|

Pozitivní zprávy ze světa mladých trhů

Globální ekonomiku charakerizuje výrazné zpomalení, vůči kterému nejsou rozvíjející se ekonomiky imunní. Růst rozvíjejících se trhů by měl zůstat pozitivní, ačkoliv nižší a s regionálními rozdíly

Akciové trhy BRIC

První známky zotavení v globálním finančním systému přinesl v USA program kvantitativního uvolňování, společně s pokračujícími silnými stimulačními aktivitami v Číně.

Kvantitativní uvolnění

období velmi nízkých úrokových sazeb a dalších státních stimulů ekonomiky

Kombinace těchto faktorů dala základy optimizmu, že by poptávka po komoditách mohla být udržitelná, a že zvýšená aktivita z prvních měsíců roku 2009 nebyla pouze důsledkem vytváření zásob.

Prostředí zjevného zpomalení ekonomiky a současného zlepšování nálady investorů podporuje investice do rizikovějších aktiv. Investoři hledají relativní sílu rozvíjejících se trhů, kde stále platí investiční příběh, kde jsou na účtech přebytky a země jsou méně zadlužené.

BRIC

investiční označení pro region zemí: Brazílie, Rusku, Indie a Čína

Rozvíjející se trhy zažily nebývalé vládní stimulační balíčky, tvořící protivítr vůči globální ekonomice a klesající ziskovosti společností. Toto doplňuje trend analytiků ve zvyšování očekávání zisků společností v rozvíjejících se zemích. Ekonomiky regionu BRIC sice neunikly hospodářskému útlumu, ale nyní je růst pozitivní a investiční příběh trhů BRIC zůstává silný.

Hrubý domácí produkt BRIC