Krátkodobý výhled na české akcie: duben 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: duben 2010 - KB, Erste a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG)
Erste Bank logo

Erste Bank

Aktuálně na straně Erste Bank nejsou významnější zprávy, a tudíž se titul obchoduje rovněž více v rámci sentimentu než na základě konkrétních zpráv vztahujících se ke společnosti. Erste je pozitivně korelovaná s vývojem ekonomiky, a proto oživování ekonomik, kde banka působí, má pozitivní vliv na hodnotu akcie.

Krátkodobý výhled

Trochu technického pohledu: současné ceny na hranici 33 EUR jsou nejvyšší od září 2008. Doposud byla hranice 32 EUR nepřekonatelnou metou. V nedávném období zhruba dva měsíce zpátky jsme uvažovali o vytvoření short pozice. V tuto chvíli svoji myšlenku nezopakujeme, protože sentiment je prozatím nastaven pozitivně. Naopak při překonání těchto úrovni je otevřen prostor pro 40eurovou hranici. Katalyzátorem může být výsledková sezóna v USA, která od tohoto týdne má na programu bankovní domy. Pokud dojde k nepříznivému vyznění výsledkové sezóny, vnímali bychom pokles pod 30 EUR hranici jako zajímavou investiční příležitost.

Komerční banka

Komerční banka

Titul se obchoduje v rámci sentimentu, který je aktuálně pozitivní díky vylepšení ekonomických ukazatelů a předstihových indikátorů jak v USA, tak v Evropě. Aktuálně se spíše začíná uvažovat o odsunu IPO ČSOB do druhé poloviny roku, což hovoří ve prospěch ceny akcie KB. Nicméně dohoda s Evropskou komisí o provedení restrukturalizace do konce 1H2010 je daná, a tudíž řešení se z našeho pohledu mírně zneprůhledňuje. Současné podmínky tedy převažují nad souvislostmi se vstupem ČSOB na burzu.

Krátkodobý výhled

Domácí ekonomika vykazuje stejně jako další ekonomiky postupné oživení. Navíc domácí ekonomiku vnímáme jako poměrně stabilní a silnou, což bylo podpořeno dalšími názory z EU. Myšlenka kolem ČSOB se spíše odsunuje, a tudíž není z našeho pohledu významnějšího důvodu pro výraznější výkyv směrem dolů. Nicméně ani nevnímáme větší prostor pro růst. Z našeho pohledu je tudíž KB neutrální. Významnější roli můžou sehrát až květnové volby.

VIG logo

VIG

Výsledky za rok 2009 nepřinesly žádné překvapení a byly shodné s předběžnými čísly, tedy zisk před zdaněním ve výši 441 mil. EUR. Ani dividenda nepřekvapila. Její návrh je 0,9 EUR, což odpovídá očekáváním a současně 2,3% hrubému dividendovému výnosu. Z pohledu výhledu bude zajímavé sledovat další polskou privatizaci tamní pojišťovny PZU. Má se jednat o poměrně velkou emisi přesahující několik miliard EUR. Tento krok by mohl potenciálně vést k částečné realokaci aktiv. Na druhou stranu úspěšný úpis by mohl přilákat investory do tohoto segmentu a zajímavé ocenění by mohlo mít pozitivní dopad na ostatní tituly z oboru pojišťovnictví.

Krátkodobý výhled

Dříve jsme indikovali, že o VIG smýšlíme pozitivně, a výsledky tento názor potvrdily. Komunikovali jsme rovněž, že ceny nad 1 000 Kč jsou krátkodobě vhodné pro realizaci. S tímto názorem se nadále ztotožňujeme a přidáváme, že probíhající privatizace polské PZU může přinést zajímavé katalyzátory na ostatní pojišťovací tituly včetně VIG. V případě popsané reakce a výsledku privatizace PZU by mohlo VIG být zajímavou investicí.