Česká energetika: ČEZ to sám "neutáhne"
|

Česká energetika: ČEZ to sám "neutáhne"

Globální finanční krize, která se výrazně odrazila na vývoji tuzemské ekonomiky, odvětví energetiky zasáhla v podobě poklesu ziskovosti. Podnikání v této oblasti ovlivňuje jen několik firem s dominantním postavením na trhu. Tržby hodnocené skupiny 124 nejvýznamnějších hráčů v odvětví energetiky mezi lety 2008 a 2010 vzrostly o 14 %, zatímco celkový hospodářský výsledek sledovaného vzorku firem klesl o 15 %.

ČEZ NWR Elektřina Energetika Uhlí a koks

V rámci Odvětvové srovnávací analýzy Energetika bylo hodnoceno 124 nejvýznamnějších hráčů na trhu – od výrobců a dodavatelů energie po městské teplárny – v období let 2008 až 2010. Jejich celkové tržby kontinuálně rostly z 532,7 miliardy Kč v roce 2008 na 606,6 miliardy v roce 2010, tedy o téměř 14 %. Tržby se zvýšily více než polovině sledovaných energetických subjektů.

Tržby energetických firem

Naopak celkový hospodářský výsledek analyzovaných firem mezi lety 2008 a 2010 vykazoval výkyvy. Zatímco v období 2008 až 2009 zisk vzrostl o 11,6 %, v dalším roce se meziročně snížil téměř o čtvrtinu.

Hospodářský výsledek energetických firem

ČEZ: Stabilní přístav v českém akciovém moři
ČEZem nic nezkazíš - podle hlavního makléře brokerjetu ČS Martina Urbana naprosto opodstatněné makléřské přísloví. Titul nabízí na pražské burze jasně nejlepší likviditu, dividendu 5 až 6 % a stabilitu. Energetický sektor totiž velice dobře odolává případným tržním turbulencím. Martin Krajhanzl, analytik z České spořitelny, navíc podtrhuje slova svého kolegy tím, že ČEZ dokáže vydělávat i při nižších cenách elektřiny. Dividendu očekává na úrovni 46 Kč na akcii.

Ve sledovaném horizontu tří let (2008 až 2010) celkový hospodářský výsledek 124 nejvýznamnějších společností z oblasti energetiky klesl o 15 % z 96 miliard Kč v roce 2008 na 81,6 miliardy v roce 2010. Propad zisku souvisí hlavně s růstem výkonové spotřeby a náklady na prodej.

Energetické firmy - vítězové a poražení

NWR: Ceny uhlí porostou, Erste proto zvyšuje cílovou cenu, ale snižuje doporučení
Po dobré výkonnosti akcie v posledním čtvrtletí a výhledu prodejního mixu, který zklamal, snižujeme doporučení na akcie NWR z "akumulovat" na "držet". Roční cílovou cenu (odvozenou z DCF modelu) zvyšujeme o 9 % na 153 Kč na akcii z důvodu zvýšených odhadů dlouhodobých cen koksovatelného uhlí a nižší bezrizikové úrokové míry. Krátkodobé odhady zisku EBITDA pro letošní rok jsme naopak kvůli špatnému výhledu produkčního mixu i cen snížili o 29 %.

Zdroj: Soliditet