Dow Jones: Odhad prodejních cen uhlí a koksu

Agentura Dow Jones zveřejnila průzkum trhu ve věci průměrné ceny koksovatelného uhlí a koksu NWR v roce 2010. Důvodem průzkumu je fakt, že NWR již v následujících dnech zveřejní údaje o průměrné prodejní ceně koksovatelného uhlí od 2Q2010 do 1Q2011 a koksu na 2Q2010. Na tuto informaci by měly reagovat akcie NWR.

Průzkumu se zúčastnilo 8 analytiků (včetně AFT). Z průzkumu vyplývá, že analytici očekávají, že průměrná cena koksovatelného uhlí v roce 2010 dosáhne 113,3 EUR, to by představovalo v euru nárůst o 30,3 % oproti průměrné prodejní ceně v roce 2009 (87 EUR/t).

Při průměrné ceně na rok 2010 ve výši 113,3 EUR nám vychází, že trh počítá s tím, že by průměrná prodejní cena koksovatelného uhlí od 2Q2010 do konce roku 2010 měla dosahovat zhruba 117 EUR.

NWR již dříve reportovalo, že koksovatelné uhlí za 1Q2010 bylo prodáno za 103 EUR/t, ale to při kurzu 24,5 Kč/EUR. Průměrný kurz Kč/EUR v 1Q2010 však dosáhl 25,87 EUR/t. Průměrná cena prodejů koksovatelného uhlí v 1Q2010 tak bude blízko 100 EUR/t. Z toho vyplývá, že trh počítá s tím, že ceny koksovatelného uhlí vzrostou v případě NWR od 2Q2010 zhruba o 17 % (na 117 EUR/t ze 100 EUR/t).

My v našem oceňovacím modelu očekáváme konzervativně nárůst ceny od 2Q2010 na 110 EUR/t, tedy o 10 %. Celkově se nám jako nejpravděpodobnější jeví nárůst ceny koksovatelného uhlí v pásmu 10-15 % (na 110 až 115 EUR/t). Horní hranice (maximální výše očekávaného nárůstu) námi očekávaného nárůstu se pohybuje v případě koksovatelného uhlí v nárůstu o 25 %. Důležitým faktorem, který zkresluje srovnání je pohled na měnový kurz Kč/EUR, který se u analytiků liší, ale tím se průzkum trhu agentury Dow Jones samozřejmě nezabývá.

Dle agentury Dow Jones trh očekává, že průměrné ceny koksu dosáhnou v roce 2010 208 EUR/t. My jsme pozitivnější a očekáváme průměrnou cenu v roce 2010 ve výši 216 EUR/t. Regionální pokles kapacit by se měl projevit citelným nárůstem. Koks je však pouze doplňkovým produktem (objem 1 mil. tun, uhlí 11 mil. tun). Následující tabulka představuje citlivost výkonnosti NWR v roce 2010 na ceny koksovatelného uhlí a koksu.

Celkově se domníváme, že očekávání trhu na růst ceny koksovatelného uhlí od 2Q2010 (zhruba 17% nárůst) je nastaveno poměrně správně a akcentuje v sobě odlišnosti místního trhu s uhlím a ocelí. Průměrné prodejní ceně koksovatelného uhlí 113 EUR/t (viz. průzkum Dow Jones, průzkum však nezahrnuje všechny analytiky) odpovídá i výkonnost NWR v roce 2010 dle očekávání trhu (eBloomberg 371 mil. EUR, eAFT 302 mil. EUR na nižší ceně koksovatelného uhlí a vyšších provozních nákladech).

Nárůsty ceny koksovatelného uhlí o 50% od 2Q2010 jako v případě prodejů koksovatelného uhlí do Japonska a Číny se nedají čekat i z důvodu toho, že v kategorii vysoké kvality (o tu šlo hlavně v Asii, hard coking coal) prodává NWR zhruba 40 % koksovatelného uhlí. U nižší kvality koksovatelného uhlí nečekáme takový nárůst cen. Nárůst cen ve světě se však zcela jistě přenese i do střední Evropy.

Očekáváme tedy, že by zveřejnění prodejních cen nemělo trh příliš překvapit a nárůst ceny koksovatelného uhlí (zprávy o růstu cen v Asii) je již výrazně zakomponován v ceně akcie NWR (YTD +40,5 %). Pokud by bylo očekávání trhu naplněno (růst ceny koksovatelného uhlí od 2Q2010 na 117 EUR/t), tak bychom to hodnotili pozitivně, protože by to bylo nad naším očekáváním růstu ve výši 10-15 %.

Délka kontraktace

Zajímavé bude také sledovat, kolik zákazníků se v případě odběru koksovatelného uhlí NWR zavázalo do smlouvy na celý rok od 2Q2010 (tedy až do 1Q2011) a kolik požaduje kvartální kontraktaci. Nemyslíme si, že by případná kvartální kontraktace byla pro NWR nějakým problémem. Podle našeho názoru bude postupně celý trh s koksovatelným uhlím přecházet ke kratší než roční kontraktaci (stejně jako se tomu stalo u obchodu se železnou rudou).

Pohled na cenu akcií NWR

Akcie NWR se aktuálně dle očekávání trhu na výkonnost v roce 2010 obchodují za 6,9 násobek EV/EBITDA, ačkoliv trh se aktuálně obchoduje za EV/EBITDA 8,9. Akcie NWR se tak aktuálně obchodují zhruba s 23% diskontem vůči trhu (stejný diskont je i vůči očekávané výkonnosti v roce 2011).

S diskontem 15-25 % se však akcie NWR obchodují již dlouhou dobu. Rozhodující informací, která ovlivní výkonnost akcie v krátkodobém horizontu bude cenové oznámení, které určí finanční výkonnost NWR v tomto roce. Další vývoj akcií NWR bude záviset na vývoji na trhu s ocelí ve střední Evropě (odběratelé NWR), kde se očekává v roce 2010 růst produkce. Rizikem pro odbyt je přílišné zvýšení cen železné rudy, což může ohrožovat ocelářský sektor ve střední Evropě.

Zdroj:
ATLANTIK FT
Přestat sledovat
Uhlí a koks
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat