Latinská Amerika nabízí pestrý výběr fondů i pro drobné investory

Latinská Amerika je bezpochyby jedním z největších rozvíjejících se trhů. Může být proto zajímavým zpestřením akciového portfolia i pro drobného investora.

Pokrýt region můžeme nejlépe pomocí indexových akcií (ETF), investičních certifikátů nebo podílových fondů. A to jak na jednotlivé země (především Brazílii a Mexiko) , tak na celý světadíl.

Z pohledu pravidelných investic lze doporučit investovat především podílových fondů registrovaných na českém trhu. Nabídka je široká, můžete zkusit investovat do téměř desítky produktů a jak ukazuje grafické srovnání výkonnosti jednotlivých vybraných fondů v posledních třech letech, nemusíte se bát, že se významně spletete.

Brazílie vládne portfoliím, následuje Mexiko a Chile Fondy na Latinskou Ameriku poměřující se s indexem MSCI EM Latin America 10/40 mají v portfoliu z cca. 60-70 % brazilské akcie, kolem pětiny portfolia bývá investováno v Mexiku a podíl do pěti procent bývá vyplněn chilskými cennými papíry. I tak obrovská země jako je Argentina tvoří často pouze zlomek portfolia.

Z grafu výkonnosti vyplývá, že před vypuknutím finanční krize se dařilo překonávat konkurenci zejména fondu HSBC GIF Latin America Freestyle, zatímco po pádu Lehman Brothers se do popředí dostává především fond Templeton Latin America. Rozdíly jsou ovšem nepatrné.

HSBC GIF Latin America Freestyle

Fond je koncipován jako freestyle, tzn. vybírá do portfolia země a sektory s nejatraktivnějšími vyhlídkami bez ohledu na složení srovnávacího indexu. Je řízen na základě strategie absolutního výnosu.

Ke konci července byla v portfoliu fondu zastoupena Brazílie pouze 61 procenty, Mexiko pak 20 procenty a naproti tomu poměrně vysoký podíl měly peruánské (6,14 %) a kolumbijské (5,53%) akcie.

Zajímavostí fondu je skutečnost, že je spravován dvěma manažery, z nichž José Cuervo sídlí v Londýně a Natalia Kerkisová v Sao Paulu. Díky této struktuře těží investoři z kombinace lokální přítomnosti a globálních znalostí. Bližší informace o fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5005/HSBC-GIF-Latin-American-Freestyle-M1D

Templeton Latin America

I investiční guru emerging markets Mark Mobius si uvědomuje potenciál latinskoamerických trhů, což nejlépe dokumentuje aktuálně top pozice brazilských akcií v jeho fondu tohoto zaměření (přes 16 procent) na úkor Číny, Indie nebo Ruska.

Mark je správcem fondu Templeton Latin America, může se samozřejmě opřít i o lokální tým, protože sám „sídlí“ v Singapuru. Sídlí ovšem v uvozovkách, protože většinu svého profesního života strávil určitě po letadlech. Ve fondu je Brazílie aktuálně zastoupena 64 procenty, Mexiko 20 procenty a Chile necelými 5%.

Fond je díky minimálním hodnotám měsíčních úložek (někdy stačí i méně jak 1000 korun měsíčně) vhodný k průměrování nákladů pomocí pravidelných investic. Více k fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3985/Templeton-Latin-America ING Invest Latin America

Další fondy

ING Invest Latin America

Další z etablovaných správců na českém trhu spravující tento typ fondu. Věří více Brazíli, která je zastoupena více jak 71 procenty, a to na úkor Mexika (18 procent).

Více zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5585/ING--L--Invest-Latin-America

Parvest Latin America

Fond dvou zemí, dalo by se říct. Podobně jako předchozí fond je i tento v současné době „hodně brazilský“ (71,6%), vyšší zastoupení má ale i Mexiko (21,7%) a ostatní země jsou zastoupeny spíše symbolicky (Chile 2,8 %).

Blíže k fondu zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3807/Parvest-Latin-America

Credit Suisse Equity Fund Latin America

Fond má aktuálně největší zastoupení mexických akcií v portfoliu ze všech uvedených zemí (25%).

Dalšími fondy jsou např. KBC Equity Fund Latin America, PIA Latin America Stock, Fortis (dříve ABN AMRO) Latin America Equity Fund nebo SGAM Fund – Equity Latin America.

200 procent za 5 let, od začátku roku i 80 %

Výkonnost vybraných fondů je v následující tabulce. Je z ní patrno, že fondy již téměř dorovnaly propady posledních 12 měsíců, od počátku roku narostly o 60 až 80 procent a na pětileté periodě osňují dokonce zisky přes 200 procent.

Poplatky

Poplatky za správu se pohybují v průměru mezi jedním a dvěma procenty ročně. Jednorázovým nákladem bývá i vstupní poplatek, který je odvislý od politiky distributora a od výše investované částky. Většinou bychom se však měli vejít do pěti procent.

Latinská Amerika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Argentina
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
18. 1. 2021 6:15
Expertní tržní výhled: Vyšší výnosy dluhopisů jako riziko pro akcie a čekání na (ne)klidnou Bidenovu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat