Anketa: Stane se z akcií GE Money Bank a EPIF živá voda pro pražskou burzu?

S IPO na pražské burze se v tomto týdnu "roztrhl pytel". Mezi tituly indexu PX se podle všeho zařadí další velká banka a síťová společnost. Vyzpovídali jsme české analytiky, kteří nám prozradili, co investoři mohou čekat od chystaných úpisů akcií.

IPO SPECIÁL: Stojaté vody pražské burzy se rozvlnily. Trh čekal dva úpisy, EPH ale od záměru upustil
Finance a energetika - na pražské burze nejatraktivnější sektory zastoupené akciemi Erste Group Bank, Komerční banky, pojišťovny VIG a společnostmi ČEZ a Unipetrol. Zažité schéma se chystaly nabourat tuzemská GE Money Bank a Energetický a průmyslový holding (EPH), respektive jeho dceřiná společnost EP Infrastructure, druhá jmenovaná společnost ale od záměru vstoupit na burzu upustila. Informace k aktuálnímu dění kolem jejich ohlášených IPO najdete přehledně na jednom místě na této stránce.

Na pražskou burzu plánují vstoupit tuzemská GE Money Bank a Energetický a průmyslový holding (EPH), respektive jeho dceřiná společnost EP Infrastructure. Mají nové tituly potenciál oživit parket pražské burzy?

 • Po dlouhé době se na pražskou burzu chystají vstoupit velké a atraktivní společnosti.
 • GE Money Bank a EPIF mohou být alternativami ke Komerční bance a ČEZ.
 • Obě společnosti mohou rozšířit nabídku zajímavých dividendových titulů na BCPP.
 • Zájem o akcie GE Money Bank a EPIF může podpořit příliv likvidity na pražský trh.

Petr Bártek (Erste Group)

EP Infrastructure i GE Money Bank rozšíří již tak širokou nabídku dividendových titulů v Praze. Výhodou EPIF je její z velké části regulovaný charakter podnikání a příslušnost k energetickému sektoru. Investoři ji tak budou brát jako zajímavou alternativu k akciím ČEZ, který je ze tří čtvrtin neregulovaný a trpí klesajícími cenami komodit. Ani EPIF ale není úplně bezrizikovou sázkou - má relativně vysoké zadlužení (i když v rámci regulovaných aktiv průměrné) a může trpět klesajícími výnosy státních dluhopisů. Ty jsou totiž často základem pro výpočet regulované návratnosti.

GE Money Bank je zajímavá také svou dividendovou politikou a investoři si s ní koupí výraznou expozici vůči oživující spotřebě domácností v ČR (37 % úvěrového portfolia tvoří spotřební úvěry) a vůči segmentu SME a agro. Rizikem je nízkoúrokové prostředí a rostoucí konkurence právě ve spotřebitelských úvěrech. Aktuálně vysoká čistá úroková marže banky by tak mohla klesat.

Marek Hatlapatka (CYRRUS)

Pokud se obě IPO uskuteční, bude to nepochybně nejlepší zpráva pro pražskou burzu za poslední roky. Obě emise mohou být pro některé investory zajímavé jak z pohledu velikosti a likvidity, tak z pohledu například dividendového výnosu. Jedním dechem je samozřejmě potřeba dodat, že je naivní si myslet, že se jedná o začátek obrození aktivity investorů na pražské burze a že tento trend bude pokračovat podobným tempem.

David Brzek (Fio banka)

V obecné rovině by vstup GE Money Bank a EPIF měl dění na pražské burze oživit podstatně výrazněji než předchozí emise, jelikož se tyto společnosti budou řadit k těm větším na domácím trhu.

Josef Němý (Komerční banka)

Oba tituly mají bezpochyby potenciál výrazně zvýšit aktivitu na domácím akciovém trhu. Po mnoha chudých letech bych dokonce řekl, že se jedná o renesanci pražské burzy. Doufejme, že k uvedení na burzu opravdu dojde a že se nebude opakovat loňský příběh Slovak Telekom, kdy místo plánovaného IPO nakonec došlo k přímému prodeji. Prakticky jedinou nevýhodou nových emisí je podle mého názoru fakt, že se ještě zvýší už tak velká expozice indexu PX na finanční a energetický sektor.

Milan Lávička (J&T Banka)

V obou případech jde o velké společnosti. GE Money Bank by měla být pátou největší společností na BCPP, EPIF je z hlediska tržní kapitalizace ještě větší, ale na burze bude listován jen určitý podíl akcií podniku. Obě firmy jsou dlouhodobě ziskové se stabilním hospodařením, takže lze očekávat zájem o jejich akcie ze strany investorů. Předpokládám, že nějakou likviditu na pražskou burzu přinesou.

Petr Hlinomaz (nezávislý analytik)

Myslím si, že oba úpisy zatím mají spíše omezený potenciál. Pokud jsem správně rozuměl slovům představitelů GE Money Bank, půjde hlavně o nabídku akcií velkým investorům. V prostředí nízkých úrokových sazeb a výnosů nemusejí noví akcionáři mít zájem akcie hned prodávat. Likvidita tak může být i přes velký objem emise nižší.

Každý nový titul na pražské burze je jistě dobrou zprávou, vadou na kráse ale může být již tak velká převaha finančních titulů, která se příchodem akcií GE Money Bank jen zvýší.

IPO společnosti EPIF může být zajímavější než IPO GE Money Bank, a to minimálně ze dvou důvodů. Zaprvé jde v principu o atraktivní sektor, který na pražské burze až tak zastoupen není (a bude jen přínosné, že bude posílen), a zadruhé by mohlo jít o nabídku široké investorské veřejnosti, nejen velkým (kvalifikovaným) investorům.

Miroslav Adamkovič (ČSOB Asset Management)

O oživení by šlo v každém případě, už vzhledem k frekvenci IPO v Praze, ale zejména kvůli jejich velikosti. Investory by možná více potěšil nějaký vyloženě růstový příběh, což se od regulované energetiky ani bankovnictví čekat nedá, ale opět si musíme uvědomit, že mluvíme o BCPP, ne o Nasdaqu.

Jaký vliv může mít listing nových titulů na vývoj stávajících akcií a na jaké firmy konkrétně dopadne nejvíce?

 • Vstup GE Money Bank a EPIF na burzu může mít negativní vliv na konkurenty vlivem rebalancování portfolií.
 • Ovlivněny mohou být zejména ČEZ a Komerční banka, případný dopad by ale měl být jen krátkodobý a omezený.

Petr Bártek (Erste Group)

Určitý negativní dopad na obchodované firmy z těchto sektorů lze jistě čekat. Odhadujeme, že nově umisťované akcie představují 5-10 % aktuální tržní kapitalizace těchto sektorů na BCPP. Větší dopad bych čekal na akcie z energetického sektoru, kde tržní situace nahrává regulovaným aktivům. Na druhou stranu by ale oba tituly měly přilákat i úplně nové investory mimo region.

Marek Hatlapatka (CYRRUS)

Není vyloučeno, že chystané úpisy mohou mít částečně negativní vliv především na akcie Komerční banky (v případě IPO GE Money Bank) a ČEZ (v případě EPIF). Aktuální reakce akcií KB tomu již koneckonců nasvědčuje. Na druhou stranu ani jedna z emisí není úplně srovnatelná se současnými akciemi, s nimiž se na pražské burze obchoduje. Vliv tedy bude pouze omezený a dočasný.

David Brzek (Fio banka)

Díky vyšší očekávané kapitalizaci lze předpokládat, že se obě společnosti mohou dostat kromě indexu PX i do mezinárodních indexů, což by vedlo k přeskupování pozic pasivních indexových investorů s částečně negativním vlivem na stávající společnosti na trhu.

Josef Němý (Komerční banka)

Krátkodobě mohou mít nové emise negativní vliv na konkurenční akcie, tedy především na banky a ČEZ. Je to z toho důvodu, že někteří současní akcionáři těchto firem možná budou část svých investic přesunovat do nových titulů, například z důvodů širší diverzifikace.

Milan Lávička (J&T Banka)

Zařazení GE Money Bank může mít dopad na akcie Komerční banky. Tituly budou svým charakterem velmi podobné - jedná se o firmy ve stejném sektoru, s podobnou ziskovostí a s podobným očekávaným dividendovým výnosem. Někteří institucionální investoři tak mohou přesouvat část prostředků z KB do GE Money Bank, pokud si budou chtít zachovat stejnou celkovou expozici vůči sektoru či regionu.

Petr Hlinomaz (nezávislý analytik)

Příchod GE Money Bank může způsobit dočasný odliv peněz z investic u ostatních titulů, ale mělo by to platit asi hlavně u titulů finančních, tedy akcií ze stejného segmentu. Akcie EPIF mohou nabídnout větší diverzifikaci směrem do energetického sektoru, proto by se dal očekávat určitý odliv investic patrně z akcií ČEZ, posléze možná z finančních titulů.

Miroslav Adamkovič (ČSOB Asset Management)

Teoreticky se může stát, že vstup nové emise dočasně přetáhne část investic z podobných titulů. Alespoň takto loni argumentoval čínský regulátor, když pozastavil IPO při propadu tamních indexů. Dlouhodobější dopad se může dostavit, pokud nová emise povede ke snížení váhy jiného titulu v některém ze sledovaných indexů (viz loňské výkyvy ceny akcií Pegasu Nonwovens při zařazení a vyřazení z českého indexu MSCI). Zde by ovšem nebyl okruh možných postižených limitován sektorově.

Martin Krajhanzl (Česká spořitelna)

Předpokládáme, že při začlenění akcií EPIF a GE Money Bank do indexu PX se jejich váha bude pohybovat mezi 8 a 9 % v závislosti na free floatu (pro EPIF jsme počítali s 20 % a pro GE Money Bank s 60 %). Váha blue chips ČEZ, Komerční banky a Erste Group Bank by měla zůstat na 20 %. Proto očekáváme, že případné začlenění nových akcií bude mít negativní dopad na zbývající tituly v bázi indexu PX.

Odhadované váhy nových titulů v indexu PX:

free float 0,2 free float 0,1
EP Infrastructure 8,8 % 4,4 %
free float 0,6
GE Money Bank 7,8 %

Odhadované váhy nových titulů v indexu CECE Composite EUR:

free float 0,2
EP Infrastructure 1,6 %
free float 0,6
GE Money Bank 1,4 %

Tiskem zatím proběhly předběžné odhady tržní kapitalizace obou firem. Jak velký objem emise a jaké ocenění očekáváte?

 • Tržní kapitalizace GE Money Bank je odhadována na 35-70 miliard Kč, u EPIF analytici počítají se 100-200 miliardami Kč.
 • U GE Money Bank by mělo jít na burzu v první vlně minimálně 50 % akcií, u EPIF by mělo jít na burzu 15 % akcií firmy.

Petr Bártek (Erste Group)

V obou případech by velikost emise podle našich prvních odhadů mohla dosáhnout vysokých stovek milionů eur. O něco větší velikost free floatu by měla mít GE Money Bank.

Marek Hatlapatka (CYRRUS)

V případě GE Money Bank vidím ocenění někde v rozpětí 35 až 50 miliard Kč, velikost IPO bude samozřejmě závislá na tom, jak velká část banky na burzu v první fázi půjde. V případě EPIF vidím hodnotu celé firmy na úrovni 100 až 150 miliard Kč. V případě, že půjde na burzu 15 % firmy, by tak objem IPO mohl být zhruba 20 miliard Kč.

Josef Němý (Komerční banka)

Na finální ocenění obou emisí si ještě budeme muset počkat. Zatím není přesně známo ani to, jak velký podíl v obou firmách bude nabízen. V tuto chvíli předběžně odhadujeme, že GE Money Bank by mohla bojovat o místo v první pětici titulů na pražské burze (podle tržní kapitalizace je momentálně čtvrtá O2 Czech Republic se 78 miliardami Kč a na pátém místě je VIG s 68 miliardami Kč).

Ohledně hodnoty EPIF jsem ještě optimističtější. Většina zisků firmy pochází z plynárenství a ocenění tohoto sektoru je nyní poměrně vysoké. EPIF by tak mohla dokonce bojovat o místo v první trojce největších emisí pražské burzy (třetí místo momentálně drží Komerční banka s hodnotou 192 miliard Kč).

Milan Lávička (J&T Banka)

Podle násobků, na kterých se obchodují akcie Komerční banky (P/BV), předpokládám, že bude celá společnost GE Money Bank oceněna na 40 až 50 miliard Kč. Zatím není znám přesný podíl akcií, které půjdou na burzu v první vlně, a nelze tedy zatím odhadovat velikost IPO. Minimálně to ale bude 50 % z uvedené hodnoty společnosti.

Petr Hlinomaz (nezávislý analytik)

Ocenění emise GE Money Bank se s ohledem na vývoj účetní hodnoty v loňském roce dá tipovat v intervalu 55 až 65 miliard Kč.

Miroslav Adamkovič (ČSOB Asset Management)

GE Money Bank můžeme plus mínus poměřit s oceněním Komerční banky, kde by při o něco vyšší ziskovosti a menší velikosti podle ceny k vlastnímu jmění mohla kapitalizace nové emise atakovat 50 miliard korun. GE chce nyní umístit na trh většinový podíl a výhledově počítá se 100% free floatem.

V případě EPIF bude ocenění složitější, protože firma sice zveřejnila pro forma výkazy za tři roky dozadu, ale jedná se o čerstvě vykrojenou část EPH, navíc s velkým podílem "minoritních akcionářů". V uvozovkách proto, že slovenská vláda vlastní 51% podíl v nejziskovějších částech EPIF, ale přenechala EPH manažerskou kontrolu. Kalkulovaný zisk připadající minoritním akcionářům tak v posledních dvou letech překonal část zisku náležející vlastníkům z EPH. Nelehké bude také nalezení společnosti s podobnou strukturou byznysu (u EPIF tvoří velkou část mezinárodní přeprava plynu).

Celková hodnota EPIF zřejmě snadno přesáhne hodnotu GE Money Bank, ale o tom, zda to bude o (vyšší) desítky procent, či dokonce násobně, je bez bližších informací předčasné spekulovat. EPIF chce na trh umístit minoritní podíl pro vyplacení některých akcionářů v mateřské EPH, ale při vysoké celkové kapitalizaci by se rovněž mohlo jednat až o desítky miliard korun.

Může jít o atraktivní akcie pro dividendové investory? Jaký u obou titulů očekáváte dividendový výnos?

 • U GE Money Bank i EPIF je dividendový výnos očekáván mezi 5 a 7 %.

Petr Bártek (Erste Group)

Bude záležet na finálním ocenění v IPO. V případě EPIF by podle rychlého odhadu mohl být atraktivní dividendový výnos pod 6 %, v případě GE Money Bank lehce nad 6 %.

Marek Hatlapatka (CYRRUS)

Oba tituly by měly být dividendově atraktivní. GE Money Bank plánuje vyplácet minimálně 70 % upraveného zisku, což by dle mého odhadu ocenění banky mohlo znamenat dividendový výnos kolem 5-7 %. V případě EPIF by letošní dividenda měla být 365 milionů eur, což znamená necelých 60 % čistého zisku připadajícího na akcionáře EPIF a dividendový výnos kolem 6-7 %.

David Brzek (Fio banka)

Z prozatím dostupných informací vypadá dividendová politika poměrně vstřícně.

Josef Němý (Komerční banka)

Přesné dividendové výnosy obou akcií budou pochopitelně známy až po zveřejnění upisovacích cen. Již nyní lze ovšem konstatovat, že by obě firmy měly nabízet vysoké dividendy. GE Money Bank plánuje letos vyplatit na dividendách 4,5 miliardy Kč a v následujících letech vyplácet minimálně 70 % zisku. EPIF letos vyplatí dokonce téměř 10 miliard Kč a v následujících letech plánuje růst dividend o 3 % ročně.

Milan Lávička (J&T Banka)

GE Money Bank podle mě bude z pohledu dividendové atraktivity srovnatelná s Komerční bankou.

Petr Hlinomaz (nezávislý analytik)

Patrně může jít o atraktivní akcie pro dividendové investory. I když není známa upisovací cena, může být zájem zvýšen vlivem prostředí nízkých výnosů a úrokových sazeb. Dividendový výplatní poměr EPIF se loni (podle dostupných výkazů) pohyboval kolem 70 %, je ale otázkou, zda takovou politiku firma oficiálně vyhlásí. Zadluženost společnosti je poměrně vysoká, což může růst dividend brzdit. Nicméně v posledních třech letech zadluženost EPIF postupně klesala - poměr čistého dluhu k zisku EBITDA činil ke konci loňského roku 4,7. Klesl tak z hodnoty 6,8 v roce 2013.

Miroslav Adamkovič (ČSOB Asset Management)

Zřejmě ano, a to v obou případech. Nepůjde sice o žádné růstové hvězdy, ale na druhou stranu se jedná o ziskové firmy s historií vyplácení dividend. Zisky ze slovenské části EPIF jsou důležitou součástí příjmů tamního vládního rozpočtu, a nelze tak očekávat, že by došlo k nějaké prudké změně.

Vyplatí se kupovat akcie již v rámci IPO? Budou vůbec do aktuálně chystaných IPO zahrnuti drobní investoři?

 • EPIF i GE Money Bank mají potenciál v IPO zaujmout.
 • Zapojení retailových investorů zatím zůstává otázkou.

Petr Bártek (Erste Group)

To vždy záleží na ceně v úpisu. Obecně jsou obě tyto společnosti zajímavé s dostatečnou kvalitou aktiv.

Marek Hatlapatka (CYRRUS)

Výhodnost účasti v IPO je pochopitelně především otázkou nabízené ceny, nyní je tedy nemožné smysl účasti na úpisu hodnotit. Navíc to vypadá, že obě emise, nebo minimálně GE Money Bank, budou určeny pouze nebo především institucionálním investorům.

David Brzek (Fio banka)

Na hodnocení chystaných IPO je ještě relativně brzy, jelikož nejsou k dispozici podrobnější parametry primárních úpisů a není vůbec jasné, zda se drobní investoři do IPO dostanou.

Josef Němý (Komerční banka)

Pro drobné investory je tato otázka bezpředmětná, protože podle současných informací by obě IPO měla být přístupná jen institucionálním investorům. Žádné doporučení pro institucionální investory v tuto chvíli nemáme, zatím nejsou známy upisovací ceny.

Milan Lávička (J&T Banka)

Bez znalosti ocenění IPO to lze v tuto chvíli těžko posoudit. Myslím si ale, že cena nebude "přepálená" a bude nastavena tak, aby byl o IPO zájem.

Petr Hlinomaz (nezávislý analytik)

V případě EPIF je zájem namístě, jako vždy bude záležet na upisovací ceně akcií. Z pohledu dostupných čísel EPIF nabízí solidní úroveň EBITDA marže, která podle zveřejněných výkazů vzrostla mezi lety 2013 a 2015 z 39,3 % na 44,2 %. U GE Money Bank podle dosavadních informací bude příležitost k nákupu pro běžné investory asi jen malá.

Miroslav Adamkovič (ČSOB Asset Management)

Bude záležet na cenové nabídce, která dosud nebyla zveřejněna, a jejím porovnání s podobnými firmami na trhu a fundamentem samotných firem. V případě GE Money Bank je pak otázka pro malé investory spíše teoretická, neboť banka mluví o úpisu výhradně pro institucionální investory.

Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank)
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
7. 4. 2021 13:01
Petr Beneš (WOOD & Company): Z komodit bych si nyní vsadil na stříbro, zlato pak sám nakupuji jako…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
4. 4. 2021 19:01
Lukáš Novotný (WOOD & Company): Ohlédnutí za prvním kvartálem a detailní rozbor kauzy Archegos…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat