Naplní ČEZ vlastní představy o zisku za rok 2011?
|

Naplní ČEZ vlastní představy o zisku za rok 2011?

Splní, nebo nesplní? Toť nejsledovanější (nikoli nejdůležitější) otázka nadcházejících výsledků ČEZ za 4Q2011 a za celý rok 2011. Řeč je pochopitelně o guidance managementu společnosti, který i po zklamání ve výsledcích za 3Q2011 trvá na tom, že za rok 2011 dosáhne firma čistého zisku 40,6 miliardy Kč. Trh o tom zcela přesvědčený není, protože to znamená, že by ČEZ musel v samotném 4Q2011 dosáhnout čistého zisku přes 14 miliard, což se firmě nikdy předtím (a to ani v mnohem lepších časech) nepodařilo.

ČEZ Akcie ČR Výsledková sezóna
Temelín

Ani náš model není výjimkou a na "požadovanou" úroveň ani při relativně optimisticky nastavených parametrech nedosahuje. 4Q byl v případě ČEZ tradičně slabší, nicméně management avizoval, že některé negativní položky, obvykle snižující zisk za 4Q (například vytvoření rezervy na emisní povolenky v obvyklé výši 1-2 miliardy Kč), tentokrát účtovány nebudou. I tak je nicméně cesta k 14miliardovému zisku složitá.

Očekáváme poměrně solidní výnosy (57,2 miliardy Kč) i přes nepříznivé počasí v závěru roku. Spotřeba elektřiny kvůli vysokým teplotám dosáhla v prosinci jen 5,27 TWh, což je 8,8% y/y propad. Za celý 4Q2011 se kvůli tomu spotřeba v ČR propadla na 15,5 TWh – horší byl v posledních letech již jen krizový rok 2009. ČEZ by nicméně měl být schopen dosáhnout plánované výroby (export), a dopad do výnosů tak očekáváme jen omezený.

ČEZ nepochybně v 4Q2011 dělal vše možné pro udržení provozních nákladů na uzdě. Očekáváme EBITDA marži u 40 % (mj. pozitivní vliv vyšší výroby v jaderných elektrárnách), zisk na úrovni EBITDA 23 miliard Kč a provozní zisk 16 miliard Kč.

Pro splnění guidance na čistém zisku bude klíčový vývoj finančního výsledku. Ten jsme nastavili poměrně optimisticky, když počítáme mj. s jednomiliardovým pozitivním vlivem přecenění opcí MOL nebo pozitivním příspěvkem FX zisků. I tak nám nicméně vychází čistý zisk za 4Q2011 13,5 miliardy Kč, a tedy celoroční zisk o cca 0,6 miliardy Kč pod guidance.

Předpokládáme, že pokud ČEZ skutečně na guidance dosáhne (a vzhledem k vyjadřování managementu je to dost dobře možné), bude to s pomocí několika mimořádných položek na úrovni finančního výsledku. Pro valuaci akcií ČEZ tedy nic podstatného. Daleko více je potřeba se ve výsledcích soustředit na provozní náklady a samozřejmě výhledy na rok 2012.

 ČEZ - predikce výsledků