Jak investovat do "modrého zlata"?
|

Jak investovat do "modrého zlata"?

Do vody se jako do komodity přímo investovat nedá, existuje však celá řada investičních nástrojů, kterými lze tento elixír života dostat i do vašeho portfolia.

Voda

V Německu, stejně jako ve většině průmyslových velmocí, je situace bezproblémová, zásoby jsou dostatečné. V našich končinách je normální, že je vody hodně. Existuje ovšem celá řada regionů, ve kterých je voda vzácností. Většinou jsou takto dotčeny nejchudší státy. To jistě není žádná náhoda.

S nedostatkem vodních zásob se zvyšuje cena. Podle odhadů OSN musejí lidé v některých částech světa vydávat za vodu až 20 procent svého disponibilního příjmu. Následek: lidé mají sotva nějaký prostor na investice do budoucnosti – a starají se o holé přežití.

Voda jako sektor hospodářství

Spojitost mezi nedostatkem vody a chudobou není ničím novým. Dobré zásobování vodou umožňuje ekonomickou prosperitu. Teprve dlouhodobě nastavené koncepty zásobování a úpravy vody plošně vymýtily v průmyslových zemích takové infekční nemoci, jako je třeba tyfus. Rozšiření sociálního zařízení se například ve Velké Británii postaralo mezi roky 1880 až 1920 o prodloužení věku dožití o 15 let.

Pro jednotlivé státy je tudíž zásobování pitonou vodou centrálním úkolem. Největší spotřeba vody připadá na sektor zemědělství. Kolem 70 procent celkové spotřeby vody teče do polí a do žlabů ve statcích. Zbývající část spotřeby vody se dělí mezi průmyslový a privátní sektor. Spotřeba vody se přitom s globálně rostoucím počtem obyvatel exponenciálně zvyšuje.

Kdyby v nějaké zemi vyschl pramen pitné vody, hrozila by chudoba a sociální napětí. Proto musí především v rychle rostoucích ekonomikách (jako je například Čína, které si dosud vyvinula spíše laxní přístup k ekologii), nastupovat cesty trvalé udržitelnosti. Takto by mohl vzniknout lukrativní "miliardový" trh.

Čína v hledáčku

Právě proto se koncentruje certifikát Themax China Water (ISIN DE000GS0TCH2) od investiční banky Goldman Sachs na zásobování pitnou vodou v Číně. Do indexu je vybráno celkem deset titulů ze sektorů zásobování pitnou vodou a dalších aktivit, které mají s vodou co do činění. Všechny firmy se musí účastnit vodohospodářských projektů v Číně a jsou kotovány na nějakém burzovním trhu v Číně nebo Singapuru.

Aby se dalo toto téma sledovat dlouhodobě, nemá certifikát žádné časové ohraničení. Stejně jako i všechny ostatní open end-certifikáty se vztahem k vodě rezignuje i tento produkt na měnové zajištění. Vliv měn, ve kterých se kotují podkladové akcie, je tak potřeba brát při investičním rozhodování v úvahu.

Složení podkladového indexu Themax China Water je prověřováno každý měsíc. K přizpůsobování váhového zastoupení dochází ovšem jen při změně ve struktuře jednotlivých akcií. Rozdílná performance u jednotlivých akciových titulů se tak v indexu postará o nevítanou tvorbu velkých váhových zastoupení.

Problém váhového zastoupení

Tak například dochází k tomu, že dva z akciových titulů, Hyflux a Guangdong Investment, zabírají skoro polovinu celé váhy indexu. Nejmenší tituly si naproti tomu dohromady přijdou na pět procent. Určité riziko z tvorby velkých váhových zastoupení v indexu je tím dáno.

Za pravidelné sledování vývoje jednotlivých titulů požaduje emitent Goldman Sachs poplatek ve výši 1,3 procenta p.a., což je s ohledem na nízkou likviditu akcií ještě snesitelné. Za to jsou naopak do hodnoty indexu započítávány dividendy. Navzdory této konstrukční slabině nás produkt přesvědčí cíleným zaměřením na čínský trh s vodou. Jde o velmi slibný přístup, který se od počátku roku 2008 vyplatil už zdvojnásobením emisní hodnoty produktu.

Globální přístup

Deset titulů se nachází i v indexu Wassertechnik Active z emisní dílny WestLB (ISIN DE000WLB7TY1). Düsseldorfští bankéři realizují globální strategii a vybírají si tři akcie, jež jsou i součástí barometru Themax China Water. Ačkoli se WestLB podařilo v případě váhového zastoupení jednotlivých titulů dosáhnout vyrovnanějšího stavu (žádná akcie nemá v indexu podíl přesahující 12 procent), současný nákup obou cenných papírů - za účelem diverzifikace portfolia - se vyplatí sotva.

Wowax

Solidní báze pro investici

K diverzifikaci se hodí více World Water Index, zkráceně WOWAX. Z čínských specialistů se nachází ve skupině 20 vybraných titulů jen Guangdong Investment - s váhovým zastoupením ve výši 4,5 procenta. I podíl zbývajících titulů nepřesahuje šestiprocentní hranici. Aby to tak i zůstalo, o to se postará pololetní proces realokace. Do čistě "ušité" konstrukce indexu lze investovat dvěma možnými cestami.

Jednak se dá vsadit na WOWAX prostřednictvím open-end certifikátu od Société Générale (ISIN DE000SG1WWX9). Náklady se "usídlily" s 0,85 procenta p.a. na spodní hranici obvyklého poplatkového rozpětí. Dividendy se do hodnoty indexu reinvestují.

Zadruhé existuje ETF (ISIN FR0010527275) od firmy Lyxor. Zde je index napodobován přes tzv. zvláštní formu majetku, riziko emitenta je tak vyloučeno. Roční manažerský poplatek činí jen 0,6 procenta. Dividendy jsou vypláceny jednou za rok. Tak lze i objasnit cenový rozdíl mezi certifikátem a ETF. Pro řešení prostřednictvím indexového fondu hovoří navíc i užší spread – podtrženo, sečteno: jasné vítězství pro ETF. Wowax alpha

Alfa je na tomto místě nevhodná

Téma "voda" je závislé na všeobecných tržních náladách. U všech produktů, které se vztahují k vodě, je zřetelná brzdná dráha celosvětové konjunktury z jara 2009. Odchylky kurzu alfa-certifikátu od Société Générale, kde se WOWAX staví proti indexu MSCI Daily TR Gross World se záběrem na celý trh (ISIN DE000SG3SQ27), jsou zanedbatelné. Dividendy se v tomto zvoleném "Alfa" přístupu prakticky minimalizují. Myslíme si, že voda je investičním tématem až příliš dlouhodobým na to, aby mohla alfa-strategie krátkodobě docílit nějaký za zmínku stojící outperformance. Taková investice proto nemá žádný smysl.

S kapitálovou ochranou

Kdo usiluje o zisk v malých "krocích", ale zároveň chce být dalekosáhle ochráněn před potenciálními ztrátami, ten by si měl blíže prohlédnout dluhopis Wasser Garantie od HSBC (ISIN DE000TB1ZZW1). Produkt s dobou trvání do listopadu 2013 má za sebou perfektní start. Od emise (únor 2009) kontinuálně rostl.

To je také zřejmé na výnosech dluhopisu, jež se aktuálně kotuje na úrovni přesahujících 114 procent. To znamená: jelikož se kapitálová ochrana vztahuje výhradně na nominální hodnotu 100,00 EUR, riskují noví investoři do splatnosti maximální ztrátu ve výši aktuální kotace nad "pari". Na zisku se investoři (při čtvrtletním průměrování kurzu) podílí v poměru jedna ku jedné. Průměrování ovšem brzdí lineární pohyby kurzu směrem nahoru, obzvláště, když vývoj na burzách bude příznivý na konci doby trvání produktu. Ať tak či onak, produkt je v tříletém horizontu jednou z alternativ, kam investovat.

S pákou

Kdo by naproti tomu chtěl operovat s pákou, ten bude obsloužen u Commerzbank. Tam se dá vybírat z celkového počtu sedmi "Unlimited Turbos", které se vztahují na fondy Pictet Water PC Fonds. V závislosti na páce se však pak pracuje nejen s náklady financování ve formě postupně se zvyšujícího "striku" (a rovněž bariéry). Také je ve hře poplatek fondu ve výši 1,6 procenta p.a.