Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ - emisní povolenky a dostavba Temelína. NWR - Bogdanka a ceny koksu na 4. kvartál. Unipetrol - provozní čísla. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD pro následující týdny.

ČEZ NWR Unipetrol Energetika Akcie ČR
ČEZ

ČEZ

Akcie Čezu se kvůli celkovému pohledu na energetický sektor v Evropě s důrazem na vývoj situace kolem energetické koncepce v Německu (ústup od jaderných zdrojů k obnovitelným/zeleným zdrojům energie) dostaly pod tlak, který vyústil až k cenám kolem 820 Kč. Dle našeho názoru částečnou roli hrál rovněž přechod investorů v rámci sektoru do polských energetických titulů s návazností na relativní ocenění současné privatizace (přímý prodej) polské společnosti Energa, která potenciálně poukázala na to, jak by měly být polské (či regionální) energetiky oceněny. Současný výherce tendru polská energetická skupina PGE nabídla částku odpovídající poměru očekávaného EV/EBITDA 2010 na úrovni 6,4. Tomuto násobku se postupně přizpůsobily i další energetické polské tituly (Tauron a PGE).

Nepříznivý faktor je situace kolem solárních zdrojů v ČR, jejichž široké rozšíření může mít výrazný vliv na růst ceny elektrické energie pro podniky a domácnosti z popudu podpory obnovitelných zdrojů (více než 10 % r/r pro 2011). Cenový nárůst elektřiny se může zdát jako pozitivní pro výrobce elektřiny, nicméně pro ČEZ jsou fotovoltaické elektrárny konkurencí (kromě vlastních zdrojů = 126 MWp instalované kapacity). Navíc proces platby (časový nesoulad a následné regulatorní dorovnání) může společnost negativně ovlivnit v letošním roce, kdy se odhaduje, že negativní vliv může být v intencích 1-2 mld. Kč na provozním zisku EBITDA (náš odhad EBITDA pro 2010 je 89 mld. Kč bez zmíněného vlivu).

Vláda k řešení situace kolem fotovoltaiky může přispět krokem, který by mohl znamenat částečný nákup emisních povolenek na období 2013-20, které podniky produkující CO2 měly dostávat zdarma (podíl povolenek zdarma se do roku 2020 postupně zmenšuje). Tento krok by mohl zvýšit náklady společnosti pro toto období oproti původně zamýšlenému scénáři. Naše odhady na diskontované bázi prozatím počítají zhruba o 40-50 Kč dopadu do cílové ceny (pesimistický scénář = všechny povolenky budou muset být nakoupeny). Výsledné řešení se bude sledovat a může nadále ovlivňovat obchodování s titulem.

Krátkodobý výhled

Ceny kolem 800 Kč jsme z dlouhodobého hlediska vnímali jako pozitivní, nicméně vládní snaha zpoplatnit emisní povolenky přináší spíše negativní sentiment. Současné úrovně kolem 770 Kč jsou dle našeho názoru již výrazné překročení potenciálních hmotných negativ, a tudíž vnímáme intenzivněji zajímavost tohoto titulu. Na druhou stranu vnímáme výraznější nejistotu nad budoucím vývojem ohledně výše popsaného, což může stanovit omezení pro oživení na tomto titulu. NWR logo

NWR

Akcie NWR si připsaly hrubou dividendu za 1H 2010 ve výši zhruba 5,1 Kč na akcii (rozhodný den 17. září). Výplatní den bude 22. října. Společnost oznámila ceny zbytkového (20 % z celkové produkce) uhlí na 4Q, které klesly méně, nž se čekalo. Samotné výsledky za 3Q by pak měly dále vyznívat meziročně pozitivním dojmem.

Nejvíce sledovanou zprávou je u NWR samozřejmě snaha společnosti získat majoritní podíl v polském dole energetického uhlí Bogdanka. Nabídka zní na 100,75 zlotých (35 % nad 6měsíční průměr) a je platná do 29. listopadu. Cenově hodnotíme nabídku jako neutrální, protože na bázi relativního ocenění EV/EBITDA tato nabídka představuje prémii vůči obdobnému ukazateli u NWR. Ze strategického hlediska vnímáme potenciál vstupu na polský trh prostřednictvím polského hráče a potenciální synergie pozitivně. Jen připomínáme, že podmínkou úspěšnosti dané nabídky je získání 75% podílu na vlastním jmění Bogdanky. Nedomníváme se, že by NWR nabídlo další výrazně upravenou nabídku. Jakékoli zvýšení by bylo patrně vnímáno spíše nepříznivě. Z technického hlediska je dobré, že se o titulu začalo více mluvit. Se snahou začlenění do indexu londýnské burzy může vzrůst i zájem zahraničních investorů.

Krátkodobý výhled

S novými informacemi ohledně cen na 4Q zbytkové produkce i s ohledem na nabídku na polskou Bogdanku očekáváme zvýšený zájem o titul. Přinejmenším z psychologického hlediska se začne o titulu číst ve zprávách. Jsme rovněž lehce pozitivní pro příští rok. Nadále vnímáme titul jako zajímavou investiční příležitost.

Unipetrol logo

NWR: Bogdanka jako Bakalova polská výzva

NWR: Ceny koksu na 4. kvartál klesly méně, než se čekalo

Unipetrol

V případě Unipetrolu se čeká na provozní data (21. 10.), která indikují, jak mohou dopadnout samotná finanční data za 3Q (29. 10.). Zde očekáváme, že jak již indikovala samotná společnost, dojde k mírnému zhoršení v rafinérii (oček. pokles rafinérské marže o 40 % q/q), ale vyrovnávat ji bude stabilní úroveň (solidní hodnoty) na petrochemii (mírný mezikvartální růst do 10 % q/q). Navíc rafinérská marže se začala na konci kvartálu oživovat, což může přinést optimismus pro 4Q. Celkově budou výsledky mezi prvním a druhým kvartálem, což společnost rovněž indikovala. Nadále bychom dané výsledky hodnotili jako solidní.

Z technického pohledu je na trhu vidět, že se stáhl kupec, který byl na trhu patrný již delší dobu. To spolu s nižšími hodnotami fundamentu způsobilo lehký ústup z rekordních letošních hodnot titulu (nad 220 Kč).

Významnou roli hraje stále energetická koncepce skupiny, která aktuálně počítá jen s uzavřením současných vlastních zdrojů, ale ještě nemá rozhodnuto o tom, zda bude společnost do budoucna samostatná v energii. Koncepce je také hlavním kritériem pro potenciál výplaty dividendy, kterou by současný finanční stav společnosti umožňoval (dostatečné zadržené zisky a nízká zadluženost). Očekáváme, že energetická koncepce by měla být rozhodnuta do konce roku 2010.

Krátkodobý výhled

I přes ústup ze svých letošních maxim se domníváme, že úrovně kolem 205 Kč jsou zajímavé pro realizaci krátkodobých zisků. Prozatímní z našeho pohledu absence předešlého kupce může nadále působit nepříznivě na cenu, avšak výskyt potenciálních dalších kupců díky nízkému počtu volně obchodovaných akcií může opětovně zvýšit volatilitu.