Revoluce dovedností začíná. Co čeká pracovní trh?

Jak technologická revoluce změní trh práce? Zpráva "Revoluce dovedností" představená na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ukazuje, jaké dopady digitalizace a robotizace očekávají samotní zaměstnavatelé.

V rámci průzkumu mezi více než 18 000 zaměstnavateli napříč 43 zeměmi a šesti průmyslovými odvětvími bylo zjišťováno následující:

  • Jaký dopad bude mít automatizace na počet zaměstnanců v příštích dvou letech?
  • Jaké pozice či funkce budou nejvíce zasaženy?
  • Jakou strategii zvolit, aby byly zajištěny potřebné dovednosti související s technologickým pokrokem?

Více než 90 % zaměstnavatelů očekává, že jejich společnost bude v příštích dvou letech ovlivněna digitalizací a automatizací.

Přestože technologický vývoj způsobí větší automatizaci a sníží počet zaměstnanců (nebo zpomalí růst v jejich najímání) v některých oblastech, bude současně vytvářet mnoho nových pracovních příležitostí. Klíčové bude dát pracovníkům na celém světe možnost se změnám přizpůsobit formou zvyšování nebo změnou kvalifikace tak, aby byli schopni zaujímat nově vytvořené pozice. Společnosti tedy budou muset investovat do svých pracovníků formou různých školení, kurzů nebo vzdělávacích programů.

Pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifikaci a přizpůsobovat se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce bude hlavní výzva pro jednotlivce, firmy a stát. Lidé se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat, jak, kde a kdy budou pracovat a vytvářet nové příležitosti. Ti ostatní se budou dívat do budoucnosti a nebudou schopni vidět, jak se mohou zlepšit jejich životní podmínky.

Tato polarizace populace, která se nyní odehrává, není dobrá ani pro společnost, ani pro podnikání. Je zapotřebí agresivního rozvoje dovedností zaměstnanců, jinak se bude dále prohlubovat propast mezi těmi, co mají, a těmi, co nemají potřebné dovednosti. Technologický pokrok či globalizaci lze zpomalit jen stěží, ovšem lze investovat do růstu dovedností zaměstnanců, aby se zvýšila odolnost a pružnost lidí a organizací.

Jednotlivci se také potřebují seberealizovat a být schopní učit se novým dovednostem, aby zůstali zaměstnatelní. Je potřeba přijmout kroky ke zrychlení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících zaměstnanců s cílem mít pracovní sílu s dovednostmi potřebnými v budoucnosti. Je také nutné se zaměřit na skupiny lidí, kteří momentálně nemají dostatek vhodných příležitostí na trhu práce. Musíme být připraveni na nová pracovní místa a nové dovednosti budoucnosti.

Připraví digitalizace lidi o práci?

Přes veškeré obavy z toho, že technologický pokrok zničí pracovní místa, průzkum ukazuje, že pro většinu podniků se nic nezmění (64 %). Naopak více firem počítá s navyšováním počtu zaměstnanců (19 %) než s jeho snižováním (12 %).

Kde digitalizace změní počty zaměstnanců?

Mapa ukazuje, kde ve světě budou pracovníci s největší pravděpodobností nejvíce zasaženi. Konkrétně je to Indie, kde přibližně čtvrtina zaměstnavatelů očekává snižování počtu zaměstnanců. Podobně jsou na tom Slovinsko, Slovensko a Bulharsko. Zaměstnavatelé v Itálii, Guatemale a Peru jsou nejvíce optimističtí, očekávají nárůst pracovních míst okolo 20–40 %. Česká republika je v tomto směru neutrální.

Skvělý výhled do budoucnosti mají lidé v IT, HR a v oblastech obchodu a péče o zákazníky

Vznik nejvíce nových pracovních míst lze očekávat v IT (26 %), HR (20 %) a v oblasti obchodu a péče o zákazníky (15 %). Zpráva poukazuje na to, že cykly dovednosti jsou kratší než kdy dříve a že 65 % pracovních pozic, které bude generace Z vykonávat, dosud ani neexistuje. To znamená, že je nezbytné, aby se zaměstnavatelé zaměřili na nové dovednosti, které je potřeba u zaměstnanců rozvíjet.

Roboti nenahradí lidi, budou je doplňovat

Zpráva ukazuje, že roboti pravděpodobně nahradí spíše některé aktivity v rámci dané pozice, ne celou pozici. Kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita jsou klíčové lidské dovednosti a umožňují lidem zvyšovat efektivitu pomocí robotů, ne být těmito stroji nahrazeni.

Zdroj:
Manpower
Technologie
Přestat sledovat
Pracovní trh
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat