Telefónica C.R.: Kolik českých problémů zachrání Slováci?
|

Telefónica C.R.: Kolik českých problémů zachrání Slováci?

Čtvrtý kvartál 2011 podle našich odhadů nikterak výrazně nevybočil z běhu předchozích čtvrtletí, telekomunikační trh nezaznamenal žádné velké zvraty, pokračují dříve sledované jevy. Tím hlavním je pokles výnosů v obou segmentech společnosti v ČR, který je zmírňován stále rostoucím hospodařením na Slovensku.

Akcie ČR Dividendy Telefónica Výsledková sezóna
Telefónica - ilustrační foto

Výnosy v pevném segmentu pokračují v poklesu tempem několika procent meziročně za každý kvartál, celkové výnosy v segmentu odhadujeme ve 4. kvartálu na 5,795 miliardy Kč (-4,0 % y/y).

Meziroční pokles zhruba 15 % očekáváme u výnosů z tradičního přístupu do sítě, pokles o zhruba 4 % u výnosů z hovorného, naopak mírný růst o 2,5 % očekáváme u výnosů z internetu. Meziročně očekáváme také mírný růst (2,5 %) v IT službách.

Pokles výnosů očekáváme také v mobilním segmentu, a to mírně vyšším tempem než v pevném. Celkové výnosy v mobilním segmentu za 4. kvartál odhadujeme na 6,566 miliardy Kč (-8,1 % y/y). O pokles v tomto segmentu se "postaraly" jak výnosy z hlasových služeb, tak z ostatních výnosů, kvůli regulaci MTR klesly také výnosy z propojení.

Na Slovensku odhadujeme další pokračování růstu výnosů, celkovou jejich výši odhadujeme po přepočtu na Kč na 1,055 miliardy Kč (+35 % y/y).

Celkové výnosy za 4. kvartál odhadujeme na 13,436 miliardy Kč (-3,4 % y/y).

I když se Telefónice C.R. daří průběžně snižovat náklady, za 4. kvartál vidíme přece jen jejich mírný meziroční růst. Po jejich započtení dosáhne provozní zisk před odpisy OIBDA podle našich odhadů 5,743 miliardy Kč (-0,5 % y/y), mimo výnosy z telekomunikační činnosti očekáváme také výnos z prodeje majetku ve výši 160 milionů Kč, který je také do OIBDA započítán.

Podle našich odhadů dosáhne roční upravená OIBDA, která je základem pro kritérium splnění ročních cílů společnosti, 22,802 miliardy Kč, což znamená, že se společnosti podle našich odhadů nepodaří tyto cíle splnit, pokud nevykáže nějakou v našich odhadech nepředpokládanou položku.

Provozní zisk za odhadujeme 2,833 miliardy Kč (+12,2 % y/y, ke zvýšení došlo vlivem jednorázového zvýšení odpisů v 4Q2010), čistý zisk ve 4Q by měl dosáhnout 2,298 miliardy Kč (+20,1 % y/y).

Očekáváme, že celoroční čistý zisk dosáhne 8,114 miliardy Kč, a Telefónica C.R. navrhne k výplatě dividendu 30 Kč na akcii, což je v souladu s našimi již dříve zveřejněnými odhady.

Telefónica C.R. - odhadované výsledky