Komodity: Jaké nástroje zvolit při investování?

Komodity jsou různorodou směsí zemědělských produktů i těžebních materiálů, bez kterých si lze život jen obtížně představit. Jejich užitečnost je základem určité ceny na trzích, a proto se s těmito surovinami živě obchoduje. Na základě investičního rozhodnutí se dá komodita kdykoliv koupit nebo prodat na burzovních i mimoburzovních trzích po celém světě. Přestože jsou výkony jedné komodity na burzách v těsné závislosti, nabízí každá svoji cenu. Přesto výběr konkrétní burzy není pro obchodníka až tak podstatný, protože cenový vývoj je hodně podobný.

Futures kontrakty

Pro obchodování komodit jsou primární burzovní trhy, na nichž se obchoduje ve futures kontraktech. Velikost futures kontraktu každé komodity je standardizována.

Obchodování s komoditami je odlišné od obchodování na akciových trzích. Zatímco obchodováním s akciemi investor nabývá podíl na společnosti, v případě nákupu futures kontraktu nabývá právo disponovat s komoditou a teoreticky se může domáhat jejího fyzického dodání. Futures kontrakty mají svoji expiraci (obvykle třetí pátek kontraktního měsíce), kterou kontrakty zanikají. Komodity ve formě futures kontraktů tak nelze držet neomezeně dlouho jako akcie. Dlouhodobý investor tak musí kontrakt prodat a koupit vzdálenější kontraktní měsíc, pokud si chce svoji expozici na trhu udržet.

Obvykle se v jednu chvíli obchodují až desítky kontraktů stejné komodity s různou dobou splatnosti a cenou na roky dopředu, ovšem přesný počet let i kontraktů záleží na konkrétní komoditě. Pro drobné investory by mohla být nevýhodou velikost zálohy, tzv. marginu, která se po otevření pozice zablokuje na obchodním účtu. Na některé komodity existují také mini futures kontrakty, kde je objem složené zálohy nižší, i tak se však v současnosti pohybuje ve stovkách dolarů.

CFD deriváty

Další možností investice do komodit jsou deriváty, které jsou navázané na futures kontrakty. Nejčastěji se používají CFD – contract for difference, jejichž cena se nejčastěji odvíjí od ceny aktuálního kontraktu. Jsou vhodnější ke krátkodobým investicím, protože podléhají automatickému rolování z kontraktu na kontrakt, pokud se investor pozice včas nezbaví.

Většina brokerů však na rozdíl od futures kontraktů CFD roluje automaticky, je ovšem nutné dávat pozor na rozdílné ceny za sebou jdoucích kontraktů. Výhodou je také nižší minimální investice a lepší přístupnost pro malé investory. Pomocí derivátů lze také obchodovat komoditní indexy jako CRB Reuters/Jefferies nebo S&P GSCI, které mají v portfoliu desítky komodit. Brokeři si strhávají poplatek za otevření či uzavření pozice, nebo se náklady na investora přenáší ve formě rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.

ETF fondy

ETF (Exchange Traded Funds) jsou dalším populárním prostředkem investic do komodit. Mají formu pasivně řízených podílových fondů a obchodují se stejně jako akcie na akciových burzách. ETF fondy se ve své téměř dvacetileté historii osvědčily a u investorů se uchytily díky své nabídce a vysoké variabilitě.

ETF fondy, které se orientují čistě na komodity, se nazývají ETC – Exchange Traded Commodity. V principu fondy nakupují či prodávají komodity, podle denních pohybů investovaného kapitálu. Některé fondy přímo fyzicky vlastní danou komoditu, jiné se opět zaměřují na futures kontrakty. V tom případě jsou však investoři vystaveni pravidelnému rolování kontraktů stejně jako u CFD.

Existuje také spousta fondů, které mají jako podkladové aktivum více komodit či skupin komodit navázané na určitý sektor. Obchodování s fondy probíhá na většině světových burz. ETF fondy si strhávají manažerský poplatek stejně jako podílové fondy, ovšem jeho výše je nižší o desítky procent nižší. Nabízí za to pouze pasivní řízení, ovšem neexistují signály, že by pasivně řízené fondy byly méně úspěšné.

Investiční certifikáty

Za zmínku také určitě stojí investiční certifikáty, které jsou stejně jako ostatní deriváty navázány na výkonnost podkladového aktiva, často pak komoditních ETC fondů. Obchodují se na burze i na mimoburzovních trzích. Na rozdíl od ostatních derivátů jsou certifikáty v podstatě dlužními úpisy, které se emitent (nejčastěji bankovní instituce) zavazuje splatit.

Svými možnostmi se velmi blíží ETF fondu, ovšem výhodou je jednoduchá možnost diverzifikace prostředků do více typů podkladových aktiv skrývající se v jednom certifikátu. Tento typ derivátu je vhodný pro drobné investory, protože jejich ceny začínají už na několika desítkách euro. Zároveň jsou vydávány na pevně stanového období, po kterém dochází ke splacení certifikátu.

Opce

Opce jsou dalším finančním aktivem – derivátem, prostřednictvím kterého lze investovat do komodit. K jejich zvládnutí je však třeba nejvíce znalostí a zkušeností ze všech možností komoditních investic. Jsou navázány na futures kontrakty a přebírají většinu jejich výhod i nevýhod.

Který prostředek k obchodování komodit si vybrat?

Všechny z uvedených nástrojů lze použít k investicím na komoditních trzích. Investor může spekulovat na růst i pokles trhů a investovat s nimi pouze do jedné komodity. Všechny tipy derivátů umožňují na rozdíl od futures kontraktů investice i více podkladových aktiv.

Pokud jde o krátkodobé investice do jedné komodity, jsou pro obchodníky s velkým kapitálem nejvhodnější futures kontrakty. S menším kapitálem lze snadno obchodovat jednu či více komodit přes CFD deriváty či ETF fondy. Pro dlouhodobé investice se zdají být vhodným řešením investiční certifikáty, které nabízejí zajímavé investiční strategie a investorům odpadá starost o platnost futures kontraktů, na což je třeba dávat pozor i při obchodování derivátů.

Nevýhodou se však může zdát forma dlužního úpisu. V dnešní nejisté době se může stát, že emitent nebude moci dlužní úpis splatit. Při přímé investici do futures kontraktu naopak toto riziko odpadá. Za veškeré plnění závazků odpovídá burza.

Komodity
Přestat sledovat
Futures
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Finanční deriváty
Přestat sledovat
Přestat sledovat
8. 3. 2021 12:41
Vítězové a poražení koronavirové krize na realitním trhu
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
6. 3. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): Růst výnosů a sílící dolar jsou na trzích cítit, velký výprodej ale vypadá…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat