Facebook: Jsou akcie nadhodnocené? Nákup může mít smysl okolo 25 USD
|

Facebook: Jsou akcie nadhodnocené? Nákup může mít smysl okolo 25 USD

Facebook zveřejnil minulý týden hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál 2012. Zisk poklesl o 79 %, především kvůli vyšším investicím. Tržby vzrostly o 40 %. Jaká je budoucnost Facebooku? Jak se současné ocenění vztahuje k budoucím možnostem firmy?

Světové akcie Facebook

Poměr výnosnosti investice klesá. Může se vrátit k růstu?

Náš nový valuační rámec je zaměřen na návratnost hotovosti (cash return). Liší se tak od klasického přístupu založeného na poměru ceny a zisku na akcii (P/E) a lépe reflektuje budoucí tržby a cenu.

Následující graf ukazuje návratnost hotovosti k hrubému investovanému kapitálu (CROGC) od roku 2010 a zahrnuje i průměrný náklad kapitálu (WACC). Graf také ukazuje, že se poměr výnosnosti investice (profitability spread) držel kolem hodnoty 3 před vstupem firmy na burzu. To znamená, že návratnost investice byla třikrát větší než její náklady. To je dobré pro akcionáře, protože se tak hodnota jejich investice zvyšuje.

V roce 2012 však došlo k razantnímu poklesu v rentabilitě kapitálu, protože IPO vynesl firmě spoustu peněz, a tak došlo ke zvýšení hrubého kapitálu firmy a snížení ziskovosti. Na to reagoval i poměr výnosnosti investice poklesem na úroveň 1,5. Pro firmu je klíčové, aby tento trend obrátila a vrátila se zpět na úroveň okolo 3. Pro srovnání, Google má tento ukazatel okolo 2.

Facebook - návratnost hotovosti k hrubému investovanému kapitálu a průměrný náklad kapitálu

Valuace se zdá být vysoká

Podle rámce návratnosti na akcii existuje mezi poměrem výnosnosti investice a valuačním spreadem přímý vztah (definovaný jako hodnota podniku k investovanému hrubému kapitálu).

Facebook - hodnota podniku k investovanému hrubému kapitálu

Pokud budeme vycházet z ročních výsledků za 2012, je férová hodnota akcie 14,50 USD, tedy zhruba poloviční oproti současné ceně. K tomuto číslu se dostaneme, když vynásobíme poměr výnosnosti investice hrubým investovaným kapitálem (1,6 x 15 093 = 24 135), poté odečteme čistý dluh (24 135 – (–7 270) = 31 405) a toto číslo podělíme počtem akcií v oběhu ( 31 405 / 2 166,43 = 14,50).

Nyní je spread stlačen dolů velkými investicemi, a proto nemá pro budoucnost příliš velkou vypovídající hodnotu. Pokud použijete poměr 3, dostanete hodnotu 24,30 USD, což je zhruba o 20 % méně než aktuální cena. Spread ziskovosti 3 je ale o polovinu větší než u Googlu. Návrat na předchozí úrovně bude proto pro Facebook hodně těžký.

Celkově se ocenění zdá být předražené, což potvrzují i reakce trhu na zveřejněné výsledky. Nenaplněná očekávání vedla k vlně prodejů akcií.

Pro akcionáře je klíčový poměr výnosnosti investice a růst hrubého kapitálu

Pro pochopení ocenění a budoucí ceny akcie v tomto oceňovacím přístupu je důležité pochopit ještě jeden faktor, a sice růst hrubého investovaného kapitálu. Je to celkem jednoduché. Pokud máme poměr výnosnosti investice například 2, jako má Google, můžeme ziskově investovat do podniku, a vytvářet tak hodnotu pro akcionáře. To se přesně odehrálo u Googlu. Google udržoval poměr výnosnosti investice kolem 2 od roku 2005, ale hrubý investovaný kapitál rostl o 35 %. To mělo za následek téměř zdvojnásobení hodnoty akcie, přestože podle údajů z roku 2005 byla silně přeceněná.

Jaké z toho plyne ponaučení? Díky kouzlu skládání v průběhu času a stabilnímu poměru výnosnosti investice spolu s rostoucím investovaným kapitálem může cena akcie v budoucnosti růst. Takže pokud Facebook vrátí svůj poměr výnosnosti investice na úroveň okolo 2 a navýší investovaný kapitál o 20 až 25 % ročně, pak při současné ceně může v dalších pěti letech výkonnostně překonat trh.

Důležitý pro Facebook bude další rozvoj mobilních služeb, které nyní tvoří 23 % jeho příjmů z reklamy. Během konferenčního hovoru Mark Zuckerberg prohlásil, že firma zvýší tržby na jednoho uživatele díky novým nástrojům pro zadavatele reklamy. To bude důležité, protože nárůst nových uživatelů se zpomalil. Navíc ohlasy zadavatelů reklamy na beta verzi Facebook Search byly silně pozitivní, takže firma rozhodně má zajímavé možnosti.

I přes tyto dlouhodobé vyhlídky se cena může před konsolidací podívat až na 25 USD. Na této úrovni by dlouhodobí investoři, kteří hledají expozici vůči budoucímu vývoji, měli zvážit nákup.

Tibor Bokor: Facebooku věřím, ale do 550 USD za akcii má smysl nakoupit i Apple
Google i Groupon, Amerika i Afrika. Technologie mají i přes loňské posílení stále co nabídnout, investor ale musí správně vybrat kartu, na kterou vsadí, říká Tibor Bokor, který telekomunikační firmy a vše, co s nimi souvisí, analyzoval pro přední banky v Praze, Moskvě i Londýně. Sám by volil výrobce softwaru a geografickou diverzifikaci.

Zdroj: Saxo Bank