Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení
|

Psychologie investora (6. díl): Pozor na informační přetížení

My investoři se zdáme být závislí na informacích. Celé investiční odvětví je posedlé získáváním stále více informací o stále méně věcech, dokud nevíme absolutně vše o ničem. Jen zřídka se zastavíme, abychom zvážili, kolik informací vlastně potřebujeme, abychom učinili rozhodnutí. Idea, že více informací musí být lepší než méně, se zdá být zřejmá. Koneckonců, pokud je informace k ničemu, může být jednoduše ignorována. Psychologické studie nicméně toto zdánlivě jednoznačné pravidlo zpochybnily.

Ponaučení pro investory Chyby v investování Investování

Více informací, větší víra ve vlastní úsudek

V jedné studii byl osmi zkušeným bookmakerům předložen seznam 88 proměnných týkajících se historických výsledků dostihových koní, například váha žokeje, počet vyhraných závodů, výkony v odlišných podmínkách a podobně. Každý bookmaker byl poté požádán, aby seřadil jednotlivé informace podle důležitosti. Poté, co tak učinili, jim byla předána data o 45 uplynulých dostihových závodech a byli požádáni, aby vybrali pět nejlepších koní v každém závodě. Každému bookmakerovi byla předána historická data po částech, nejdříve pět proměnných, poté deset, dvacet a 40 proměnných. Každý bookmaker měl proto předpovědět výsledek každého závodu čtyřikrát, jednotlivě pro každou množstevní sadu informačních proměnných. Bookmakeři byli také požádáni, aby u každé prognózy uvedli, do jaké míry jsou si svou prognózou jistí.

S pěti informačními proměnnými byla přesnost prognózy a míry jistoty úzce svázána. Bohužel se ovšem také ukázaly dvě věci s tím, jak množství dostupných informací rostlo. Zaprvé, přesnost prognóz byla víceméně stejná. Bookmakeři byli stejně přesní, když měli k dispozici pět informačních proměnných, stejně jako když pracovali se 40 informačními proměnnými. Tolik k iluzi, že více informací pomáhá lidem činit lepší rozhodnutí.

Zadruhé, míra jistoty ohledně prognóz s množstvím informací masivně rostla. S pěti informačními proměnnými si byli bookmakeři svými prognózami jistí na přibližně 17 %. S tím, jak se počet informací zvýšil na 40, míra jejich jistoty explodovala až k 30 % (bez jakéhokoli zlepšení přesnosti prognóz). Z toho vyplývá, že dodatečné informace neučinily prognózy bookmakerů o nic přesnějšími, nicméně podstatně zvýšily úroveň víry v přesnost daných prognóz.

Další studie dospěly k obdobným závěrům. Proč? Je to dáno tím, že máme ve své schopnosti zpracovávat informace limity. Nejsme superpočítače, jež jsou schopny provádět ohromné množství výpočtů ve zlomku sekundy. Naše procesní kapacita je omezená.

Podobný výsledek byl shledán ve studii týkající se akciových analytiků, kteří měli za úkol vytvořit prognózu zisku ve čtvrtém čtvrtletí u 45 společností. Ve skutečnosti to bylo pouze 15 firem s tím, že každá byla prezentována v jednom ze tří rozdílných informačních formátů, které byly následující:

1. Základní údaje skládající se z informací za minulá tři čtvrtletí ohledně zisku na akcii (EPS), tržby a ceny akcie.

2. Základní údaje z prvního formátu plus nadbytečné nebo irelevantní informace, tedy informace, které již byly obsaženy v základních údajích, jako je poměr ceny k zisku (P/E).

3. Základní údaje z prvního formátu plus nikoli nadbytečné informace, jež by měly schopnost prognózování zlepšit, například skutečnost, že byla zvýšena dividenda.

Žádný z účastníků průzkumu si neuvědomil, že všichni viděli stejnou společnost ve třech rozdílných formátech. Každý respondent byl požádán o svou prognózu a také o svou míru jistoty ohledně dané prognózy. Výsledkem bylo, že jak nadbytečné, tak i nikoli nadbytečné informace výrazně zvýšily chybovost prognóz. A co se také stalo? Udaná míra jistoty pro každou z prognóz masivně vzrostla s množstvím informací, které byly k dispozici.

Co by si investoři měli z výše uvedeného odnést? Jednoduše to, že je mnohem lepší soustředit se pouze na klíčové skutečnosti a snažit se nevnímat informace podružného rázu. Investoři na tom budou z dlouhodobého hlediska mnohem lépe, když své analytické snahy zaměří jen na velice omezené množství klíčových faktorů ohledně dané investice, než aby se snažili vědět o dané investici vše do nejmenšího detailu, a podlehli tak takzvanému informačnímu přetížení (information overload).

Buffett a hodnotové investování

Jedním z investorů, kteří vědí, jak rozlišit zásadní investiční signál od tržního šumu, je Warren Buffett. Nikdy ho neuslyšíte, jak diskutuje výhled ziskovosti společnosti v příštím kvartálu nebo jmenuje desítky faktorů pro či proti dané investici. Místo toho říká: "Naše metoda je velice jednoduchá. Jednoduše se snažíme nakupovat společnosti s dobrými až vynikajícími fundamenty, jež jsou řízený čestnými a schopnými lidmi, a to za tržní cenu s výrazným diskontem vůči fundamentální vnitřní hodnotě. To je vše, co se snažíme dělat."

Neexistuje pouze jeden správný přístup k investování, stejně jako neexistuje třeba pět konkrétních faktorů, na které by se měli investoři vždy zaměřit. Vše záleží na vašem investičním přístupu.

Můj osobní přístup k investování byl vždy hodnotový (value), takže faktory, která sleduji a analyzuji, se nemusejí každému zamlouvat. V případě akciových investic se zaměřuji na tyto elementy:

  • Valuace: Je akcie významně podhodnocená vůči své fundamentální vnitřní hodnotě? Je tedy mezi cenou a vnitřní hodnotou dostatečný bezpečnosti polštář? Ve valuační analýze používám dvě metody. První z nich jsou tradiční poměrové ukazatele (P/E, P/B, P/S, P/CF a EV/EBITDA) a porovnání jejich aktuálních hodnot s průměry za posledních deset let. Druhou metodou je reverzní model diskontovaného cash flow, v jehož rámci se snažím odhadnout, jak velký růst cash flow v horizontu příštích deseti let je do aktuální tržní ceny zabudován.
  • Finanční zdraví: Není společnost předlužená a nezbankrotuje v horizontu několika příštích let? V této finanční analýze se zaměřuji na ukazatele jako poměr čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA a poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu.
  • Kapitálová disciplína a corporate governance: Co dělá management s vygenerovanou hotovostí? Preferuje pravidelnou výplatu (ideálně rostoucí) dividendy, nebo má spíše tendenci zvyšovat svůj manažerský vliv prostřednictvím předražených fúzí a akvizic či megalomanských investičních projektů, jejichž výnosnost je výrazně nižší než náklady kapitálu společnosti?

Tyto body mohou, ale také nemusejí být užitečné pro váš investiční přístup, nicméně klíčové je, abyste si předem stanovili své konkrétní faktory, na které se budete při výběru investic primárně zaměřovat. Na finančních trzích jsou obchodovány akcie tisíců společností, tudíž není možné analyzovat úplně všechny informace. Je potřeba se zaměřit na předem vytipované klíčové elementy a analýzu zakládat na nich. Pokud se totiž množstvím informací ve svých analýzách přehltíte, bude to jednoznačně k neprospěchu vaší dlouhodobé investiční výkonnosti (informační přetížení), neboť, jak mnohokrát prohlásil Warren Buffett, investování je jednoduché, ale ne snadné (investing is simple, but not easy).

12:00

Investorský magazín: Ohlédnutí za letošním Davosem a výhled pro investiční alternativy

Nejsledovanější událostí uplynulého týdne bylo setkání státníků a byznysmenů ve švýcarském Davosu. To nejzajímavější...
Nejbohatší investoři a byznysmeni Rozhovor Investorský magazín
24. 1. 2020 06:33

Hunt for Yield: Výnosy jsou mrtvé, ať žijí výnosy

Rizikovější firemní dluhopisy a evropské dividendové tituly jsou odpovědí na otázku, kde v současném prostředí...
Dividendy Evropské akcie Výnosy
21. 1. 2020 17:13

Dva dluhopisové fondy pro rok 2020

Firemní dluhopisy a krátkodobější (nejen) státní bondy, pro které bude podstatné, jak bude letos rozhodovat o měnové...
Podílové fondy Firemní dluhopisy České státní dluhopisy
20. 1. 2020 12:00

Investorský magazín: Strategický výhled na rok 2020 a důvody příští recese

I v roce 2020 bude Investorský magazín přinášet aktuální informace z trhů a ekonomiky. V prvním letošním vydání...
Výhled na rok 2020 Světové akcie Investiční tipy
15. 1. 2020 09:22

Singer: Zemědělská půda je stále nedoceněná a přehřátí realitního trhu není hrozbou pro finanční soustavu

Kryptoměny jako sázení na žetony, stále nedoceněná zemědělská půda a realitní trh ne tak přehřátý, aby to znamenalo...
Zemědělství Pozemky a půda Realitní trh
13. 1. 2020 12:18

Zlato, mince a diamanty v roce 2020 v expertním výhledu

Cena zlata se v lednu vyhoupla na sedmileté maximum a případné geopolitické turbulence by mohly jeho kurz posunout...
Zlato Komodity Bezpečné investice
10. 1. 2020 09:38

Singer (Generali CEE Holding): Tyto investice mohou být (nejen) v roce 2020 zajímavé

Automobilky v Evropě neinvestují až tolik proto, aby do budoucna maximalizovaly zisky, ale proto, aby se vyhnuly...
Výhled na rok 2020 Investiční tipy Akciové tipy
9. 1. 2020 10:08

Měly by se zavedené firmy obávat exponenciálního pokroku?

Technologický pokrok neustále zrychluje, a to exponenciálně. Co se dříve etablovalo po desítky let, nyní svět dokáže...
Informační technologie Technologie Trendy
6. 1. 2020 09:27

Záporné úroky jako pumpa na peníze do reálné ekonomiky? Pochybuji o tom, říká Miroslav Singer

Ve Spojených státech (zřejmě i) politika centrální banky pomohla oživení na trhu s úvěry, v eurozóně ale tak...
Centrální banky Úrokové sazby Světová ekonomika
3. 1. 2020 09:10

Forex v roce 2020: (Nejen) brexit slibuje zvyšovat volatilitu a euro by mohlo posilovat, říká Miroslav Singer

V poslední debatě z cyklu ABCD investora v roce 2019 se Miroslav Singer (Generali CEE Holding) a Roman Chlupatý (Save...
Výhled na rok 2020 Americký dolar Mezinárodní obchod
1. 1. 2020 17:44

Anketa: Co je nyní klíčové téma energetiky?

Pěti expertů na oblast energetiky jsme se zeptali, co považují za klíčové téma energetiky.
Jaderná energetika Energetika Solární energie
27. 12. 2019 11:38

Portfolio (nejen) na rok 2020 pro konzervativního a pro dynamického investora

Na přelomu roku mnoho investorů hledá novou inspiraci pro své portfolio. Štěpán Uherík, stratég ze Save & Capital,...
Investiční strategie Investiční portfolio Defenzivní investování
27. 12. 2019 09:17

Trh práce v Česku: Koho (ne)budou bolet tektonické změny v ekonomice?

V době historicky nízké nezaměstnanosti to může znít jako zbytečné téma, nicméně ekonomika zpomaluje. Kdy jindy než v...
Česká republika Česká ekonomika Vzdělání
24. 12. 2019 11:50

Akciový tip (kdy jindy): Vivendi

Francouzský mediální koncern Vivendi vlastní také hudební vydavatelství Universal Music. Případný prodej držitele...
Investiční tipy Akciové tipy Vivendi
24. 12. 2019 06:30

I peníze berte s humorem, natož ty vánoční!

Štastné a veselé přeje Investiční web!
Peníze
17. 12. 2019 12:13

Uherík (Save & Capital): Dva trendy, které budou ovlivňovat svět investic v dalších letech

Trh již roste příliš dlouho, a tak je krize nevyhnutelná. S takovými a podobnými názory se budou muset investoři...
Výhled na rok 2020 Světové akcie Výnosy
16. 12. 2019 15:09

Globalizace brzdí. Pro Česko to není dobrá zpráva, varuje ekonom

Globalizace brzdí, obchodní války jsou toho důkazem. Je to ale pochopitelné, co je dobré pro spotřebitele, není vždy...
Globalizace Světová ekonomika Trendy
16. 12. 2019 12:00

Investorský magazín: Výhled stratéga (nejen) na rok 2020

Investiční rok 2020 je již pomalu na spadnutí, a proto se v posledním letošním Investorském magazínu díváme na...
Výhled na rok 2020 Investiční a ekonomický výhled Investiční strategie
12. 12. 2019 15:30

Horská & Beneš: Proč nižší sazby (ne)polijí trh a ekonomiku živou vodou

Centrální banky v roce 2019 sestoupily z cesty zpřísňování měnové politiky ve snaze odvrátit možnou recesi. Příklad...
Fed ECB Japonsko
10. 12. 2019 15:08

Kupka (ČSOB): Stát má na firmy jen omezené páky, přilákat hodnotu represí ani pobídkami není snadné

V Česku často zaznívá kritika do vlastních řad, že se u nás nevytváří dost přidané hodnoty. Bylo by to ale pro české...
Česká republika Česká ekonomika Rozhovor