Hledáte akcie, které pořád rostou? Tady jsou!
|

Hledáte akcie, které pořád rostou? Tady jsou!

"Trend is your friend" (trend je tvůj přítel), říká staré a velmi pravdivé úsloví, které je mimochodem jedním ze základních pravidel technické analýzy. Swing tradeři ještě často dodávají: "Never go against trend" (nikdy nechoď proti trendu). Které akcie jsou favority podle těchto pravidel?

Technická analýza Světové akcie

Technická analýza může být aplikována na mnoho časových rámců, je proto možné pozorovat trendy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. V souladu s rozpoznaným trendem se pak lze pokusit uzavřít ziskový obchod.

Trhy jsou obecně považovány za trendující, pokud se po určitou dobu pohybují jedním směrem a vytvářejí série vyšších high (v případě rostoucího trendu) či nižších low v případě klesajícího trendu. Do grafu lze zakreslit tzv. trendové linie.

Při trendu lze také často identifikovat tzv. kanály, kdy cena pravidelně osciluje mezi dvěma rovnoběžnými trendovými liniemi podpory a rezistence. A právě takové „trendové akcie“ jsou dlouhodobě často vyhledávaným artiklem ze strany technicky založených investorů.

Jaké akcie by tedy spadaly pod definici dlouhodobě růstových z pohledu technické analýzy?

Caterpillar Fossil

Další růstové tipy najdete na serveru Akcieatrhy.cz