování
Přestat sledovat
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat