Podle čeho srovnávat podílové fondy
|

Podle čeho srovnávat podílové fondy

Důležité je srovnávat fondy ve stejné kategorii, jen tak se vyhneme tomu, že budeme srovnávat hrušky s jabkama.

Následující údaje pomohou porovnatelné fondy mezi sebou skutečně porovnat.

Volatilita

Udává míru kolísání hodnoty podílového listu. Za sledované období se stanoví průměrný výnos a následně se zjistí, jak daleko se skutečný výnos v jednotlivých dnech od této hodnoty odchýlil. Čím je pásmo odchylek širší, tím volatilnější a rizikovější investice je.

Maximální ztráta

Udává největší pokles hodnoty, který fond v daném období zaznamenal (obvykle za 6-12 měsíců) a to v průběhu posledních tří, pěti nebo deseti let. Toto samozřejmě nedává záruku, že v budoucnu nedojde k ještě silnějším poklesům hodnoty, ale dává dobrou představu, na co se připravit v extrémních situacích.

Sharpe-Ratio (Sharpeho míra)

Poměřuje tzv.nadvýnos a riziko fondu. Nadvýnosem se rozumí výnos přesahující úroky ze státních pokladničních poukázek, tedy téměř bezrizikových krátkodobých dluhopisů. Pokud je výnos poukázek například 3% a výnos fondů 7%, tak nadvýnos dosahuje v tomto případě čtyř procent.

Toto číslo se pak poměří s rizikovostí fondu (volatilitou). Čím je Sharp-Ratio vyšší, tím lépe si fond vede vzhledem ke své míře rizika. Pokud je vyšší než jedna (SR > 1), dokáže fond přinést výnos přesahující jeho míru rizika.