Kancelářská abeceda pro začátečníky

V českém pracovním prostředí se zabydlují výrazy přejaté z angličtiny. Někdy jejich přílišné používání působí úsměvně až trapně, často ovšem nemají český ekvivalent. Jak kancelářská mluva obohacuje jazyk Jungmanna, Čapka a Havla?

Board (bord, bórd, neplést s bored jako znuděný, jakkoli to svádí): Označení pro představenstvo či vedení společnosti. Výrazem board se označuje také zasedání představenstva. Management si tak například vyměňuje informace "ze včerejšího boardu".

Budget (badžet): Rozpočet. Budget patří k výrazům, které lze lehce nahradit českým slovem. Je ale kratší a jeho používání působí více mezinárodně. Gratulujeme.

Call (kól): Telefonický hovor. "Budu mít důležitý call, teď nemůžu," lze často vyslechnout mezi světáky na pracovišti.

CV, Curriculum Vitae: Životopis. Zkratka či celý výraz mají původ v latině, čeština si s tím poradila po svém. "Pošlete mi sívíčko a uvidíme," slýchávají pravidelně zájemci o práci a ochutnávají tak mluvu šťastně v soukolí již působících.

Check (ček): Ověřit. Ve slovníku českých manažerů se toto slovo zabydlelo patrně kvůli své jednoduchosti. Často říkají: "Čekni to, jestli je to ok."

Deal (dýl): Obchod, kšeft, ale také nabídka či dohoda. Když zazní "je to super deal", znamená to, že firma uzavřela výhodný obchod.

Draft (draft): Pracovní verze dokumentu. "Nadraftuj to a pošli to ostatním," slýchávají pokyn kancelářské krysy. Dokument poté prochází připomínkami a jeho obsah se postupně mění až k finální verzi.

Dropnout: Zastavit, ukončit. Používá se ve významu ukončení nějaké obchodní snahy, aktivity.

Feeling (fílink): Pocit. Když se šéf podřízeného zeptá na jeho feeling, znamená to, že chce znát jeho pocity například z klienta, dodavatele. Ptá se na jeho názor.

Focus (fokus): Zaměřit, koncentrovat se na vytyčený cíl.

Forecast (fórkást): Předpověď, například ve smyslu odhadu týdenních či měsíčních prodejů.

Launch (launč, neplést s poněkud jinak vyslovovaným obědem): Uvedení nového produktu nebo nové verze na trh.

Nabriefovat (nabrýfovat): Seznámit s informacemi důležitými pro určitý úkon. Když si kolegové předávají informace, stále častěji používají věty typu: "Před schůzkou tě pořádně nabriefuju."

Pipeline (pajplajn, pajplajna): Časový plán nějakého procesu nebo očekávaných tržeb.

Skrečovat: Přerušit aktivity, ukončit nabídku. Výraz se používá ve sportovním prostředí, rozšířil se také do světa byznysu.

Workflow (vorflou): Nastavený proces. Jedná se o systém, který firma používá pro vykonání určité aktivity. "Máte špatně nastavené workflow," je možné někdy slyšet jako připomínku zdlouhavého nebo jinak špatně nastaveného procesu. Na to se samozřejmě dá říct: "To je jen váš feeling."

Zmanagovat (zmenedžovat, zmenydžovat): Zařídit s pozitivním výsledkem. Čeština používá také slangový výraz ošéfovat.

Zprocesovat: Odstartovat proces a přivést nějakou záležitost úspěšně až do cíle.

Zdrojem slovníčku je společnost McRoy, některé komentáře jsou redakčně doplněny.

Zaměstnání
Přestat sledovat
Komunikace
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat