Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení
|

Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení

My investoři se zdáme být závislí na informacích. Celé investiční odvětví je posedlé získáváním stále více informací o stále méně věcech, dokud nevíme absolutně vše o ničem. Jen zřídka se zastavíme, abychom zvážili, kolik informací vlastně potřebujeme, abychom učinili rozhodnutí. Idea, že více informací musí být lepší než méně, se zdá být zřejmá. Koneckonců, pokud je informace k ničemu, může být jednoduše ignorována. Psychologické studie nicméně toto zdánlivě jednoznačné pravidlo zpochybnily.

Ponaučení pro investory Chyby v investování Investování

Více informací, větší víra ve vlastní úsudek

V jedné studii byl osmi zkušeným bookmakerům předložen seznam 88 proměnných týkajících se historických výsledků dostihových koní, například váha žokeje, počet vyhraných závodů, výkony v odlišných podmínkách a podobně. Každý bookmaker byl poté požádán, aby seřadil jednotlivé informace podle důležitosti. Poté, co tak učinili, jim byla předána data o 45 uplynulých dostihových závodech a byli požádáni, aby vybrali pět nejlepších koní v každém závodě. Každému bookmakerovi byla předána historická data po částech, nejdříve pět proměnných, poté deset, dvacet a 40 proměnných. Každý bookmaker měl proto předpovědět výsledek každého závodu čtyřikrát, jednotlivě pro každou množstevní sadu informačních proměnných. Bookmakeři byli také požádáni, aby u každé prognózy uvedli, do jaké míry jsou si svou prognózou jistí.

S pěti informačními proměnnými byla přesnost prognózy a míry jistoty úzce svázána. Bohužel se ovšem také ukázaly dvě věci s tím, jak množství dostupných informací rostlo. Zaprvé, přesnost prognóz byla víceméně stejná. Bookmakeři byli stejně přesní, když měli k dispozici pět informačních proměnných, stejně jako když pracovali se 40 informačními proměnnými. Tolik k iluzi, že více informací pomáhá lidem činit lepší rozhodnutí.

Zadruhé, míra jistoty ohledně prognóz s množstvím informací masivně rostla. S pěti informačními proměnnými si byli bookmakeři svými prognózami jistí na přibližně 17 %. S tím, jak se počet informací zvýšil na 40, míra jejich jistoty explodovala až k 30 % (bez jakéhokoli zlepšení přesnosti prognóz). Z toho vyplývá, že dodatečné informace neučinily prognózy bookmakerů o nic přesnějšími, nicméně podstatně zvýšily úroveň víry v přesnost daných prognóz.

Další studie dospěly k obdobným závěrům. Proč? Je to dáno tím, že máme ve své schopnosti zpracovávat informace limity. Nejsme superpočítače, jež jsou schopny provádět ohromné množství výpočtů ve zlomku sekundy. Naše procesní kapacita je omezená.

Podobný výsledek byl shledán ve studii týkající se akciových analytiků, kteří měli za úkol vytvořit prognózu zisku ve čtvrtém čtvrtletí u 45 společností. Ve skutečnosti to bylo pouze 15 firem s tím, že každá byla prezentována v jednom ze tří rozdílných informačních formátů, které byly následující:

1. Základní údaje skládající se z informací za minulá tři čtvrtletí ohledně zisku na akcii (EPS), tržby a ceny akcie.

2. Základní údaje z prvního formátu plus nadbytečné nebo irelevantní informace, tedy informace, které již byly obsaženy v základních údajích, jako je poměr ceny k zisku (P/E).

3. Základní údaje z prvního formátu plus nikoli nadbytečné informace, jež by měly schopnost prognózování zlepšit, například skutečnost, že byla zvýšena dividenda.

Žádný z účastníků průzkumu si neuvědomil, že všichni viděli stejnou společnost ve třech rozdílných formátech. Každý respondent byl požádán o svou prognózu a také o svou míru jistoty ohledně dané prognózy. Výsledkem bylo, že jak nadbytečné, tak i nikoli nadbytečné informace výrazně zvýšily chybovost prognóz. A co se také stalo? Udaná míra jistoty pro každou z prognóz masivně vzrostla s množstvím informací, které byly k dispozici.

Co by si investoři měli z výše uvedeného odnést? Jednoduše to, že je mnohem lepší soustředit se pouze na klíčové skutečnosti a snažit se nevnímat informace podružného rázu. Investoři na tom budou z dlouhodobého hlediska mnohem lépe, když své analytické snahy zaměří jen na velice omezené množství klíčových faktorů ohledně dané investice, než aby se snažili vědět o dané investici vše do nejmenšího detailu, a podlehli tak takzvanému informačnímu přetížení (information overload).

Buffett a hodnotové investování

Jedním z investorů, kteří vědí, jak rozlišit zásadní investiční signál od tržního šumu, je Warren Buffett. Nikdy ho neuslyšíte, jak diskutuje výhled ziskovosti společnosti v příštím kvartálu nebo jmenuje desítky faktorů pro či proti dané investici. Místo toho říká: "Naše metoda je velice jednoduchá. Jednoduše se snažíme nakupovat společnosti s dobrými až vynikajícími fundamenty, jež jsou řízený čestnými a schopnými lidmi, a to za tržní cenu s výrazným diskontem vůči fundamentální vnitřní hodnotě. To je vše, co se snažíme dělat."

Neexistuje pouze jeden správný přístup k investování, stejně jako neexistuje třeba pět konkrétních faktorů, na které by se měli investoři vždy zaměřit. Vše záleží na vašem investičním přístupu.

Můj osobní přístup k investování byl vždy hodnotový (value), takže faktory, která sleduji a analyzuji, se nemusejí každému zamlouvat. V případě akciových investic se zaměřuji na tyto elementy:

  • Valuace: Je akcie významně podhodnocená vůči své fundamentální vnitřní hodnotě? Je tedy mezi cenou a vnitřní hodnotou dostatečný bezpečnosti polštář? Ve valuační analýze používám dvě metody. První z nich jsou tradiční poměrové ukazatele (P/E, P/B, P/S, P/CF a EV/EBITDA) a porovnání jejich aktuálních hodnot s průměry za posledních deset let. Druhou metodou je reverzní model diskontovaného cash flow, v jehož rámci se snažím odhadnout, jak velký růst cash flow v horizontu příštích deseti let je do aktuální tržní ceny zabudován.
  • Finanční zdraví: Není společnost předlužená a nezbankrotuje v horizontu několika příštích let? V této finanční analýze se zaměřuji na ukazatele jako poměr čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA a poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu.
  • Kapitálová disciplína a corporate governance: Co dělá management s vygenerovanou hotovostí? Preferuje pravidelnou výplatu (ideálně rostoucí) dividendy, nebo má spíše tendenci zvyšovat svůj manažerský vliv prostřednictvím předražených fúzí a akvizic či megalomanských investičních projektů, jejichž výnosnost je výrazně nižší než náklady kapitálu společnosti?

Tyto body mohou, ale také nemusejí být užitečné pro váš investiční přístup, nicméně klíčové je, abyste si předem stanovili své konkrétní faktory, na které se budete při výběru investic primárně zaměřovat. Na finančních trzích jsou obchodovány akcie tisíců společností, tudíž není možné analyzovat úplně všechny informace. Je potřeba se zaměřit na předem vytipované klíčové elementy a analýzu zakládat na nich. Pokud se totiž množstvím informací ve svých analýzách přehltíte, bude to jednoznačně k neprospěchu vaší dlouhodobé investiční výkonnosti (informační přetížení), neboť, jak mnohokrát prohlásil Warren Buffett, investování je jednoduché, ale ne snadné (investing is simple, but not easy).

12:00

Investorský magazín: Svěřenské fondy od A do Z, (ne)inovace v Česku a recept na zbohatnutí

Svěřenské fondy jsou v Česku relativně novou, ale stále oblíbenější možností správy majetku. Pro koho jsou vhodné a...
Svěřenské fondy Pravidla a doporučení pro investování Ponaučení pro investory
17. 11. 2018 12:00

Co mají společného propady na akciovém trhu a operace slepého střeva?

Bertie Charles Forbes se narodil ve Skotsku, proslavil se ale již jako americký novinář. Ano, tušíte správně, založil...
Akciový trh Panika na trzích Korekce na trzích
15. 11. 2018 09:00

Trumpova cla nám pomáhají, není to ale případ všech odvětví, říká byznysmen s aktivitami v Číně

Rozvíjející se trhy jsou nadále zajímavé, a to obchodní válce mezi USA a Čínou navzdory. V některých oblastech...
Čína Byznys a podnikání Mezinárodní obchod
13. 11. 2018 09:00

Leon Jakimič (Lasvit): Jak uspět na novém trhu

Pro českou firmu je relativně jednoduché se stát subdodavatelem například pro Německo, uspět ale na západoevropských...
Byznys a podnikání Emerging Markets Rozhovor
12. 11. 2018 12:00

Investorský magazín: České zadlužení v horizontu desetiletí

Světový dluh se od poslední krize v roce 2008 více než zdvojnásobil. Česká republika tento hrozivý trend zatím...
Česká republika Česká ekonomika Zadlužení
9. 11. 2018 07:00

Chlupatý & Kupka: Těchto 8 megatrendů (z)mění svět. Velká transformace čeká služby i výrobu, význam člověčenství vzroste

Desetkrát rychleji a se 300krát větší razancí než v důsledku průmyslové revoluce se nyní mění globální ekonomika....
Česká republika Česká ekonomika Rozhovor
6. 11. 2018 09:00

(Ne)inovace v Česku: Firmy by měly dát větší prostor mládí, míní expert

Česku podle aktuální zprávy Světového ekonomického fóra ujíždí vlak zejména ve schopnosti inovovat, což zkušenosti z...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
5. 11. 2018 12:00

Investorský magazín: Dosedly akcie v říjnu na dno?

Klesly ceny akcií v uplynulých týdnech na lokální minima, nebo se ještě letos dočkáme další výprodejové vlny?...
Světové akcie Americké akcie Korekce na trzích
2. 11. 2018 12:00

Hepnerová (SAP): Automatizace je v kurzu, lidská intuice je ale nenahraditelná

Automatizace, například v rámci business center, je na vzestupu. Umělá inteligence je úžasná věc, programy se po...
Byznys a podnikání Pracovní trh Zaměstnání
1. 11. 2018 15:00

Technologie, ekologie, politika: Které trendy nejvíce změní naše životy?

Z velkých trendů, které (z)mění svět, mohou nakonec naše životy poznamenat nejvíce ty, jež nejsou na první pohled tak...
Světová ekonomika Geopolitická rizika Ekonomické a politické hrozby
30. 10. 2018 09:00

Martin Kupka (ČSOB): Globalizace zpomalí, zpátečku by případně museli zařadit politici

Globalizace zřejmě zpomalí, k zařazení pomyslné zpátečky ale nejspíše nedojde. Vše ale mají v rukou politici, a tak...
Světová ekonomika Trendy Globalizace
29. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Akciové výprodeje jako začátek konce býka, nebo nákupní příležitost?

Pro úspěch v investování je potřeba sledovat, zda investoři zrovna mají, nebo naopak nemají chuť riskovat. V říjnu se...
Světové akcie Americké akcie Rozhovor
27. 10. 2018 12:00

10 podstatných finančních rozhodnutí

V životě děláme spoustu finančních rozhodnutí. Která jsou ta nejpodstatnější? Nad následujícími věcmi je dobré se...
Finanční gramotnost Peníze Finanční plánování
25. 10. 2018 15:00

Končí éra korporací?

Nástup takzvané gig economy oslabí pozici korporací, které přijdou o loajalitu zaměstnanců. Ti budou pracovat zároveň...
Byznys a podnikání Zaměstnání Pracovní trh
23. 10. 2018 07:00

Hepnerová (SAP): Ekonomika je rychlá, firmy by měly motivovat k (sebe)vzdělávání

Skutečnou výzvou dneška není nedostatek zaměstnanců, ale jejich (ne)schopnost zvládat rychlost, s jakou se svět mění....
Pracovní trh Zaměstnání Vzdělání
22. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Proč a jak investovat do nemovitostního fondu

Počet nemovitostních fondů v České republice roste, do některých lze přitom investovat již v řádu stovek korun. Více...
Podílové fondy Nemovitosti Investování
21. 10. 2018 16:00

Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely, Česko na to musí reagovat

Do dvaceti let je možné na západě čekat pokles poptávky po autech o 90 %. Probíhající technologická revoluce, která...
Auta Průmysl Česká ekonomika
20. 10. 2018 07:00

Moldan: Nové technologie potřebují zavádět do praxe, s dotacemi se to ale nesmí přehnat

Státy musejí podpořit zavádění nových technologií, které pomohou vypořádat se s degradací životního prostředí. Nesmí...
Ekologie Životní prostředí Rozhovor
16. 10. 2018 07:00

Bedřich Moldan: Konec používání fosilních paliv se blíží

V těžbě a využívání fosilních paliv dojde (nejen) v důsledku degradace životního prostředí v příštích dvaceti nebo...
Komodity Ropa Uhlí a koks
15. 10. 2018 12:00

Investorský magazín: Domácí fotovoltaika aneb Jak ušetřit na výdajích za elektřinu

Na světě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt. Tento citát Benjamina Franklina lze možná doplnit o třetí jistotou, a...
Nemovitosti Bydlení Elektřina