Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2009 a Unipetrol a Pegas
|

Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2009 a Unipetrol a Pegas

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Unipetrol
Unipetrol logo

Unipetrol

Výsledky za 3Q09 lehce zklamaly na provozní úrovni EBIT, kdy společnost vykázala zisk 5 mil. Kč oproti oček. 50 mil. Kč. Nicméně to i tak byl první pozitivní výsledek na EBITu za poslední čtyři čtvrtletí. Zdá se, že dle očekávání se situace na titulu stabilizuje. Samozřejmě výhled je velmi křehký a proto bude potřeba zlepšující se situaci potvrdit i v dalších čtvrtletích.

Domníváme se, že vzhledem k vysoké volatilitě marží – způsobeno externími faktory bude nadále obtížné dosahovat výrazně zlepšených finančních výsledků. Rok 2010 by měl přinést jistou stabilizaci a tudíž i relativně zlepšená čísla oproti 2009.

Alternativním pohledem může být situace na trhu, kdy je znát, že na cenách kolem 130 Kč operuje poměrně silný kupec. S ohledem na akcionářskou strukturu společnosti je patrné, že pokud někdo v současnosti akumuluje určitý podíl, pak na trhu bude postupem času čím dál méně volně obchodovatelných kusů. Situace, kdy by případně na trhu byl nedostatek papírů, nahrává zvýšené volatilitě. Jen opětovně připomínáme, že titul relativně zaostává za vývojem indexu PX zhruba o 45% od počátku roku (fundamentální opodstatnění).

Krátkodobý výhled

Za předpokladu, že by na trhu nadále zůstával zmíněný kupec na daných úrovních, vnímali bychom přinejmenším omezené riziko směrem dolů se zvýšeným faktorem volatility díky relativnímu nedostatku cenných papírů. Pegas logo

Pegas

Výsledky za 3Q09 pozitivně překvapily investory, když provozní výsledek EBIT zaznamenal 4,3 mil. EUR oproti plánovaným 3,5 mil. EUR. Pegasu se podařilo vhodným řízením pracovního kapitálu úspěšně využít situaci na trhu a tím vylepšit provozní marži. Čistý zisk (6 mil. EUR vs. oček. 5,7 mil. EUR) byl nadále umocněn očekávaným pozitivním vlivem plynoucím z kurzových změn.

Další pozitivní zprávou bylo také vylepšení výhledu pro hospodaření pro tento rok, kdy společnost vyhlásila meziroční pokles EBITDA o ne více jak 5% z dříve plánovaného meziročního poklesu až do 10%.

Krátkodobý výhled

Pro nejbližší vývoj bude stěžejní, jak bude společnost úspěšná při jednáních o cenách své produkce a při jednáních o objemu prodeje. Na trhu se údajně objevily dvě nové linky, a tak konkurenční prostředí nadále přiostřuje. Rozhodnutí o další lince by mělo přijít tento rok na základě analýzy vhodnosti. Dividenda by neměla být dotčena. Současné cenové úrovně odpovídají našemu ohodnocení, a tudíž vnímáme titul neutrálně.