Fondy kvalifikovaných investorů mají stále co nabídnout, celé odvětví je na správné cestě

Šéf, manažer, ředitel, móda, oblek - ilustrační foto
Obrázek: Thinkstock

Na říjnové Investiční konferenci pořádané investiční společností AVANT pro investiční poradce a zprostředkovatele se představily vybrané fondy a zazněly nové trendy v oblasti investování do fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Potvrzuje se, že FKI jsou nástrojem, který prostřednictvím regulované a standardizované struktury umožňuje českým investorům investovat v Česku, realizaci a vznik zajímavých projektů a získávání kapitálu pro další investice a rozvoj firem i projektů. Zástupci FKI a investiční společnosti AVANT odpovídali na otázky ohledně vývoje na trhu a zájmu o investice. Také jsme se zeptali, co by poradili investorům a jaké novinky se chystají na rok 2023.

Michal Brothánek (obchodní ředitel, AVANT investiční společnost)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

Vnímám stále zájem investorů o investice do FKI, pravděpodobně i díky garantovaným výnosům prioritních akcií, které jim pomáhají co nejvíce neutralizovat inflaci. Navíc je pro ně zajímavé se podílet na projektech, které by se bez jejich zapojení nezrealizovaly. Ty podporují ekonomiku v růstu, generují pracovní místa a řada z nich je společensky dlouhodobě udržitelná.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Hlavní fenomény letošního roku (konflikt na Ukrajině, energetická krize) zásadně ovlivňují chování investorů. Zaznamenali jsme různé pohledy. Jedni investují a dále budou, protože vidí příležitosti, které se objevují právě v těchto fázích cyklu. Druzí se snaží mít připraveny likvidní prostředky na účtech v bankách s vyšším zhodnocením a vyčkávají na vhodnou dobu k investici. A další ředí svá stávající portfolia za účelem snížení průměrné nákupní ceny.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

Osobně se vždy snažím diverzifikovat portfolio napříč třídami aktiv, měnami, sektory a tak dále. Dává mi to komfort v jakémsi přirozeném hedgingu pro výkyvy jak negativním, tak pozitivním směrem. Obdobný přístup bych doporučil také investorům do FKI. AVANT IS nabízí FKI, se kterými lze investice takto diverzifikovat. Hodně investorům pomáhá náš produkt AVANT Flex, který umožňuje rozdělit již první minimální investici jednoho milionu korun do většího počtu fondů, a tím si vytvořit vlastní diverzifikované portfolio s různou investiční strategií, podkladovými aktivy, výnosností, investičním horizontem a rizikovým profilem fondů podle rizikového apetitu investora. To pak klienti aplikují i při následných investicích, které dělí do dalších fondů.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Chystáme další fondy kvalifikovaných investorů a chceme ještě více podporovat investory a zakladatele fondů díky ekosystému AVANT a jejich podnikání propojovat. Sesterská společnost AVANT Advisory bude pomáhat se strukturováním a hledat vhodná řešení. Pro investiční zprostředkovatele připravujeme co nejjednodušší napojení na investiční společnost a on-line upisování investic.

Pavel Jíša (člen dozorčí rady a zakladatel, Českomoravský fond SICAV)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

Obliba FKI v Česku rychle roste. Ke konci 2. čtvrtletí letošního roku tyto fondy podle Asociace pro kapitálový trh ČR zhodnocovaly majetek v celkové hodnotě bezmála 300 miliard korun. To představuje 50% nárůst za poslední dva roky. Za vzestupem FKI stojí především jejich flexibilita, vyšší výkonnost ve srovnání s retailovými fondy, schopnost omezit nežádoucí výkyvy investic a rovněž možnost pro investora poskládat portfolio bez velké korelace s kapitálovými trhy, což se zejména v letošním roce, kdy pozorujeme významné výkyvy na akciových a dluhopisových trzích, může jevit jako zásadní výhoda.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Vedle poklesu ekonomického výkonu a vysokých cen energií domácnosti a firmy nadále sužuje nejvyšší inflace za 30 let. Za celý letošní rok má tempo růstu cen dosáhnout 16,5 %, na což centrální banka zareagovala zvýšením úrokových sazeb během jediného roku z 0,25 % na 7 %. V důsledku toho podražilo financování v čele s hypotékami.

Zatímco pro dlužníky se tak situace nadále komplikuje, věřitelům a poskytovatelům nebankovních úvěrů nastávají po dlouhém období nízkých úrokových sazeb příznivější časy. V kurzu tak v příštím roce určitě budou úvěry a pohledávky, zejména ty, jež obsahují zajištění pro případ selhání dlužníka. Protože jde ale pro individuálního investora z právního i ekonomického hlediska o poměrně složitý nástroj, nabízí se zařadit zajištěné úvěry do portfolia prostřednictvím některého z FKI. Například náš podfond AGUILA nabízí investorům možnost zhodnocovat peníze investicemi do úvěrů zajištěných nemovitostí. Maximální výše úvěru, který fond poskytuje, navíc činí jen 70 % hodnoty zajištění, což je dostatečný manévrovací prostor pro případ poklesu cen na realitním trhu. Do zajištěných pohledávek po splatnosti lze investovat prostřednictvím našeho podfondu DOMUS.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

Každý investor – a je jedno, zda se jedná o zájemce o investici do našeho fondu, nebo do fondu někoho jiného – by si měl projít základní informační materiály k fondu (KIID), tedy klíčové informace pro investory, statut a stanovy, a ujistit se, že investice, kterou se chystá uskutečnit, je v souladu s jeho investičním horizontem a očekávaným požadovaným cílovým výnosem.

Dalším mým doporučením je používat selský rozum a investovat jen do toho, čemu rozumíte. Pokud nerozumíte kryptu, tak do něj prostě neinvestujte. Pokud investor chápe princip poskytování zajištěných úvěrů, kdy věřitel poskytuje prostředky (úvěr) a dlužník dává do zástavy nemovitost a ta slouží jako zajištění pro případ, že by dlužník nemohl úvěr splatit, má dvě možnosti – buď si takovou příležitost může najít sám a takový úvěr poskytnout po své ose, nebo využít našeho fondu, využít potenciálu diverzifikovaného portfolia úvěrů, absence nákladů na advokáty, jednoduchosti a rychlosti procesu zainvestování a zejména odbornosti profesionálů, pro které je tento byznys denním chlebem.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Hlavní novinkou v podfondu AGUILA v druhé polovině roku 2022 jsou takzvané syndikované úvěry, které podfondu přináší zajímavý vyšší dvojciferný výnos zpravidla na úrovni 15-20 % ročně. V této investiční strategii budeme pokračovat i v roce 2023 a dalších letech, protože poměr výnosu a rizika je zejména v aktuálním prostředí vyšších úrokových sazeb vysoce atraktivní. Tento produkt bychom však nemohli spustit, pokud bychom se nemohli opřít o expertní znalosti a zkušenosti kolegů z podfondu DOMUS, který zajištěné pohledávky a zajištění realizuje. Oba dva podfondy jsou nyní podle mě ideálním proticyklickým aktivem do portfolia kvalifikovaných investorů, kteří cílí ve střednědobém horizontu na výnosy nad 8 % ročně a hledají investici bez velké volatility i v horších časech, které nás pravděpodobně čekají.

Lukáš Hrma (obchodní ředitel a člen investičního výboru, ČSNF SICAV)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

Každý rozumný investor své portfolio diverzifikuje v dobrých i špatných časech. Ve finančním sektoru nyní dobré počasí není, zažíváme tuhý podzim, který občas připomíná sibiřskou zimu.

Tím spíše je potřeba přizpůsobit situaci investiční portfolio. Jistoty mizí, ale kotvy zůstávají. Jednou z nich je investice do nemovitostních fondů. Bydlet musí každý a nedostatek bytů a domů je dlouhodobý. Dovolím si říct, že čím větší nejistota ve financích je, tím spíše se investoři kloní k instrumentům, které přinášejí jistotu. V našem investičním nemovitostním fondu ČSNF pociťujeme rostoucí zájem o své dluhopisy i o přímé investice do fondu. Je to dané jak jasnými pravidly a zárukami, které nabízíme, tak naším zaměřením. V současnosti platí více než jindy naše motto "Investujeme tam, kde to dává smysl". I přes všechna ekonomická úskalí se ČSNF daří a získáváme stále více nových klientů.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Konec roku je za dveřmi a na investičním trhu se jedná o velice krátký čas. Do toho si promítněme válku na Ukrajině a českou inflaci. Do konce roku se toho asi mnoho nezmění, ale bavme se o delším časovém horizontu. Investoři nemají na co čekat. Musejí si najít takové nástroje, které jim budou generovat zisk. Ne takový, který pokryje inflaci – upřímně, žádný takový bez extrémního rizika nevidím. Investice do nemovitostí a s tím spojených finančních instrumentů jako stabilních kotev investičního portfolia se ale přímo nabízí. To neříkám jako představitel investičního nemovitostního fondu ČSNF, ale jako člověk, který se ve financích pohybuje dlouhodobě. Nemovitosti jsou jistota.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

Přečtěte si naše záruky a projděte si naši minulost a strategii. Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Palcové titulky reklam, že svou investicí porazíte inflaci, u nás nenajdete. Neslibujeme nemožné. Jsme ČSNF, vstupujeme na pražskou burzu, své peníze investujeme do svého fondu. To jsou záruky, pod které se podepíšu a které nabízím investorům. Protože tomuto směru věřím.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Je to zmíněný vstup na burzu. Vzhledem k expanzi, která je zřejmá jak z finančního hlediska, tak co do počtu připravovaných a realizovaných nemovitostních projektů v České republice i v zahraničí, jsme se rozhodli pro důležitý krok, a to pro vstup na Burzu cenných papírů Praha, na regulovaný trh. Tímto posunem dáváme najevo, že fond je natolik velký a důvěryhodný, že si může dovolit přísný dohled dozorujících institucí, zejména České národní banky. Ten přináší vyšší míru zabezpečení. Pravidelné reporty, půlroční účetní závěrky a aktuality z vývoje trhu a jednotlivých projektů. To vše děláme pro zvýšení transparentnosti své práce.

Petr Žáček (zakladatel fondu r2p Invest SICAV a ředitel společnosti Snapcore)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

I když je v poslední době mezi veřejností všeobecně větší zájem o investování, FKI si zatím z pomyslného koláče mnoho neukously. Ne tolik, kolik by mohly a jaký je trend na Západě. Přivítal bych větší osvětu z řad finančních poradců a větší zájem investičních zprostředkovatelů tuto osvětu šířit. Kvalifikované investování je z mého pohledu velice perspektivní.
Kromě nemovitostních FKI přibylo na trhu i hodně fondů se zaměřením na zelenou energii, vodu, zdravotnictví, ale právě i finanční obory, jako jsou pohledávky. Fond kvalifikovaných investorů a jeho akcionáři využívají určitá daňová privilegia a investor má záruky v podobě depozitáře a také investiční společnosti, která se o daný fond stará. Podle mého názoru by FKI neměly rozhodně v portfoliu investorů chybět.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Vysoká míra inflace, všeobecné zdražování, vysoká cena energií – to vše jsou indicie, které by měly přimět veřejnost rozbít prasátko a přemýšlet více investičně. Opak je ale pravdou a lidé se začali o své úspory více bát. Je to kromě špatné světové situace dané také některými nepovedenými záměry vykutálených emitentů dluhopisů a některými "povedenými" kousky takzvaných šedých fondů z řad těch zřizovaných takzvaně podle §15.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

První, co mě jako investora vždy zajímá, je kromě výnosu z investice samotný byznys. Dají-li se jím vydělat slibované výnosy v konkrétní době. Dalším důležitým faktorem jsou lidé stojící za společností, v případě FKI obhospodařovatel. A protože většinou vše analyzuji selským rozumem, dám v neposlední řadě i na pocit. Pocit, zda mohu konkrétním lidem důvěřovat. Všichni víme, že důvěra se musí budovat postupně, koupit ji nelze. Proto vždy radím investovat uváženě a nesázet na jednoho koně (třeba za použití AVANT Flex).

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Náš fond r2p Invest SICAV zažíval v roce 2022 turbulentní období – na jedné straně zajímavé příležitosti v pohledávkovém byznysu ve smyslu poklesu nákupních cen portfolií, na straně druhé nervózní situaci v souvislosti s našimi aktivy na Východě. Situaci jsme zvládli, fond připsal svým investorům největší možný výnos a žádný propad v aktivech nezaznamenal. Celá situace nás naučila jít krok za krokem, nedělat unáhlená rozhodnutí a hlavně komunikovat s partnery a investory. Pokud bych tedy měl odpovědět třemi slovy, budou to pokora, stabilita a zisk.

Petr Krátký (místopředseda představenstva a investiční ředitel investiční společnosti AVANT a zástupce Nemomax investičního fondu)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

Navracející se důvěru investorů po pandemické pauze poněkud rozkolísaly válečné události na Ukrajině a na ně navazující cenové šoky na trhu s energiemi. Výrazné inflační tlaky jsou však příležitostí pro exit mimo jiné z dluhopisových i jiných konzervativních pozic a ke zvážení některých KFI jako reálné alternativy.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Investoři se nepochybně budou snažit svá portfolia přerozdělit tak, aby své úspory ochránili za cenu přiměřeného rizika. Takovou alternativou může být investiční fond s ochranným mechanismem fundovaného kapitálu pro konkrétní druh investiční akcie. Mezi takové fondy patří právě Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem.

Ondřej Tauchen (člen dozorčí rady Nemomax investičního fondu)

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do vašeho fondu?

V reakci na své výborné výsledky za poslední rok (zhodnocení výkonnostních akcií k 30. 6. za 12 měsíců o 256 %) a také vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám na trhu jsme se rozhodli pro rok 2023 navýšit stropní hranici na PIA na 10 % ročně. U nemovitostního fondu je to velice slušná nabídka. Investorům bych tedy poradil, aby se svou investicí do Nemomaxu neotáleli.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Novinky si necháváme pro sebe, dokud je nerealizujeme, ale určitě máme v plánu začít stavět projekt Rezidence Na Karmeli, což je 52 bytů v historickém centru Malé Boleslavi. Také se chystáme získat stavební povolení k projektu VIVA Lipno a dostavět VIVA Vrchlabí. Všechny tyto aktivity jsou v plánu pro následující období a tvoří "plánované zhodnocení" pro naše akcionáře. I bez nových akvizic tedy nyní víme, že náš fond poroste na výkonu akcie.

Jaroslav Ďuriš (zakladatel fondu WERO ČMEF SICAV, Podfond ČMEF AQUA)

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat v portfoliu FKI?

S ohledem na velice krátkou existenci fondu, jehož investiční horizont se pohybuje nad sedmi roky, je na hodnocení ještě brzy. Pokud se ale podíváme na letošní vývoj na kapitálových trzích, přičemž prognóza je nadále nepříznivá, považujeme rostoucí klientský kapitál i kladný výnos fondu za velice dobrý výsledek. Domníváme se, že si tento typ fondu najde pevné místo v portfoliu klientů jako nástroj, který je schopen alespoň částečně bojovat s inflací, a to při rozumné míře podstupovaného rizika. Další dobrou zprávou je, že fond již načerpal přes 70 milionů korun.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

Protože aktiva fondu nekorelují s tradičními aktivy, jako jsou akcie či dluhopisy, očekáváme i na konci roku v rámci fondu pozitivní vývoj. Spousta investorů bude jistě v reakci na růst úrokových sazeb využívat nástroje peněžního trhu. Zkušený investor však bude hledat nástroje, které nabídnou atraktivnější zhodnocení, cenou za to ale bude dlouhodobější horizont investice. A právě mezi takové se řadí náš fond.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do vašeho fondu?

V první řadě trpělivost. Díky nízké volatilitě fondu a přecenění aktiv jedenkrát ročně nelze očekávat rychlé výsledky. Odměnou však může být v dlouhodobém horizontu až dvojciferné roční zhodnocení.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

S ohledem na růst cen energií bychom rádi participovali a zajišťovali se proti změnám na trhu, a to tak, že investice do fondu budou kromě úspor generovaných na vodním hospodářství tvořeny také úsporou energií, například na ohřev vody, kde umíme snížit náklady i o desítky procent. Také vidíme velký potenciál v biomase. V této oblasti aktuálně dokončujeme jednu transakci, která by mohla být velice zajímavá z hlediska investiční návratnosti a budoucího cash flow fondu.

Adam Juřica (partner, AVANT ADVISORY)

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet peníze a čekat, nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty způsobené inflací?

V současnosti nás oslovují zejména ti, kteří stejně jako my očekávají, že příští rok bude zajímavý, rychlý a náročný. Ten, kdo vstoupí do příštího roku s dostatečným kapitálem a silným týmem, bude schopen využít příležitostí, které tu dlouho nebyly. Ať už v private equity, nebo v realitách. Pro tyto klienty nyní v AVANT ADVISORY vytváříme korporátní a fondové struktury, hledáme strategické i finanční partnery a investiční příležitosti a doplňujeme kapacity v oblastech, jako jsou krizového řízení, corporate finance nebo projektové řízení. Schopnost reagovat rychle bude příští rok zásadní a my ji klientům AVANT ADVISORY zajistíme.

Jaké novinky připravujete pro rok 2023?

Očekáváme, že se zvýší počet projektů, které se dostanou do potíží. Mnoho z nich ale bude v jádru velice kvalitních, a tyto tak budou kandidáty na záchranu, na které se AVANT ADVISORY může v různých kapacitách podílet, případně akvizičními cíli pro některého z našich klientů. A proto pracujeme na rozšíření kapacit v oblasti krizového a finančního řízení či M&A a budujeme partnerství se strategickými i finančními investory, které budeme propojovat se svými klienty.

Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční fondy
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Freepik
20. 3. 2023 17:05
Transformace energetiky přináší příležitosti. Je Česko připravené je využít?
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Průmysl
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
18. 3. 2023 20:30
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Události posledních 14 dní zvýšily pravděpodobnost recese
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
18. 3. 2023 6:37
Čtyři investiční témata, která by měla (nadále) zářit v příštích pěti letech
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
17. 3. 2023 12:37
Lekce z války na Ukrajině? Západ se bude muset (opět) trochu ušpinit
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat