Příběh dvou investorů
|

Příběh dvou investorů

Jako nejsou na světě dva stejní lidé, nejsou ani dva totožní investoři. Jeden každý z nich se ale může poznat v následujících popisech. Pro zjednodušení bylo zvoleno černobílé rozdělení na investory běžné a investory rozumné, jakkoli sugestivní tato označení mohou být. Záleží jen na upřímnosti čtenářů k sobě samotným, do kterého tábora se zařadí.

Ponaučení pro investory Chyby v investování Investování Investiční strategie

Anglické výrazy conventional investor a evidence based investor lze do češtiny překládat různě, smysl je ale zhruba takový, že zatímco první dá na emoce, zprávy v médiích a názory okolí, ten druhý má rád důkazy a data jako podporu pro svá rozhodnutí. Lepších výsledků může především v krátkodobém horizontu dosahovat velice dobře i první typ investora, dlouhodobě by měl být úspěšnější ten druhý.

 • Běžný investor tíhne k příběhům. Rozumný investor tíhne k číslům.
 • Běžný investor uvažuje černobíle. Rozumný investor ponechává prostor pro šedou.
 • Běžný investor těžko rozlišuje mezi umem a štěstím. Rozumný investor bere v potaz roli štěstí, ale snaží se neustále získávat nové vědomosti a dovednosti.
 • Běžný investor platí prémii, aby se vyhnul riziku. Rozumný investor podstupuje přiměřené riziko, aby získal prémii.
 • Běžný investor hledá jehlu. Rozumný investor vlastní kupku sena.
 • Běžný investor nespí kvůli tomu, co se může na trhu stát v příštích dnech. Rozumný investor spí dobře, protože ví, že jeho portfolio nemá obstát v horizontu dnů, ale roků.
 • Běžný investor hledá čísla, která podporují jeho příběh. Rozumný investor vítá data, která jeho příběhu nesedí, a ponechává si prostor pro změnu názoru, pokud bude opodstatněná.
 • Běžný investor neodolá investicím připomínajícím loterii. Rozumný investor rád zaujme v těchto obchodech opačnou pozici.
 • Běžný investor chápe volatilitu jako riziko. Rozumný investor chápe volatilitu jako příležitost.
 • Běžný investor se zajímá o zisk před zdaněním. Rozumný investor ví, že si sáhne až na zdaněný zisk.
 • Běžný investor vnímá vysoké poplatky jako vstupenku do klubu elitních investorů. Rozumný investor vnímá nízké poplatky jako příspěvek k co možná nejlepšímu zhodnocení peněz.
 • Běžný investor ve finančních médiích sleduje hodnocení investic. Rozumný investor na stejném místě hledá náklady spojené s investicemi.
 • Běžný investor se v dobrých časech vyhřívá na výsluní, zatímco v těch špatných hledá viníky. Rozumný investor si uvědomuje, že není ani génius, ani idiot.
 • Běžný investor neúnavně usiluje o perfektní portfolio. Rozumný investor ví, že spíše potká mimozemšťana, a tak raději usiluje o portfolio, které dokáže držet za různých tržních podmínek.
 • Běžný investor se snaží zjistit, čemu se v poslední době na trhu (ne)daří a proč toho drží tak málo (nebo příliš). Rozumný investor ví, co a proč vlastní.
 • Běžný investor se snaží mít pod kontrolou vše. Rozumný investor se zaměřuje na to, co může mít pod kontrolou.
 • Běžného investora ženou vpřed odhady. Rozumného investora ženou vpřed cíle.
 • Běžný investor se chová jako hodnotový investor v době, kdy na trhu dominuje momentum (a naopak). Rozumný investor dodržuje svůj finanční plán a časový horizont.
 • Běžný investor ví vše přesně, ale sleduje to ve zpětném zrcátku. Rozumný investor ví, že křišťálová koule je vždy zamlžená.
 • Běžný investor upřednostňuje pocity před fakty. Rozumný investor dává přednost procesu před výsledkem.
 • Běžný investor si myslí, že alfa roste na stromech. Rozumný investor raději sklízí níže visící betu.
 • Běžný investor vnímá alternativní investice jako cestu k trvale nadprůměrným výnosům. Rozumný investor je otevřený méně tradičním aktivům a strategiím, pokud jsou dlouhodobě ziskové, umožňují diverzifikaci a mají oporu v datech.
 • Běžný investor ví, co je sebevědomí. Rozumný investor ví, co je pokora.
 • Běžný investor se nechá zviklat půlminutovou reklamou na CNBC. Rozumný investor se nechá inspirovat třiceti lety akademického výzkumu (a ani tak nepřestává být skeptický).
 • Běžný investor touží po aktuálním a nejlepším. Rozumný investor preferuje vyzkoušené a pravdivé.
 • Běžný investor si plete aktivitu s výsledky. Rozumný investor raději není na trhu aktivní, než aby hlavně něco dělal.
 • Běžný investor chce koláč a dobře se ho najíst. Rozumný investor je na dietě diverzifikace, jediného obědu zdarma na trhu.
 • Běžný investor se vší silou drží slabých myšlenek. Rozumný investor se opatrně přidržuje silných myšlenek.
 • Běžný investor čte články a newslettery. Rozumný investor čte knihy a studie.
 • Běžný investor vnímá trh jako nepřítele, kterého je potřeba přechytračit. Rozumný investor chápe trh jako spojence.
 • Běžný investor čeká výnos bez rizika. Rozumný investor ví, že pro výnos musí podstoupit riziko.
 • Běžný investor množí své chyby během snahy o časování trhu. Rozumný investor chápe sílu složeného úročení, a tedy i důležitost času stráveného na trhu.
 • Běžný investor si myslí, že jednoduchý znamená snadný. Rozumný investor ví, že jednoduché a snadné jsou na trhu dva různé pojmy.
 • Běžný investor řeší, jak hrát trh. Rozumný investor nevnímá investování jako hru, ale jako cestu k naplnění svých cílů.
 • Běžný investor žije svým portfoliem. Rozumný investor žije mimo své portfolio.
 • Běžný investor si najme poradce, který nabízí dobře znějící radu. Rozumný investor si najme poradce, aby dostal dobrou radu.
 • Běžný investor se s drinkem v ruce rád pochlubí svými akciovými tipy. Rozumný investor se takové konverzaci s omluvou vyhne.
Zdroj: Huber Financial Advisors