Výhled na české akcie: ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Výhled na české akcie: ČEZ, NWR a Unipetrol

Představujeme hlavní faktory, které mohou ovlivňovat cenu akcií a určovat tak další směr.

ČEZ Index PX Unipetrol Energetika
ČEZ

ČEZ

Domníváme se, že titul jako takový začíná být opětovně zajímavý pro ty investory, kteří hledají silný fundament a relativní „jistotu“ co se týče dividendového výnosu. Domníváme se, že silný prodejce, který držel/ží cenu pod tlakem, by již mohl být vyčerpán. Fundamentálně se v případě společnosti nic nemění a tudíž zaměření na expanzi a silnou pozici v regionu nadále pokračuje.

Politické vlivy začínají být opětovně důležitým aspektem, nicméně dle našeho názoru pokud setrvá současná situace (současná vláda), tak až do výsledku řádných voleb (květen/červen 2010) nebude politické riziko nějak výrazné.

V této souvislosti jsme v poslední době byli svědky spekulací ohledně tzv. superdividendy – ta by byla v prvním kroku pro minoritní akcionáře pozitivní (krátkodobý efekt), ale ze strategického pohledu je to nesystémový krok (společnost by se musela pravděpodobně dodatečně zadlužit).

Krátkodobý výhled

Ceny kolem/pod 900 Kč se nám jeví jako zajímavé a domníváme se, že by se mohlo jednat o titul, který může být zajímavou alternativou pro relativně jistější uchování hodnoty.

NWR logo

NWR

V případě NWR se stále vše odvíjí od sázky na znovuoživení ekonomiky. Současná relativně pozitivní data z ocelářského sektoru včetně zpráv z Mittal Steel Ostrava (příprava rozjezdu druhé pece) jsou pro titul povzbudivá. Na druhou stranu je znát, že nad 170 Kč je na trhu solidní nabídka.

Vzhledem k informacím, které pravděpodobně mohou potvrdit, že produkce uhlí do konce roku bude dle plánu, či že dokonce může plán lehce překročit, jak indikovalo posledně samo NWR, se domníváme, že titul by mohl najít silnější podporu na úrovních kolem 140-150 Kč i při případné korekci před začátkem výsledkové sezóny.

Další důležitou zprávou pro titul budou však až vyjednávání o cenách na příští rok (konec roku). Zde se domníváme, že situace na trhu je stále spíše nepříznivá ve smyslu zvyšování cen.

Krátkodobý výhled

Současné turbulence a případné úrovně kolem 140-150 Kč by dle nás mohly být poměrně silné. Nicméně větší růstový potenciál vzhledem k relativně silnému prodejnímu apetitu na úrovni nad 170 Kč aktuálně rovněž nevnímáme.

Unipetrol logo

Unipetrol

Z fundamentálního pohledu se ohledně Unipetrolu náš pohled nemění. Tento rok bude díky nízkým maržím pro společnost obtížným. Ani ekonomický výhled pro rok následující není prozatím natolik příznivý, aby to donutilo přehodnotit náš názor.

Aktuálně se domníváme, že se v případě Unipetrolu jedná spíše o tzv. tradingový titul, kde je znát solidní poptávka pod úrovní 130 Kč, ale rozmezí 140-150 Kč je naproti tomu vyhrazeno pro prodejce. Rovněž zprávy o neočekávané odstávce jsou pro titul mírně negativní.

Krátkodobý výhled Vzhledem k celkovému pohledu na trh bychom očekávali, že opětovně dojde k oslabení pod hranici 130 Kč, kde se může zformovat solidní poptávka. Naopak úrovně nad 140 Kč by pravděpodobně vedly k realizaci krátkodobých zisků.