O čem musíte přemýšlet, než začnete se sociálně odpovědným investováním
|

O čem musíte přemýšlet, než začnete se sociálně odpovědným investováním

Jedním z velkých mýtů kolem sociálně odpovědného investování je to, že investoři, kteří svá portfolia sestavují v souladu s hodnotami udržitelného rozvoje, musejí přijmout fakt, že jejich zisky nebudou tak vysoké, jako kdyby se nedívali doprava doleva. Skutečný problém je ale jinde.

Sociálně odpovědné investování Ponaučení pro investory

Řada analýz z posledních let mýtus výnosové penalizace investování v souladu s pravidly udržitelného rozvoje vyvrací. Například rozbor z dílny společnosti Nuveen z letošního července uvádí, že "nebyl vypozorován žádný vzorec, podle kterého by v dlouhodobém horizontu docházelo k výkonnostní penalizaci sociálně odpovědného investování". Podobně studie profesora korporátních financí na Tilburg University Luca Rennebooga, profesora financí na TiasNimbas Business School Jenka ter Horsta a profesora financí na Warwick Business School  Chendiho Zhanga publikovaná v roce 2008 v časopise Journal of Banking & Finance dochází k závěru, že investoři řídící se pravidly sociálně odpovědného investování jsou sice ochotni akceptovat nižší výnosy, avšak rozdíly ve výkonnosti standardního a sociálně odpovědného investování jsou jen nepatrné.

Zakladatel investičně poradenské společnosti Conscious Capital Derek Tharp ale upozorňuje, že lidé by si v souvislosti se sociálně odpovědným investováním měli pokládat úplně jinou otázku. "Ti, kdo zvažují sociálně odpovědné investování, by se měli připravit na to, že jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji bude možná rovný nule," varuje.

Tharp vysvětluje, že sociálně odpovědné investování lze v mnohém připodobnit k běžným činnostem z každodenního života. Třeba jako když v dobré víře třídíte odpad, ale někdo jiný vaše snažení maří tím, že vyhazuje do barevných kontejnerů i to, co tam nepatří.

"Představte si situaci, kdy se skupina investorů se zájmem o ekologii a životní prostředí rozhodne investovat do technologie snižující význam fosilních paliv. Vývoj této technologie začne vytvářet tlak na akcie firem navázaných na fosilní paliva, což řadu investorů přiměje k prodeji 'špinavých' pozic. Vzápětí se ale v důsledku tohoto vývoje na trhu objeví investoři, kteří vycítí příležitost, a do 'špinavých akcií ve slevě' začnou masivně investovat, zatímco ekologické tituly začnou shortovat. Tím dojde k eliminaci tlaku na akcie firem navázaných na fosilní paliva," říká Tharp.

Zásadní je, s jakým záměrem investoři k sociálně odpovědné alokaci kapitálu přistupují. Někteří chtějí pomoci změnit svět, jiní pouze nechtějí bohatnout na aktivitách, které považují za nemorální. V každém případě by ale měli počítat s tím, že ne každá sociálně odpovědná investice padne na úrodnou půdu. Některé strategie mohou mít jen minimálně pozitivní, a některé dokonce nulový dopad. Otázka je, zda jsou investoři ochotni toto riziko, spojené navíc obvykle také s vyššími náklady na správu těchto strategií, přijmout.

Zdroj: WSJ