Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení
|

Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení

My investoři se zdáme být závislí na informacích. Celé investiční odvětví je posedlé získáváním stále více informací o stále méně věcech, dokud nevíme absolutně vše o ničem. Jen zřídka se zastavíme, abychom zvážili, kolik informací vlastně potřebujeme, abychom učinili rozhodnutí. Idea, že více informací musí být lepší než méně, se zdá být zřejmá. Koneckonců, pokud je informace k ničemu, může být jednoduše ignorována. Psychologické studie nicméně toto zdánlivě jednoznačné pravidlo zpochybnily.

Ponaučení pro investory Chyby v investování Investování

Více informací, větší víra ve vlastní úsudek

V jedné studii byl osmi zkušeným bookmakerům předložen seznam 88 proměnných týkajících se historických výsledků dostihových koní, například váha žokeje, počet vyhraných závodů, výkony v odlišných podmínkách a podobně. Každý bookmaker byl poté požádán, aby seřadil jednotlivé informace podle důležitosti. Poté, co tak učinili, jim byla předána data o 45 uplynulých dostihových závodech a byli požádáni, aby vybrali pět nejlepších koní v každém závodě. Každému bookmakerovi byla předána historická data po částech, nejdříve pět proměnných, poté deset, dvacet a 40 proměnných. Každý bookmaker měl proto předpovědět výsledek každého závodu čtyřikrát, jednotlivě pro každou množstevní sadu informačních proměnných. Bookmakeři byli také požádáni, aby u každé prognózy uvedli, do jaké míry jsou si svou prognózou jistí.

S pěti informačními proměnnými byla přesnost prognózy a míry jistoty úzce svázána. Bohužel se ovšem také ukázaly dvě věci s tím, jak množství dostupných informací rostlo. Zaprvé, přesnost prognóz byla víceméně stejná. Bookmakeři byli stejně přesní, když měli k dispozici pět informačních proměnných, stejně jako když pracovali se 40 informačními proměnnými. Tolik k iluzi, že více informací pomáhá lidem činit lepší rozhodnutí.

Zadruhé, míra jistoty ohledně prognóz s množstvím informací masivně rostla. S pěti informačními proměnnými si byli bookmakeři svými prognózami jistí na přibližně 17 %. S tím, jak se počet informací zvýšil na 40, míra jejich jistoty explodovala až k 30 % (bez jakéhokoli zlepšení přesnosti prognóz). Z toho vyplývá, že dodatečné informace neučinily prognózy bookmakerů o nic přesnějšími, nicméně podstatně zvýšily úroveň víry v přesnost daných prognóz.

Další studie dospěly k obdobným závěrům. Proč? Je to dáno tím, že máme ve své schopnosti zpracovávat informace limity. Nejsme superpočítače, jež jsou schopny provádět ohromné množství výpočtů ve zlomku sekundy. Naše procesní kapacita je omezená.

Podobný výsledek byl shledán ve studii týkající se akciových analytiků, kteří měli za úkol vytvořit prognózu zisku ve čtvrtém čtvrtletí u 45 společností. Ve skutečnosti to bylo pouze 15 firem s tím, že každá byla prezentována v jednom ze tří rozdílných informačních formátů, které byly následující:

1. Základní údaje skládající se z informací za minulá tři čtvrtletí ohledně zisku na akcii (EPS), tržby a ceny akcie.

2. Základní údaje z prvního formátu plus nadbytečné nebo irelevantní informace, tedy informace, které již byly obsaženy v základních údajích, jako je poměr ceny k zisku (P/E).

3. Základní údaje z prvního formátu plus nikoli nadbytečné informace, jež by měly schopnost prognózování zlepšit, například skutečnost, že byla zvýšena dividenda.

Žádný z účastníků průzkumu si neuvědomil, že všichni viděli stejnou společnost ve třech rozdílných formátech. Každý respondent byl požádán o svou prognózu a také o svou míru jistoty ohledně dané prognózy. Výsledkem bylo, že jak nadbytečné, tak i nikoli nadbytečné informace výrazně zvýšily chybovost prognóz. A co se také stalo? Udaná míra jistoty pro každou z prognóz masivně vzrostla s množstvím informací, které byly k dispozici.

Co by si investoři měli z výše uvedeného odnést? Jednoduše to, že je mnohem lepší soustředit se pouze na klíčové skutečnosti a snažit se nevnímat informace podružného rázu. Investoři na tom budou z dlouhodobého hlediska mnohem lépe, když své analytické snahy zaměří jen na velice omezené množství klíčových faktorů ohledně dané investice, než aby se snažili vědět o dané investici vše do nejmenšího detailu, a podlehli tak takzvanému informačnímu přetížení (information overload).

Buffett a hodnotové investování

Jedním z investorů, kteří vědí, jak rozlišit zásadní investiční signál od tržního šumu, je Warren Buffett. Nikdy ho neuslyšíte, jak diskutuje výhled ziskovosti společnosti v příštím kvartálu nebo jmenuje desítky faktorů pro či proti dané investici. Místo toho říká: "Naše metoda je velice jednoduchá. Jednoduše se snažíme nakupovat společnosti s dobrými až vynikajícími fundamenty, jež jsou řízený čestnými a schopnými lidmi, a to za tržní cenu s výrazným diskontem vůči fundamentální vnitřní hodnotě. To je vše, co se snažíme dělat."

Neexistuje pouze jeden správný přístup k investování, stejně jako neexistuje třeba pět konkrétních faktorů, na které by se měli investoři vždy zaměřit. Vše záleží na vašem investičním přístupu.

Můj osobní přístup k investování byl vždy hodnotový (value), takže faktory, která sleduji a analyzuji, se nemusejí každému zamlouvat. V případě akciových investic se zaměřuji na tyto elementy:

  • Valuace: Je akcie významně podhodnocená vůči své fundamentální vnitřní hodnotě? Je tedy mezi cenou a vnitřní hodnotou dostatečný bezpečnosti polštář? Ve valuační analýze používám dvě metody. První z nich jsou tradiční poměrové ukazatele (P/E, P/B, P/S, P/CF a EV/EBITDA) a porovnání jejich aktuálních hodnot s průměry za posledních deset let. Druhou metodou je reverzní model diskontovaného cash flow, v jehož rámci se snažím odhadnout, jak velký růst cash flow v horizontu příštích deseti let je do aktuální tržní ceny zabudován.
  • Finanční zdraví: Není společnost předlužená a nezbankrotuje v horizontu několika příštích let? V této finanční analýze se zaměřuji na ukazatele jako poměr čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA a poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu.
  • Kapitálová disciplína a corporate governance: Co dělá management s vygenerovanou hotovostí? Preferuje pravidelnou výplatu (ideálně rostoucí) dividendy, nebo má spíše tendenci zvyšovat svůj manažerský vliv prostřednictvím předražených fúzí a akvizic či megalomanských investičních projektů, jejichž výnosnost je výrazně nižší než náklady kapitálu společnosti?

Tyto body mohou, ale také nemusejí být užitečné pro váš investiční přístup, nicméně klíčové je, abyste si předem stanovili své konkrétní faktory, na které se budete při výběru investic primárně zaměřovat. Na finančních trzích jsou obchodovány akcie tisíců společností, tudíž není možné analyzovat úplně všechny informace. Je potřeba se zaměřit na předem vytipované klíčové elementy a analýzu zakládat na nich. Pokud se totiž množstvím informací ve svých analýzách přehltíte, bude to jednoznačně k neprospěchu vaší dlouhodobé investiční výkonnosti (informační přetížení), neboť, jak mnohokrát prohlásil Warren Buffett, investování je jednoduché, ale ne snadné (investing is simple, but not easy).

22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus
16. 9. 2020 17:41

Turismus v době koronavirové: Na někdejší úrovně se odvětví může vrátit až za několik let, říká analytik

Cestovní ruch se během jarních měsíců zařadil mezi poražené koronavirové krize. Navzdory jeho oživení nejsou jeho...
Česká ekonomika Česká republika Koronavirus
16. 9. 2020 10:12

Petr Koblic (BCPP): Firmy jako Pilulka.cz, eMan nebo Česká zbrojovka Group mohou otevřít oči skeptikům

Letošní podzim se podle všeho na pražské burze stane jedním z nejživějších období za mnoho let. Co by úpisy akcií...
Akcie ČR Pražská burza eMan
15. 9. 2020 09:50

Šindel (Citibank): Dalšímu uzavření ekonomiky kvůli covidu-19 se politici budou chtít vyhnout, dopady na hospodářství jsou extrémní

Velké téma zbytku roku je samozřejmě covid-19, a to nejen počty pozitivně testovaných, ale také smrtnost viru. Lidem...
Koronavirus Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby
14. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Proč jsou akcie firmy Pilulka.cz zajímavé i pro drobné investory?

Letošní podzim může být na pražské burze nejzajímavější v historii. Hned dvě výrazné společnosti se chystají...
Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO) Pilulka.cz
12. 9. 2020 13:28

Rychlost oživení ekonomiky po pandemii bude záviset (i) na kvalitě zdravotnického systému, říká ekonom

Země, které mají kvalitnější a kapacitně velkorysejší zdravotnické systémy, případně zkušenosti s podobnými...
Světová ekonomika Emerging Markets Koronavirus
11. 9. 2020 06:49

Tomáš Kálal (Conseq IM): Vládní dluhopisy nenabízejí atraktivní výnosy, alternativou jsou firemní bondy nebo přímé půjčky firmám

Reakce centrálních bank na koronavirovou krizi vymetla z trhu další část státních dluhopisů, které ještě nabízely...
Státní dluhopisy České státní dluhopisy Firemní dluhopisy
10. 9. 2020 12:05

Vláda by měla v podpoře hospodářství chtít za málo peněz hodně muziky, říká ekonom Jan Bureš

Investiční pobídky, které přimějí firmy rozhýbat peníze, ne je šetřit na (ještě) horší časy. A investice například do...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
9. 9. 2020 09:56

Šindel (Citibank): Krátkodobě je prostor pro oslabení dolaru omezený, v dvouletém horizontu je ve hře i hladina 1,25 EUR/USD

Koronavirová krize a na ni reagující opatření americké centrální banky a vlády sebraly dolaru výhodu úrokového...
EUR/USD Americký dolar Měny
7. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Zlato a stříbro pod lupou a rozborka akcií na pražské burze

Lámání rekordů na akciových trzích jde v posledních týdnech ruku v ruce s růstem volatility. Jak může na vývoj...
Zlato Stříbro Vzácné kovy
31. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Jak stavět portfolia po historickém obratu na trzích?

Kapitálové trhy letos zažily jeden z historicky největších poklesů a růstů zároveň. Jak v tak divokém období skládat...
Světové akcie Investiční portfolio Diverzifikace investic
24. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Bude pro trhy lepším americkým prezidentem Trump, nebo Biden?

Trump, nebo Biden? Kdo bude lepším americkým prezidentem pro trhy? Americké volby mohou burzami zahýbat více než...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americké akcie
12. 8. 2020 09:34

Obrací se trend na trhu se zlatem?

Ceny zlata a stříbra v úterý 11. srpna prodělaly výrazný pokles a unce žlutého kovu se obchodovala poměrně hluboko...
Zlato Vzácné kovy Technická analýza
11. 8. 2020 16:48

Analytik: Index S&P 500 je blízko hranice překoupenosti, na historickém maximu by měla přijít konsolidace

Americký akciový index S&P 500 atakuje únorový historický rekord. Index relativní síly je blízko hladině 70 bodů,...
Technická analýza Americké akcie S&P 500
11. 8. 2020 09:57

Virgin Galactic jako tip pro ty, kdo zkoušejí "trefit" další Teslu

Společnost Virgin Galactic má nakročeno ke komerčním "výletům" do vesmíru, nově ale možná shání kapitál na něco, co...
Doprava Technologie Americké akcie
8. 8. 2020 06:26

Chcete investovat úspěšně, levně a bez starostí? Zkuste robo-advisory

Chcete investovat pravidelně, třeba i malé částky a s minimálními poplatky? Máte (oprávněnou) obavu, že si vyberete...
Investiční a finanční poradenství Ponaučení pro investory Investiční strategie
7. 8. 2020 09:48

Vít Endler (finGOOD): Trh rezidenčních nemovitostí se během pár měsíců stane místem pro kupující, ceny by měly klesat

S tím, jak budou dobíhat programy pozastavení splátek hypoték a podpory zaměstnanosti v době koronavirové krize,...
Realitní trh Nemovitosti Investiční alternativy
6. 8. 2020 18:10

Co je potřeba vědět o investování do mincí

Zatímco ceny drahých kovů v čase výrazně kolísají, pamětní mince si svou hodnotu zachovávají a postupně se zhodnocují...
Investiční a pamětní mince a medaile Sběratelství Investiční alternativy