Colosseum: Investice do komodit budou i roce 2011 dobrou volbou
|

Colosseum: Investice do komodit budou i roce 2011 dobrou volbou

Uplynulý rok byl pro investory na komoditních trzích bezpochyby úspěšný. Komoditní index CRB vzrostl o 22,8 % (k 8. 12. 2010). Řada titulů posílila o desítky procent. K nejsilnějším patřily zemědělský sektor a sektor drahých kovů. Zajímavé zhodnocení přinesla i oblast soft komodit. Výhled pro následující měsíce zůstává příznivý, a to přesto, že se světová ekonomika stále potýká s problémy.

Komodity Trhy Sektory
Komodity

Rok 2010 se nesl ve znamení oživování ekonomického růstu. Vůdčí roli sehrály především rozvíjející se trhy v čele s Čínou a Indií. Oživení se ovšem nevyhnulo ani rozvinutým zemím. Růst celosvětové ekonomiky by měl pokračovat i v roce 2011. Motorem zůstanou emerging markets. Výsledkem by měla být vyšší poptávka po komoditách.

Býčí nálada na komoditách

Pozitivní zprávou pro komodity je i současná extrémně uvolněná monetární politika některých centrálních bank, kterým vévodí americký Fed. V průběhu roku bylo představeno kvantitativní uvolňování 2.0, jehož cílem je oslabit dolar a zvýšit cenu aktiv. Obojí se evidentně daří.

Fed svou politikou zlikvidoval atraktivitu bezpečných investic a nutí svět ke spekulacím a k nákupu rizikovějších aktiv (akcie, komodity, spekulativní dluhopisy atd.). Ceny míří vzhůru. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se v nejbližší době dočkali v případě politiky centrálních bankéřů změny. Spíše naopak – Ben Bernanke připustil, že kvantitativní uvolňování v případě potřeby může pokračovat. Kombinace zvyšujícího se hospodářského růstu ve světě a extrémně uvolněné monetární politiky by měla podporovat komodity i v příštím roce.

Dalším faktorem je v případě některých surovin nedostatečná nabídka, která nestačí držet tempo s rostoucí poptávkou. Podporou budou i v příštím roce opět nečekané výpadky produkce, které v situaci, kdy jsme v případě řady komodit svědky nízkých zásob, povedou k prudkým cenovým pohybům.

Mohou nastat problémy

Nelze ovšem očekávat nebe bez mráčku. Právě naopak. Z dlouhodobého hlediska nebyly příčiny, které přivedly svět k největší recesi od 30. let, ještě zdaleka odstraněny. Stále jsme svědky velké nerovnováhy ve světě. Situace se navíc zhoršuje a dříve či později se budeme potýkat s další krizí. Mezi problémy bezesporu patří:

 • Extrémně uvolněná monetární politika centrálních bank (obzvláště Fedu)

 • Rychle se zvyšující ceny potravin

 • Inflační tlaky na emerging markets, které zde způsobují růst úrokových sazeb, což by mohlo vést ke zpomalení tamního hospodářského růstu

 • Hrozící rozpad eurozóny

 • Vysoké dluhy některých států

 • Předlužení spotřebitelé v řadě rozvinutých zemí, nadměrně spořiví obyvatelé na emerging markets

 • Deleveraging

 • Vysoká nezaměstnanost, která by v kombinaci s úspornými opatřeními mohla vést k ještě větším sociálním nepokojům a k politické destabilizaci některých zemí

 • Fixace čínské měny na dolar

 • Hrozící vznik spekulativních bublin v jednotlivých třídách aktiv

 • Kapitalismus bez bankrotů, který se vyznačuje socializací ztrát a privatizací zisků

 • Neustále se zvyšující role států v ekonomice

 • Demografické potíže v rozvinutých zemích

Určit přesný čas, kdy se naplno daný problém projeví a ovlivní finanční trhy a celosvětovou ekonomiku, je největší neznámou. Nicméně pokud tyto nerovnováhy nebudou řešeny, tak lze se stoprocentní jistotou říci, že se nakonec projeví a způsobí velké problémy na finančních trzích, v ekonomice a ve společnosti.

Je pravděpodobné, že některé z výše uvedených bodů budou způsobovat turbulence a zvýšenou volatilitu na finančních trzích i v příštím roce. Bezesporu tudíž budeme svědky výraznějších korekcí. Dlouhodobý trend (horizont let) v případě komodit nicméně s největší pravděpodobností neskončil a bude pokračovat.

Atraktivní sektory pro rok 2011

Zajímavé investiční příležitosti budou v příštím roce opět v sektoru drahých kovů. K favoritům již tradičně patří zlato, stříbro nebo paládium. Kovy bude i nadále podporovat vysoká investiční poptávka a extrémně uvolněná monetární politika. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se dočkali změny přístupu v případě centrálních bankéřů. Proto zůstanou drahé kovy v našem hledáčku i v roce 2011.

V průběhu příštího roku bude opět atraktivní i zemědělský sektor. Bude ovšem potřeba být mnohem více selektivní než v roce 2010. Globální zásoby jsou v případě řady obilovin a olejnin na několikaletých minimech a jakékoli neočekávané výpadky produkce by se samozřejmě projevily i na ceně. Poptávka se nadále zvyšuje. Strana nabídky naopak mnohdy pokulhává a nestačí držet tempo.

Aktuální ceny komodit sledujte zde

Zajímavé příležitosti by v průběhu příštího roku mohl poskytnout sektor energií. Mezi naše favority patří především ropa, která v letošním roce svým výkonem zaostávala za ostatními komoditami. Hospodářský růst ve světě se zvyšuje, a to je pro stranu poptávky příznivá zpráva. Obzvláště příznivý je pak vývoj na rozvíjejících se trzích, které začínají hrát při spotřebě stále důležitější roli. Země BRIC patří do první desítky celosvětových největších spotřebitelů ropy.

Aktuální cenu ropy sledujte zde

Skeptičtí jsme v případě investic do státních dluhopisů. Zde naopak bude existovat v průběhu roku prostor pro krátkodobé až střednědobé short pozice. Neočekáváme ovšem žádný prudký pád (v případě US bondů, euro-bundů a euro-boblů), protože centrální banky budou svými nákupy případný prudký pád brzdit. Výše zmíněné bondy by se v dlouhodobějším horizontu měly pohybovat v obchodním pásmu, případně pozvolna klesat. Dlouhodobý investor proto udělá lépe, když se jim vyhne.