Sell In May and Buy Bonds
|

Sell In May and Buy Bonds

Květen je za dveřmi, a investoři tak po roce oprašují známé úsloví "Sell in May and Go Away". Pokud se i vy chystáte, že si dáte od investování na pár měsíců pokoj, měli byste vědět, že se zbytečně připravujete o velké peníze.

Investiční strategie Americké akcie Americké státní dluhopisy Sezónnost trhů Ponaučení pro investory

Data hovoří jasně. Průměrné přírůstky cen amerických akcií mezi listopadem a dubnem jsou historicky vyšší než přírůstky mezi květnem a říjnem. Od listopadu do dubna přidávají americké akcie podle údajů sahajících do roku 1973 měsíčně v průměru 1,3 %, zatímco od května do října jen 0,4 %.

Jednou z doporučovaných strategií, jak eliminovat dopady slabší sezónní výkonnosti akcií na portfolio, je na konci dubna vyměnit americké akcie za americké státní dluhopisy.

Zatímco držení akcií od roku 1973 vynáší ročně jen něco málo přes 10 % a držení dluhopisů něco málo přes 8 %, při přechodu od akcií k dluhopisům na konci dubna a od dluhopisů k akciím na konci října bylo možné dosáhnout průměrného ročního výnosu 13,3 %, a navíc při nižším riziku než v případě nepřetržitého držení akcií.

Necháme-li navíc dostatečně dlouho působit složené úročení, jsou rozdíly ve výsledcích obou strategií obrovské. Zatímco pouhé držení akcií by jeden dolar investovaný v roce 1973 zhodnotilo na ani ne 100 dolarů, držení akcií mezi listopadem a dubnem a dluhopisů mezi květnem a říjnem by jeden dolar zhodnotilo na více než 300 dolarů.

Zdroj: Seeking Alpha