V Americe nevznikají nová pracovní místa. Akcie v ohrožení?
|

V Americe nevznikají nová pracovní místa. Akcie v ohrožení?

Celková míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v srpnu stagnovala na 9,1 %, ovšem tvorba nových pracovních míst zaostala za odhady velice výrazně. Velice sledovaným údajem jsou i každotýdenní žádosti o podporu, které se stabilně drží nad 400 tisíci nových žadatelů týdně. Co to znamená pro akcie?

Nezaměstnanost Světové akcie

Graf znázorňuje vývoj indexu S&P 500 a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Z grafu je patrné, že mezi indexem a žádostmi existuje silná korelace. Když index klesá, žádosti rostou a vice versa. Lze tedy očekávat, že nezaměstnanost se v nejbližších týdnech bude v USA zhoršovat.

Co udělá americká nezaměstnanost s akciemi?