Program HORIZONT 2020 dá peníze do výzkumu, technologií i výroby

Nový komunitární evropský program HORIZONT 2020 je největší komunitární výzkumný a inovační program v historii EU. Absorboval několik evropských programů na podporu vědy a výzkumu, konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků i technických inovací. V letech 2014 až 2020 nabídne příjemcům podpory 80 miliard eur, tedy více než dva biliony korun.

HORIZONT 2020 je jednou ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020 a zahrnuje někdejší Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program konkurenceschopnost a inovace a všechny nástroje Evropského technického a inovačního institutu. Nabízí žadatelům klasické dotace i zvýhodněné financování v oblasti vědy, průmyslu, malých a středních podniků, ale i vesmírného výzkumu. Jeho cílem je přilákat k investicím i soukromé a vnitrostátní veřejné investice. Dělí se do tří oblastí podpory, priorit.

Priority programu HORIZONT 2020

Priorita "vynikající věda" podporuje excelentní výzkum a vytváření podmínek pro jeho existenci. Výzkumné zařízení může být mnohdy tak složité a nákladné, že si žádný výzkumný tým – ani země – nemůže dovolit jej koupit, zkonstruovat či samostatně provozovat. Příkladem jsou vysoce výkonné lasery, které slouží k nejrozmanitějším účelům od medicíny přes materiálový výzkum až po biochemii, specializovaná, technologicky špičková letadla či monitorovací stanice na dně moří využívané k pozorování klimatických změn. Peníze v této části programu proto směřují například do projektů hraničního výzkumu, vývoje nových technologií, do výzkumné infrastruktury a na vzdělávání a profesní růst vědců formou mezinárodní a mezisektorové mobility.

Druhou z priorit programu je "vedoucí postavení průmyslu". To znamená peníze pro projekty na zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím zavádění nových průlomových průmyslových technologií a podporu inovací v malých a středních podnicích. Peníze na podporu průmyslových průlomových technologií směřují primárně na informační a komunikační technologie, nanotechnologie, biotechnologie, vesmírné aplikace a pokročilé materiály a pokročilou výrobu a zpracování. U pokročilých materiálů program jmenuje materiály spjaté s nanotechnologiemi pro účinnější lékařskou pomoc nebo materiály pro nízkouhlíkové technologie v energetice.


Vše o dotacích najdete pod tagem STRUKTURÁLNÍ FONDY EU - OPERAČNÍ PROGRAMY a také v sekci Témata v rámci podtématu Evropské dotace (strukturální fondy EU, OP).


Program umožňuje přístup k rizikovému financování. Cílem je usnadnit přístup k úvěrům, zárukám, protizárukám a také k hybridnímu, mezaninovému a kapitálovému financování. To je škála dluhových a kapitálových nástrojů a také poradenské služby, jež mají zvýšit dostupnost finančních prostředků pro rizikové výzkumné a inovační aktivity firem.

Rizikové financování je podnikatelským subjektům všech velikostí a napříč sektory poskytováno prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, ale nejčastěji bank. Evropská investiční banka se zaměřuje na segment větších a velkých společností a na poskytování záruk bankám jako zprostředkovatelům půjček pro ně. Evropský investiční fond garantuje půjčky bank malým a středním podnikům, aby pak v pozdější fázi investoval do fondů rizikového kapitálu (venture capital), které následně vstoupí do podpořených firem.

Třetí prioritou programu jsou "společenské výzvy". Tato oblast zahrnuje mnoho společenských aspektů, jejichž cílem je zajistit maximální využití výsledků výzkumu a vývoje pro blaho, rozvoj, udržitelnost a kvalitu života společnosti. Patří sem projekty zaměřené na základní výzkum, přenos znalostí, stimulaci soukromých investic do výzkumu a vývoje nových léků, zdravotnických zařízení a služeb, dále projekty zaměřené na oblast potravin, zemědělství, vodního hospodářství a bioekonomiky. Podporovány jsou však také iniciativy na zajištění čisté a účinné energie, na inteligentní, ekologickou a integrovanou dopravu, ochranu klimatu, životní prostředí a účelné využívání zdrojů a surovin i na udržení inkluzivní, inovativní a reflektivní evropské společnosti. Velký prostor zde mají ekonomové, sociologové, politologové, ale také antropologové nebo historici. Třetina rozpočtu je vyhrazena na informační a komunikační technologie.

Další ze "společenských výzev" nese název "ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích obyvatel". V rámci ní budou směřovat dotace například do projektů zaměřených na politickou stabilitu v zemích EU, na boj proti terorismu, organizovanému zločinu, na ochranu hranic a na digitální a kybernetickou bezpečnost, soukromí a důvěru. A také na boj proti katastrofám.

Podmínky účasti

HORIZONT 2020 je komunitární program řízený přímo Evropskou komisí či jejími agenturami. Pravidelně jsou oznamovány konkrétní oblasti výzkumu a inovací, které budou financovány. Ty jsou dostupné ZDE a ukazují časové rozvržení nadcházejících výzev. Připravená výzva uvádí přesné informace o výzkumných a inovačních otázkách, kterými by se žadatelé o financování měli ve svých návrzích zabývat.

U standardních výzkumných projektů se mohou o podporu v programu HORIZONT 2020 hlásit konsorcia minimálně tří právních subjektů. U jiných programů, jako jsou například Evropská rada pro výzkum (ERV), nástroj pro malé a střední podniky, spolufinancování vnitrostátních výzev či programů veřejného sektoru, koordinace a podpora, odborná příprava a mobilita, je minimální podmínkou účasti jeden právní subjekt ustavený v EU nebo přidružené zemi.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat