Opce: Nebojte se toho cizího slova!

Celé řadě investorů připadá pojem opce velmi složitý a opční obchodování je obecně považováno za velmi obtížnou záležitost. Nutno však říci, že neprávem – principy a mechanismy opcí a opčního obchodování jsou v zásadě velmi jednoduché, nejedná se totiž de facto o nic jiného než o smlouvu mezi dvěma subjekty o budoucím nákupu či prodeji určitého množství tzv. podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) za předem sjednanou cenu a v předem stanoveném datu (nebo před tímto datem).

Principy opcí nalezneme na celé řadě příkladů z každodenního života. Například kupón na slevu na nákup určitého zboží v obchodě je de facto opce, protože nás opravňuje k nákupu určitého výrobku za určitou (v tomto případě zvýhodněnou) cenu do stanoveného data platnosti kupónu.

Nebo takové pojištění – sjednáváme ho na předem stanovenou cenu podkladového aktiva (tj. cenu domu, auta) a vždy na určitou dobu.

Co se týká opcí ve finančním světě, existuje celá řada důvodů, proč byste se o ně měli zajímat.

1. Opční obchodníci a investoři využívají obrovskou škálu základních i velmi komplexních opčních strategií, které jim umožní sestavit obchod pro jakoukoliv fázi a dění na trhu.

Opce lze využít v situacích, kdy očekáváme:

  • výrazný růst či oslabení trhu;

  • setrvání trhu v rámci určitého cenového pásma, kanálu;

  • výrazný růst či pokles trhu při očekávání vysoké pravděpodobnosti výrazného pohybu trhu.

2. Opce lze velmi efektivně využít také při zajištění či diverzifikaci investičního portfolia. S pomocí opcí lze velmi jednoduše zajistit např. akciové portfolio proti neočekávanému propadu akciových trhů s velmi malou kapitálovou náročností.

Základní opční strategie mohou velmi dobře posloužit jako alternativa pro klasický stop-loss (příkaz, jehož cílem je zavření ztrátové pozice při určité ceně) v situacích, kdy se dá očekávat, že bude na trhu panovat zvýšená volatilita, což by mohlo vést k realizaci stop-lossu a ukončení celého obchodu. Při využití opční zajišťovací transakce však akciový obchod nebude ukončen a opční kontrakt bude sloužit jako efektivní zajištění celé transakce – opce bude plně nebo částečně krýt ztrátu z akciového obchodu.

3. Opční kontrakty jsou rovněž ideálním nástrojem pro zajištění měnového či komoditního rizika (tzv. hedging). Oproti zajištění prostřednictvím tradičních nástrojů jako např. měnové forwardy, kdy je budoucí kurz měny zcela zafixován na sjednané cenové hladině, nabízejí opce velkou výhodu v tom, že daný subjekt má možnost rovněž participovat na výhodném vývoji měnového kurzu či komodity ve svůj prospěch. Budoucí kurz je v tomto případě zafixován pouze pro nepříznivý vývoj daného trhu, nikoliv pro oba směry. 4. Ve srovnání s ostatními druhy derivátů mají opce výhodu v podobě omezené, předem definované ztráty. Při nákupu opčního kontraktu tedy investor sice vynaloží určitou částku za pořízení opce (opční prémie), ovšem tato suma představuje zároveň maximální možnou ztrátu pro případ, že se očekávaný scénář nenaplní. I přesto, že by se trh od předpokládaného vývoje zcela odchýlil a např. oslabil o desítky procent, investor přesto ztrácí pouze onu opční prémii.

5. Opční obchodování je časově velmi nenáročné. Vzhledem k tomu, že obchodování opcí je spíše záležitost na několik dní nebo týdnů, nikoliv hodin či minut, stačí investorům obvykle věnovat správě svého opčního portfolia minimum času při velmi zajímavém potenciálu pro zhodnocení.

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že opce přináší obchodníkům celou řadu výhod oproti investicím do "klasických" investičních instrumentů. Opční obchodování navíc začíná být stále dostupnější i pro drobné investory, brokerské domy v současnosti umožňují začít obchodovat opce již od částek v řádu několika desítek tisíc českých korun. Samozřejmě řada brokerů nabízí před otevřením obchodního účtu možnost vyzkoušet si obchodování zdarma a bez rizika prostřednictvím tzv. demo účtů.

Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat