Radovan Kolombo: Průmysl 4.0 bude něco stát, ale nabídne vyšší produktivitu a nižší náklady

Podle ředitele Regionálního korporátního centra České spořitelny v Ústí nad Labem Radovana Kolomba je Průmysl 4.0 velkou příležitostí nejen pro velké hráče, ale i střední a malé firmy na tuzemském trhu. Největší potenciál přináší strojírenskému a automobilovému, ale i elektrotechnickému a chemickému průmyslu či logistice, říká Kolombo. Odhaduje, že digitalizací a optimalizací výroby a podnikových procesů mohou české firmy zvýšit produktivitu o více než 30 %.

Česká spořitelna často financuje ty firmy, které zavádějí nové technologie jako první. Proč?

Protože si uvědomujeme, nakolik je pro naše klienty klíčové udržet krok minimálně s evropskou špičkou. A samozřejmě také platí, že ty podniky, které hledí dopředu a nebojí se novinek, jsou pro nás jako klienti mnohem perspektivnější než firmy, které dosáhly určitého stupně vývoje a mají za to, že lépe už to nejde.

Proč jako banka přikládáte Průmyslu 4.0 tak velký význam?

Protože žijeme v době, již proměňují nové technologie. Kdo tento trend nezachytí, zaostane. To u průmyslu platí dvojnásob. První průmyslová revoluce představovala zvýšení efektivity výroby zapojením parního a vodního pohonu a prvních mechanických strojů, druhá přinesla využití elektrické energie a montážních linek, třetí pak automatizaci průmyslu díky elektronice a IT. A nyní v rámci Průmyslu 4.0 dochází zjednodušeně řečeno k odstraňování hranic mezi digitálním a fyzickým světem. Firmy využívají roboty, pracují s inteligentními přístroji, které spolu vzájemně komunikují, a umožňují tak obrovský přehled o všech výrobních a jiných procesech uvnitř společnosti, ale uplatňují se i v logistice a marketingu včetně kontaktu s koncovým zákazníkem. Vše se zrychluje a zjednodušuje, jakkoli za tím vším stojí komplikované a sofistikované stroje. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady.

Máte mezi klienty takové, kteří již nyní pracují v duchu Průmyslu 4.0?

Samozřejmě, většina našich průmyslových klientů si dobře uvědomuje, že pokud se chtějí udržet na trhu a zůstat konkurenceschopní, neobejdou se bez investic do moderních technologií, digitalizace a podobně. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřichází do všech oblastí stejně rychle, ale přichází velice jistě a zřetelně. Zatímco některé obory budou zažívat rychlé a radikální zvraty, v jiných bude docházet jen k pomalým a spíše evolučním změnám. Jisté ale je, že se výrobní a dodavatelský řetězec stejně jako dosavadní obchodní modely se i díky Průmyslu 4.0 dříve či později výrazně promění.

Hovoříte o zavádění moderních technologií ve výrobě, logistice, obsluze klienta. Jak dále vidíte moderní průmyslovou firmu současnosti?

Už vzhledem k regionu, v němž působíme, moderní průmyslová firma je i taková, která se chová ohleduplně nejen ke svým zaměstnancům, ale i k životnímu prostředí. A to tím, že hledá způsoby, jak prostřednictvím energeticky úsporných opatření snížit náklady. Energetická efektivita je bezesporu jedním z dalších současných, ale i budoucích trendů.

Jaké konkrétní dopady bude mít na české průmyslové firmy Průmysl 4.0?

Předně doufám, že jim pomůže se lépe vymanit z role dílčích subdodavatelů, že budou přicházet na trh s komplexnějšími výrobky a nabídnou vyšší přidanou hodnotu. V tomto ohledu má Česká republika jako druhý nejprůmyslovější evropský stát obrovský potenciál.

Co mohou očekávat české firmy od Průmyslu 4.0?

Podle mého názoru přinese mnohem více svobody a volnosti do výrobního procesu, díky čemuž bude možné vyrábět zakázky na míru jednotlivým zákazníkům při relativně nízkých nákladech, a to i v malých objemech. Přání zákazníků mohou klidně putovat po internetu přímo na výrobní linku. Už jen to může za pomoci robotů a 3D tiskáren od základu proměnit například současný automobilový průmysl, jenž prozatím produkuje tisíce stejných výrobků.

A dále?

Změní se i výrobní model, kdy putovat budou hlavně data, zatímco fyzickou produkci bude možné provádět lokálně. A to i malými či středními společnostmi. Velcí výrobci mohou reagovat zřízením malých autonomních výrobních jednotek, které budou posílat na místa, kde budou potřeba, aniž by tam budovali továrny. Průmysl bude také mnohem více fungovat na službách. Lidé ani firmy také možná již nebudou chtít vlastnit výrobky ani stroje, raději si je pronajmou. A to ať už na několik let, nebo jen na určitý počet zakázek. Zdroj zisku tak nebude v samotném výrobku, ale ve službách, v designu, v nastavení procesů či v analýze dat zákazníků.

A co roboty?

Ty částečně nahradí zaměstnance, což ale neznamená, že vezmou práci lidem. Budoucí dělník už jen nebude pracovat se soustruhem, ale s tabletem a na něj napojeným chytrým robotem a plně automatizovanou produkcí. To povede ke změně struktury zaměstnanců v průmyslu, poroste poptávka po pracovní síle schopné roboty ovládat. Některá pracovní místa zaniknou, jiná vzniknou. Promění se i pracovní náplň. Roboty zvládnou výrobu, logistiku či distribuci dokumentů, což mohou zaměstnanci kontrolovat dálkově. A roboty přitom mohou pracovat 24 hodin denně, nebude tedy potřeba nočních směn a produktivita se dramaticky zvýší.

Co Průmysl 4.0 přinese majitelům a managementům firem?

Lepší hospodářské výsledky, pokud společnosti dokáží pružně reagovat na rychle přicházející inovace, nové obchodní modely, přání zákazníků či na dramaticky se zkracující životní cyklus výrobků. Jsou tu ale i rizika. Ty společnosti, které se novým technologiím a obchodním modelům nedokáží přizpůsobit, se ztratí v souboji s úspěšnější konkurencí. Je potřeba klást důraz na bezpečnost podnikových dat, dostatek kvalitních zaměstnanců v technologické a IT oblasti i harmonizaci standardů, pomocí nichž bude firma komunikovat jak uvnitř, tak navenek. Průmysl 4.0 si také jistě vyžádá velké investice, jež je nutné provést tak, aby se firmám vrátily co nejdříve.

Více informací o Průmyslu 4.0 najdete na adrese www.investicniweb.cz/inovace

15. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ivana Birtová, Realitní Shaker)
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat