Vodík jako investice slibující silný růst

Vodík - ilustrační foto
Obrázek: Pexels.com

Vodík by měl hrát důležitou roli při přechodu na nízkoemisní hospodářství. Ačkoli se předpokládá, že větrné a solární zdroje budou v nadcházejících letech pokrývat většinu světové poptávky po elektřině, elektrifikace není vždy možná, případně není nejúčinnější. Vodík (zejména takzvaně zelený) může být nejlepším řešením pro dekarbonizaci těžkých průmyslových odvětví, jako jsou lodní doprava a letectví, a také může být čistším zdrojem tepla. Vodík je sice ve srovnání s jinými technologiemi výroby čisté energie v raném stádiu vývoje, ale vzhledem k tomu, že již do něj směřují značné investice, mohl by zaznamenat jeden z nejsilnějších růstů.

Vodík je již poměrně dlouho považován za zdroj čisté obnovitelné energie. Je to nejrozšířenější prvek ve vesmíru a při jeho použití jako paliva vznikají jako vedlejší produkty pouze voda a teplo, což z něj dělá atraktivní alternativu k fosilním palivům.

V posledních letech se na rozvoj vodíkových technologií pro výrobu energie klade stále větší důraz. Důvodem je potřeba snížit závislost na fosilních palivech a bojovat proti klimatické změně. Využití vodíku jako zdroje energie má oproti fosilním palivům několik výhod – je obnovitelný, čistý a lze jej využít různě, například v palivových článcích pro vozidla i pro stacionární výrobu energie.

Jedním z hlavních problémů při vývoji vodíkových technologií pro výrobu energie je samotná produkce tohoto prvku. V současnosti se většina vodíku vyrábí z fosilních paliv, což znemožňuje jeho využití jako čistého zdroje energie. Existuje však několik metod výroby vodíku, které nejsou závislé na fosilních palivech, jako jsou elektrolýza (využití elektřiny k rozdělení vody na vodík a kyslík) a zplyňování biomasy (využití organických látek k výrobě vodíku).

Další výzvou je infrastruktura potřebná k podpoře využívání vodíku jako zdroje energie. Toto téma zahrnuje rozvoj vodíkových čerpacích stanic a distribučních sítí a také nové způsoby skladování vodíku.

Navzdory těmto výzvám využívání vodíku jako zdroje energie roste. Mnoho zemí si stanovilo ambiciózní cíle v oblasti využívání vodíku a probíhá několik projektů zaměřených na rozvoj potřebné infrastruktury a technologií. Je zřejmé, že vodík má potenciál hrát významnou roli v budoucnosti čisté obnovitelné energie.

Výhled poptávky po vodíku
Výhled poptávky po vodíku, zdroj: Financial Times

Očekává se, že USA budou v roce 2022 druhým největším trhem s elektrolyzéry, hned za Čínou. Vodík bude klíčem k dekarbonizaci energeticky náročných odvětví, například lodní dopravy. Do této oblasti proudí velké investice, Evropa například plánuje 40 GW zelených vodíkových elektrolyzérů, tedy zařízení na výrobu vodíku, do roku 2030. Rychlé tempo inovací pokračuje a klíčové technologie by měly nadále podněcovat zavádění obnovitelných zdrojů energie. K dekarbonizaci energetiky je také nutná další energetická transformace.

Budování infrastruktury pro výrobu a distribuci vodíkového paliva může být potenciálně výnosnou investiční příležitostí. S rostoucí poptávkou po čistých obnovitelných zdrojích energie pravděpodobně poroste i poptávka po vodíku jako zdroji. Investice do společností, které se podílejí na budování infrastruktury pro výrobu a distribuci vodíkového paliva, jako jsou společnosti vyrábějící vodíkové palivové články nebo budující vodíkové čerpací stanice, mohou představovat způsob, jak z tohoto trendu těžit.

Mimochodem, existují různé druhy vodíku. Pro popis procesu získávání vodíkové energie se používá barevné spektrum. Zelený vodík je nejčistší formou, protože se energie získává z obnovitelných zdrojů a bez využití fosilních paliv. Modrý vodík následuje v těsném závěsu jako druhý nejčistší, protože se zaměřuje na zachycování a ukládání uhlíku uvolněného během procesu. Vyrábí se především ze zemního plynu. Šedý vodík je v současnosti nejběžnější formou, vyrábí se ze zemního plynu, a to bez zachycování uhlíku vznikajícího při tomto procesu. Investiční potenciál je přitom v celé šíři hodnotového řetězce výroby, zpracování a využití tohoto zdroje (blízké) budoucnosti.

Video thumbnail play-btn
Obrázek: HYDROGEN2
24. 9. 2022 13:39
HYDROGEN2: Fond kvalifikovaných investorů, který myslí na vodíkovou budoucnost a sází na ni ve velkém

Fond kvalifikovaných investorů HYDROGEN2 se zaměřuje na technologie výroby a využití takzvaně zeleného vodíku, tedy...

Video thumbnail play-btn
Obrázek: Profimedia
8. 9. 2022 17:08
S vodíkem za horizont roku 2022: Co je nového, co je v plánu a jak to jde dohromady se současnou energetikou?

Daří se aplikovat poznatky z oblasti výroby, zpracování a používání vodíku? Jak může doprava postavená na vodíku...

Zdroj:
Invesco
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Pohonné hmoty
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
8. 2. 2023 12:32
Novotný (IW) vs. Kovanda (TRINITY BANK): Konec nadvlády dolaru a reset globální ekonomiky
Americký dolar
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Obrázek: Freepik.com
7. 2. 2023 12:28
Sýkora & Jaroš (WOOD & Company): Investiční výhled na rok 2023 slibuje příležitosti, peníze nemůžou…
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
4. 2. 2023 20:30
Ronald Schubert (WOOD & Company): Riziková aktiva podporuje pokračující pokles inflace, atraktivně…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
3. 2. 2023 10:09
Koblic (BCPP): Ceny energií půjdou dolů, zestátnění ČEZ je ekonomická pitomost
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat