Český energetický mix: Jak namíchat jádro, plyn, uhlí, slunce, vodu a vítr
|

Český energetický mix: Jak namíchat jádro, plyn, uhlí, slunce, vodu a vítr

Má se dostavět jaderná elektrárna Temelín? Měli bychom se snažit o energetickou soběstačnost? Vytváří dotace obnovitelných zdrojů energie nestabilní prostředí, které nás jednou zle vytrestá? A má vůbec smysl upřednostňovat nějaké zdroje a jiné odmítat? V následující anketě se odborníci zamýšlejí nad stavem a směřováním české energetiky.

Česká ekonomika Energetika Solární energie Větrná energie Jaderná energetika Anketa

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek minulý týden informoval premiéra Bohuslava Sobotku o svých výsledcích po šesti měsících v čele rezortu. V tiskové zprávě, kterou ministerstvo při této příležitosti publikovalo, se jeden z kratších odstavců věnuje také energetice: "Pokračujeme v aktualizaci Státní energetické koncepce, kde se nyní nacházíme ve finální fázi procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). Již také započaly práce, v součinnosti s rezortem financí, na zpracování komplexního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR."

Právě za energetickou (ne)koncepci odborníci stát dlouhá léta kritizují. A nejen situace kolem dostavby jaderné elektrárny Temelín nasvědčuje tomu, že se stále pohybujeme v bludném kruhu.

Nové jaderné elektrárny jsou drahé, tak drahé, že se do jejich staveb nikomu moc nechce, případně si za to vymiňuje nejrůznější podpory, garantované výkupní ceny a podobně. Stavět na řekách je u nás kvůli veřejnému mínění prakticky nemožné. Vítr zase nefouká po celý rok, a když zrovna fouká, tak fouká příliš – a akumulace energie vyrobené, když je větru dost, je zatím nevyřešený problém. Ceny a dodávky ropy a plynu jsou závislé na ne zcela spolehlivých dodavatelích a křehkých geopolitických poměrech.

Nabízí se tak otázka, jak má malá země jako Česká republika svoji energetickou politiku vlastně vymýšlet. Jak to udělat, abychom mohli svítit, vyrábět, dopravovat a vařit a abychom při nějakém závažném výpadku nemrzli? Současná situace na Ukrajině navíc ukazuje, že například na dodávky surovin, které k nám směřují přes tuto zemi, se nedá tak úplně spoléhat.

Odborníků jsme se proto zeptali na to, jak hodnotí stav české energetiky. Zda je podle nich současná energetická koncepce České republiky správná, nebo jestli by se měla nějakým zásadním způsobem upravit. Samozřejmě nás zajímal také jejich pohled na otázku energetické soběstačnosti.

Dana Drábová (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost)

Na kterou ze známých forem energie se v několika příštích desetiletích soustředíme při uspokojování svých stále rostoucích potřeb? Jednoduchá odpověď - na všechny. Jinak to nepůjde. Každý z dnes dostupných zdrojů má přednosti i nevýhody, zvláště pokud jde o dostupnost, cenu a vliv na životní prostředí. To bychom měli mít na paměti, než propadneme nadšení z jakéhokoliv energetického zdroje.

Každý nový zdroj je drahý, vysoké náklady vyžaduje i údržba a modernizace přenosových i distribučních soustav. Není tu místo pro předsudky, pro zavržení jednoho zdroje či pro glorifikaci jiného. Stále více se sice učíme využívat obnovitelné zdroje energie jako vítr, slunce a biomasu, přesto současná světová energetika stojí především na spalování fosilních paliv. Ropa, uhlí a zemní plyn pokrývají téměř čtyři pětiny spotřeby primárních energetických zdrojů, výroba elektřiny na nich závisí ze dvou třetin.

Rozumné využívání obnovitelných zdrojů i výzkum a vývoj v této oblasti je bezesporu potřeba podporovat promyšlenými zásahy státu. I kdybychom však využili všechny možnosti, které v současné době máme a které přicházejí v úvahu, nedokážeme zřejmě z obnovitelných zdrojů v příštích padesáti letech pokrýt více než čtvrtinu svých současných energetických potřeb. Je tedy záhodno si co nejrychleji připustit, že doba levné a hojné energie je definitivně za námi. Snadná řešení neexistují. Proto nelitujme investic do vzdělání a výzkumu, ty jsou naší nadějí do budoucna.

Václav Bartuška (český velvyslanec pro energetickou bezpečnost)

Základní podmínkou toho, že se v České republice postaví potřebná infrastruktura, je politická stabilita. Ta chybí. Proto nemáme hotovou dálniční síť, žádné rychlé vlaky ani jasnou představu o dalším rozvoji energetiky. Jsem ve funkci na Ministerstvu zahraničních věcí sedm let a současný premiér je můj pátý; za posledních dvanáct let jsme premiérů stihli osm; poslední čtyřletá vláda skončila v roce 2002. Energetika je přitom odvětvím, kde se plánuje na desetiletí – výstavba jakékoli nové elektrárny trvá roky a provoz se plánuje na dekády.

Česká republika měla na svém počátku začátkem 90. let jasnou vizi - vstoupit do západních struktur (NATO, EU). To se nám naštěstí podařilo. Bohužel od naplnění "návratu do Evropy" v roce 2004 nemáme žádný strategický cíl, a tudíž ani žádné jasné směrovaní. To je chyba, která nás může stát hodně. Právě energetika by se přitom mohla stát takovou vizí. Evropa směruje k energetickému deficitu a spoléhat se na náhodu – "všechno nějak dopadne" – je nezodpovědné. A bohužel také nejsnazší.

Václav Cílek (geolog, klimatolog)

Když se podíváme na všechny dostupné energetické koncepce evropských států, tak s výjimkou Německa zjistíme, že podíl obnovitelných zdrojů energie během příštích třiceti let nebude větší než 40 % celkové spotřeby. Znamená to, že energetika se postupně rozděluje na menší decentralizované zdroje, založené zejména na alternativách, a na běžnou ústřední energetiku, jak ji známe ze současnosti. Do budoucna tedy půjdeme oběma cestami – cestou alternativ, úspor a vyšší efektivity i tradičními postupy.

Ta větší, tradiční část energetiky bude další desítky let stát na třech energetických zdrojích – plynu, uhlí a jádru. Stačí si udělat myšlenkový experiment a z této trojice odstranit třeba jádro. Tím vznikne nutnost posílit plyn a s ním dovozní nejistota; s uhlím je zase spojený problém prolomení těžebních limitů. Nakonec zjistíme, že ve vyváženém mixu pro Českou republiku musíte mít všechny tři složky.

Co to znamená? První a vůbec nejdůležitější je uvědomit si, že máme na evropské poměry výbornou přenosovou soustavu. Ale ta stárne podobně, jako zestárla dálnice D1. Stojíme tedy nikoli před rozhodnutím, kam investovat, ale hlavně jak udržet výkonnou infrastrukturu. A co se týče nových investic, tak podle mě nejrozumnější je dostavět Temelín, který nejen elektřinu vyrábí, ale také je schopen stabilizovat celou soustavu, protože se jeho výkon dá regulovat. Dostavět Temelín znamená, že za něj utratíme více, než jsme si na začátku mysleli, a dostavíme jej později (viz D1 či tunel Blanka, což jsou oproti jaderné elektrárně jednoduché stavby), než jsme očekávali. Ale v měřítku provozu stavby, tedy nejméně čtyřiceti let, se to vyplatí. Tedy pokud vybereme dobrého dodavatele.

Jinak z analýz kolapsů či vleklých krizí vyplývá, že jedna ze skutečně důležitých věcí je fungující infrastruktura. Znamená to nejprve pečovat o stávající elektrická vedení, vodovody a důležité dopravní cesty, a pak si teprve "vymýšlet" nějaké velké podniky a investice.

Pavel Řežábek (ČEZ, ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy)

Každý kraj v naší zemi respektuje pravidla nastavená v České republice a podobně i Česká republika respektuje pravidla nastavená v Evropské unii. Ta se v energetice rozhodla jít cestou ochrany životního prostředí a základním dlouhodobým cílem je oprostit toto odvětví od emisí oxidu uhličitého. Státní energetická koncepce České republiky tedy musí tyto trendy přiměřeným způsobem reflektovat.

Je zřejmé, že výroba z obnovitelných zdrojů energie má v Evropě velkou budoucnost. I Česká republika by měla využít svých přírodních podmínek, bohužel relativně málo příznivých. Stejně tak má smysl podporovat energetické úspory. Základním kritériem přitom musí zůstat ekonomická únosnost veškerých netržních opatření.

I po započtení všech úspor a přírůstku výroby z obnovitelných zdrojů budeme brzy řešit, jak pokrýt budoucí deficit České republiky. Česká energetika nemůže do budoucna výrazněji spoléhat na uhlí, protože postupně dojde, navíc by to bylo v přímém protikladu k cílům Evropské unie. Postavíme-li energetiku na plynu, výrazně se zvýší naše dovozní závislost. V jaderných zdrojích tak vidíme logickou volbu, jak u nás zajistit dlouhodobě stabilní a bezpečné energetické zázemí kompatibilní s cíli Evropské unie.

Ilona Švihlíková (ekonomka)

Energetika je komplexní téma. Netýká se totiž jen čistě energetiky jako takové, ale samozřejmě také ekonomiky a geopolitiky. Navíc patří k odvětvím, kde mají rozhodnutí velmi dlouhý časový horizont.

Co se koncepce týká, myslím si, že u energetiky bychom si mohli konečně vyzkoušet trochu lépe koncepčně pracovat. Především začít zhodnocením minulých koncepcí, proč bylo nutné je změnit, jaké jsou nové podmínky. Tvůrci koncepce by měli mít představu, jak se bude nebo má vyvíjet česká ekonomika v řádu dekád, tedy i představu o vývoji světové ekonomiky. To je onen komplikující časový faktor. Soběstačnost, respektive například její zvýšení, může být jistě zajímavým indikátorem, osobně bych kladla důraz na energetickou decentralizaci a silnější využívání odpadů, nikoliv ovšem ve formě krmení bioplynových stanic kukuřicí, jejíž masivní používání degraduje půdu.

Úplně bez ropy a zemního plynu se asi v dohledné době neobejdeme, i když i na to mohou být různé názory. Domnívám se, že není v zájmu České republiky ani většiny evropských zemí mít špatné vztahy s Ruskem. Ekonomiky Ruska a Evropské unie jsou komplementární. Spoléhat se přitom na dovoz břidličného plynu a ropy z USA je podle mého názoru fatální chyba, protože se projevuje vícero indikátorů ukazujících, že se jedná o další bublinu. Ukrajina není a nebude spolehlivou tranzitní zemí, ale jsou tu trasy jako Nord Stream a budovaný South Stream (i když s určitou mírou nejistoty), které by otázku vnitřní nestability Ukrajiny, a především její trvalé neochoty a neschopnosti za plyn platit, do určité míry mohly řešit.

Kompletní článek Ondřeje Tůmy najdete na Finmag.cz.

Zdroj: Finmag.cz
Co musíte ráno vědět (20. října)
Co musíte ráno vědět (20. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (20. října)

Jak světové trhy začaly nový týden, jak se čínská ekonomika vzpamatovává z řádění koronaviru a proč je nabídka akcií...
Musíte vědět
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
včera v 22:00

Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou nervózní kvůli chybějící podpoře ekonomiky

Americké akcie zahájily týden poklesem. Investoři se obávají, že dohoda o novém balíku pomoci hospodářství nebude...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na…
včera v 21:20

Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na konsolidaci veřejných financí

Vláda při schválení návrhu rozpočtu na příští rok podle ekonomů oslovených ČTK rezignovala na konsolidaci veřejných...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč
včera v 18:31

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč

Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Na tiskové konferenci po...
Rozpočet Česká ekonomika Česká republika
Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU
včera v 18:14

Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU

Britský ministr Michael Gove v pondělí přivítal slova hlavního vyjednavače Evropské unie Michela Barniera o ochotě...
Spojené království Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
včera v 18:00

Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na některých trzích neobchodovalo

Akcie na západoevropských trzích nadále ovlivňuje zhoršující se pandemická situace, stejně jako neschopnost uzavřít...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy
včera v 17:33

Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy

Americký výrobce elektromobilů Tesla bude od sklonku tohoto měsíce svůj sedan Model 3 vyráběný v Šanghaji vyvážet na...
Tesla Auta
Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank
Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank
včera v 16:50

Pražské burze v pondělí pomohly k růstu hlavně akcie Erste Bank

Pražská burza v úvodu týdne posílila. Index PX vzrostl o 0,59 procenta na 872,2 bodu. Vzhůru mu pomohly hlavně akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD těžaře z břidlic Concho
včera v 16:39

ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD těžaře z břidlic Concho

Společnost ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD amerického těžaře ropy z břidlic Concho Resources. Akvizice...
Ropa Fúze a akvizice
Toyota začne příští rok prodávat v ČR auto na vodík
včera v 16:19

Toyota začne příští rok prodávat v ČR auto na vodík

Automobilka Toyota začne příští rok v Česku nabízet svůj první sériový vůz na vodík Mirai. Prodej chce spustit po...
Česká republika Auta
Zkrachovalá Flybe bude znovu létat, koupil ji bývalý akcionář
včera v 16:16

Zkrachovalá Flybe bude znovu létat, koupil ji bývalý akcionář

Britská regionální letecká společnost Flybe, která v březnu zkrachovala, bude příští rok patrně znovu létat....
Spojené království Doprava Koronavirus
Pákistán zrušil zákaz TikToku, síť bude moderovat obsah
včera v 16:03

Pákistán zrušil zákaz TikToku, síť bude moderovat obsah

Pákistánský telekomunikační úřad zruší blokování čínské aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok. Rozhodnutí...
Sociální sítě Pákistán Americké akcie
Vláda schválila půl miliardy korun na pomoc cestovnímu ruchu
včera v 16:00

Vláda schválila půl miliardy korun na pomoc cestovnímu ruchu

Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům bude v programu COVID cestovní ruch k dispozici 500 milionů korun,...
Česká ekonomika Podpora ekonomiky Koronavirus
Ze světa investičních doporučení (19. října)
včera v 15:56

Ze světa investičních doporučení (19. října)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Nezaměstnanost na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla
včera v 14:57

Nezaměstnanost na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla

Míra nezaměstnanosti na Slovensku v září druhý měsíc po sobě klesla, zůstává ale vyšší než před vypuknutím...
Slovensko Nezaměstnanost
Philips díky poptávce po lékařské technice zvýšil zisk o třetinu
včera v 13:36

Philips díky poptávce po lékařské technice zvýšil zisk o třetinu

Nizozemský výrobce elektroniky a lékařské techniky Philips ve třetím čtvrtletí překvapivě zvýšil zisk před zdaněním,...
Evropské akcie Výsledková sezóna
CETIN si vybral za výhradního dodavatele technologií pro 5G firmu…
včera v 13:25

CETIN si vybral za výhradního dodavatele technologií pro 5G firmu Ericsson

Rychlou mobilní síť 5G postaví společnost CETIN na technologiích firmy Ericsson. Na svém twitterovém účtu to uvedl...
CETIN Telekomunikace 5G sítě
EU i Británie tvrdí, že uzavření obchodní dohody je stále možné
včera v 13:20

EU i Británie tvrdí, že uzavření obchodní dohody je stále možné

Evropská unie chce s Británií uzavřít dohodu o budoucích vztazích a bude do poslední minuty pracovat na tom, aby se...
Spojené království Evropská unie Politika