Jak Airbnb a spol. (ne)ovlivňují český realitní trh
|

Jak Airbnb a spol. (ne)ovlivňují český realitní trh

Dopad Airbnb a dalších služeb sdílené ekonomiky na ceny nemovitostí se hojně diskutuje. Důvodem je stále hojnější využívání tohoto typu ubytování.

Nemovitosti Bydlení Sdílená ekonomika Česká republika

Airbnb uvádí, že v roce 2016 dosáhl počet nabídek na jejím portálu v České republice 15 900, z čehož 11 500 bylo v Praze. V samotné Praze 1 pak bylo podle dřívějšího odhadu radního Prahy 1 Ivana Solila 3 000 až 5 000 bytů v nabídce Airbnb. Ještě v roce 2013 přitom tiskové zprávy Airbnb uváděly pouze 1 500 nabídek v České republice.

I ten nejkonzervativnější odhad (3 000 nabídek sdíleného ubytování v Praze 1) stále představuje 25 % nabídky v celé Praze, což ukazuje na koncentraci těchto služeb do centra města. Vzhledem k velikosti této městské části a dostupného bytového fondu, který v minulosti prodělal výrazný úbytek v prospěch komerčního využití, bude navíc největší vliv sdíleného ubytování na ceny rezidenčních nemovitostí právě na Praze 1. Její nejbližší okolí bude sice ovlivněno tímto růstem cen, tento dopad ale bude klesat úměrně se zvyšující se vzdáleností od turistických cílů.

Airbnb a jí podobné tedy mají potenciál ovlivnit ceny nemovitostí pouze lokálně, jejich vliv na ceny nemovitostí ve zbytku Prahy či v celém Česku je přeceňovaný. Za poptávkou po nemovitostech totiž stojí především velice dobrá kondice českých domácností.

Ty těží z napjaté situace na trhu práce a růstu mezd. Navíc mají i pozitivní očekávání. Jejich investiční apetit je nakonec podporován také stále nízkými úroky z úvěrů na bydlení.

Autorem textu pro deník E15 z 16. března 2018 je ekonom David Kocourek z Komerční banky.

Zdroj: E15