Zhodnocení září a výhled na další měsíc na akciových trzích
|

Zhodnocení září a výhled na další měsíc na akciových trzích

Očekávaná korekce se nedostavila, nadále si však myslíme, že současný stav nahrává spíše redukci pozic. Výsledková sezóna může přinést zvýšenou aktivitu, a to oběma směry.

Index PX Trhy

Evropa

Zatímco se v září většina investorů soustředila na korekci, z trhu pokračoval příliv vesměs pozitivních korporátních zpráv a analytici investičních bank zvyšovali své odhady růstu zisku pro letošní rok. Akciové indexy se tak znovu dostaly na svá další letošní maxima.

Nicméně akcie již nejsou zdaleka levné a ukazatel rizikové prémie klesl na nejnižší hodnotu od počátku finanční krize. S blížícím se začátkem výsledkové sezóny za 3. čtvrtletí poroste nervozita investorů. Zisky a tržby společností pravděpodobně potvrdí lepšící se ekonomické prostředí, nicméně nejistota společně s vysokým oceněním trhu mohou vést ke korekci trhu v rozmezí 5 až 10%.

Region

Září pro většinu investorů nepřineslo očekávanou korekci, a tak se indexy opětovně posunuly na vyšší hranice. Před námi je výsledková sezóna za 3Q09, která by opětovně mohla přinést zvýšený adrenalin na aktuálně spíše lehce utlumené trhy. Rovněž nesmíme zapomenout, že ke konci měsíce bude zveřejněn výsledek amerického HDP za 3Q09 – ten by měl být vcelku pozitivním číslem dle průběžných dat za toto období.

Je zřejmé, že valuace akciových trhů je již pro mnoho hráčů na úrovni, kdy nejsou ochotni bezhlavě investovat, ale více se začínají zamýšlet nad otázkou budoucnosti. Je zřejmé, že kupci spíše začínají vyčkávat, ale naproti tomu není prozatím zcela jasná prodejní strana. Výsledky za 3Q09 mohou přinést potvrzení situace a tudíž lehce zlepšená čísla. Současně však mohou poukázat, že zlepšení prozatím není způsobeno stabilně rostoucí a silnou poptávkou, ale spíše podporou vlád (vládní programy) či doplňováním zásob, které díky nejasné budoucnosti jsou/byly na minimálních úrovních.

Krátkodobý výhled

Z krátkodobého hlediska může výsledková sezóna přinést silný impulz do obchodování. Finanční instituce začínají reportovat od 14. října. Nicméně již potenciální předoznámení mohou přinést relativně nečekaný impulz a to oběma směry.

Dalším impulzem, čehož jsme svědky nyní, je akviziční činnost. Je patrné, že situace na trhu nahrává zajímavým akvizicím a je otázka jen zvýšené/zlepšené možnosti financování, které zmíněné akvizice umožňuje. Všeobecně je na trhu stále dostatek likvidity (v důsledku politiky monetární expanze v mnoha zemích), ale zda bude alokována právě do akcií je nejisté.

Rozhodování portfoliomanažerů musí být velmi opatrné a hodnoty amerických indexů blízko psychologických hranic (DJ u 10000 bodů) jsou rovněž na zváženou, zda je situace ještě vhodná. Ze statistik vyplývá, že příliv prostředků do akciových fondů od března tohoto roku je stále výrazněji nižší než odliv, který akciové fondy zaznamenaly od října loňského roku. V meziročním vyjádření se stále jedná o zhruba 5% odliv z celkových aktiv akciových fondů.

Na názoru relativně drahého regionu se prozatím nic nemění. Rovněž se nadále domníváme, že současné úrovně vnímáme jako za zajímavé pro redukci pozic.