Hypoteční úvěry v Evropě v grafické kostce

Evropané se kvůli vlastnímu bydlení zadlužují stále více. Celkový objem úvěrů na bydlení vzrostl v rámci 28 zemí Evropské unie ke konci roku 2017 meziročně o 4,3 % na 6,369 bilionu eur. Nejvyšší růst zaznamenaly především země střední a východní Evropy, přesto stále patří k nejméně zadluženým v rámci EU. Vyplývá to z dat Eurostatu, ECB a Crédit Foncier.

Ještě v roce 2014 rostly celkové objemy úvěrů na bydlení meziročně o dvě procenta, v roce 2016 to již bylo o 3,1 % a v loňském roce došlo k dalšímu zrychlení na 4,3 %. Výraznější nárůst (o více než 8 %) zaznamenaly v loňském roce některé země východní Evropy (Rumunsko, Slovensko, Litva a Česká republika) a země střední a západní Evropy (Nizozemsko a Lucembursko). Zadlužení domácností naopak kleslo ve Španělsku, Portugalsku a Řecku.

Za posledních pět let se zadlužení domácností, které vlastní nemovitost, v Evropě zvýšilo již o 13 %. Je však velký rozdíl mezi zeměmi jižní Evropy, kde došlo k poklesu o 10 %, a zeměmi východní Evropy, kde zadlužení od roku 2014 vzrostlo o 26 %.

"Politika velice nízkých úrokových sazeb po finanční krizi měla negativní dopad především na domácnosti v západní Evropě, kterým se zvýšil jejich již tak vysoký dluh. Země jižní Evropy v posledních pěti letech naopak dokázaly své dluhy snížit," říká Nicolas Eich, předseda představenstva společnosti Chytrý Honza.

Dvě třetiny úvěrů na bydlení v Evropě jsou soustředěny ve čtyřech zemích (Spojené království, Německo, Francie a Španělsko), které zároveň představují polovinu evropské populace. Prvenství v úvěrech na bydlení držela ke konci loňského roku Británie (1 360 miliard eur), a to přesto, že je až třetí nejlidnatější evropskou zemí. Střední a západní Evropě kraluje Německo s 1 175 miliardami eur, jižní Evropě Španělsko s 532 miliardami eur a východní Evropě Polsko s 94 miliardami eur.

V průměru dluží evropské domácnosti s vlastní nemovitostí více než milion korun (41 557 eur). Mezi jednotlivými regiony jsou však značné rozdíly. Zatímco nejzadluženější jsou majitelé nemovitostí v zemích severní Evropy (v průměru 81 775 eur), nejméně dluží obyvatelé východní Evropy (v průměru 6 576 eur).

Nejvíce jsou zadlužené domácnosti v Dánsku, Lucembursku, Švédsku, Nizozemsku a Velké Británii, naopak nejméně v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. V Dánsku dluží lidé v průměru 196 289 eur, v Rumunsku pouze 1 980 eur. Důvodem je odlišný podíl domácností, které vlastní nemovitost (od 52 % v Německu po 96 % v Rumunsku), ale i počet členů v domácnosti (od dvou v Německu do téměř tří v Chorvatsku).

Průměrně dluží Evropan 12 452 eur

V přepočtu na jednoho obyvatele dluží každý Evropan na hypotékách v průměru 12 452 eur. Nejvíce dluží obyvatelé Lucemburska (51 902 eur), Dánska (50 791 eur) a Švédska (31 614 eur), nejméně pak lidé v Bulharsku (678 eur), Rumunsku (723 eur) a Maďarsku (997 eur).

Domácnosti, které vlastní nemovitost a zároveň splácejí hypotéku, průměrně v rámci EU dluží 108 110 eur. Nejhůře jsou na tom opět země severní Evropy, kde dluží tyto domácnosti v průměru 136 268 eur. To je 2,4krát více než v zemích východní Evropy, kde domácnosti musejí splatit hypotéku v průměrné výši 57 058 eur.

Hypotéky vs. spotřebitelské úvěry

Úvěry na bydlení představují 87 % z celkových 7,287 bilionu eur všech úvěrů v EU (zbylých 13 % jsou spotřebitelské úvěry). Celosvětově jde o jeden z nejvyšších podílů hypotečních úvěrů na celkovém zadlužení. Průměr ve světě se pohybuje od 75 do 80 %.

"Opět vidíme rozdíl mezi střední a západní Evropou. V západní Evropě totiž spotřebitelské úvěry představují v porovnání s dluhy na hypotékách jen omezenou část dluhu domácností. Důvodem je zákaz západních vlád poskytovat některé typy produktů, jako jsou revolvingové úvěry," pokračuje Eich.

Evropský průměr zvyšuje především pětice zemí severní Evropy, tedy Dánsko, Švédsko, Británie, Finsko a Irsko, kde jsou poskytovány vyšší hypotéky. Nižší než průměrný podíl hypoték měly v loňském roce pouze země východní Evropy, a to zhruba 72 %. V Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku je podíl hypoték jen o něco vyšší než u spotřebitelských úvěrů.

Jak hypoteční úvěr zatěžuje příjmy Evropanů?

Úvěry na bydlení v rámci EU tvoří v průměru 68 % hrubého disponibilního příjmu domácností. To znamená, že pokud by domácnost měla najednou doplatit hypoteční úvěr, musela by obětovat dvě třetiny svého hrubého ročního příjmu.

V čele je opět severní Evropa, kde hypotéky odpovídají 102 % hrubého disponibilního příjmu. Nad 100 % se nachází Dánsko (202 %), Lucembursko (150 %), Nizozemsko (139 %) a Švédsko (132 %). V zemích východní Evropy je naopak podíl hypoték na hrubém disponibilním příjmu nižší (29 %).

"Domácnosti ve střední Evropě mají k předlužení daleko. Pětina evropské populace, která ve středu Evropy žije, má na svědomí pouze 4 % úvěrů na bydlení," říká Nicolas Eich.

Úrokové sazby od 1,09 %

Průměrné úrokové sazby hypoték se v Evropě pohybují od 1,09 % v Dánsku a 1,56 % ve Francii po 3,44 % v Maďarsku a 4,4 % v Polsku. Česká republika je s průměrnou sazbou 2,2 % šestou nejdražší zemí. "Ale pozor, srovnání není úplně objektivní v tom smyslu, že například ve Francii je běžná doba fixace 20 let, zatímco v České republice je to 3-10 let. Například v létě 2018 byla průměrná sazba ve Francii kolem 1,6 % na 20 let, zatímco v České republice to bylo 2,5 % při kratší fixaci. Češi jsou tedy méně zadlužení, ale na splátkách zaplatí více," upozorňuje Eich.

Jednotlivé regiony

Šest zemí střední a západní Evropy (Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Lucembursko a Nizozemsko) představuje 46 % celkových hypotečních úvěrů při 37 % populace. Průměrná částka na vlastníka je 56 808 eur, což je o 37 % více než evropský průměr. Tři čtvrtiny jsou přitom v Německu a Francii.

Nejvíce zadlužené jsou země severní Evropy (Dánsko, Finsko, Irsko, Británie a Švédsko), které tvoří 18 % evropské populace. Na tyto země připadá 33 % celkových evropských hypotečních úvěrů. Průměrná výše zadlužení vlastníků nemovitostí je zde 81 775 eur, dvojnásobek evropského průměru. Je to způsobeno především dynamičtějším vývojem ekonomiky, vyšším podílem domácností splácejících úvěr na bydlení, zdaněním, delší splatností úvěrů nebo kulturními tradicemi.

Obyvatelé jižní Evropy (Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Malta a Portugalsko) se zadlužením řadí pod evropský průměr. Na čtvrtinu evropské populace připadá pouze 17 % nesplacených hypoték. V průměru dluží vlastníci nemovitostí 26 947 eur, což je 35 % pod evropským průměrem. Je to způsobeno především dopadem poslední hospodářské krize, která se přímo podepsala na trhu s nemovitostmi v některých zemích.

Nejméně zadlužené jsou domácnosti ve východní Evropě (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), jde o pouhá čtyři procenta z celkového objemu nesplacených hypoték na 20 % populace Evropy. Průměrný zůstatek hypotečního úvěru na vlastníka nemovitosti je 6 576 eur, což představuje méně než šestinu evropského průměru. Pouze 10 % domácností má hypotéku nebo nějaký úvěr. Ceny nemovitostí jsou ve srovnání se zbytkem Evropy nižší.

Zdroj:
chytryhonza.cz
Hypotéky
Přestat sledovat
Úvěry
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Bydlení
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat