Forex fond aneb šance pro (ne)úspěšné tradery
|

Forex fond aneb šance pro (ne)úspěšné tradery

Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu, ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti.

Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného než obchodovat například s jedním milionem USD. Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto umožňuje.

FX fondy – jak poznat kvalitu

Nejčastěji jsou v médiích zmiňované Hedge Fondy (HF), které ale pro malého investora nepřipadají v úvahu. Zákonem přesně dané podmínky vylučují investice v řádu několika tisíc eur a to bez ohledu na jurisdikci. Vklady do HF najdeme na trhu od 100 000 eur, většinouale až od 1 milionu eur a to při výnosech maximálně v desítkách procent ročně. Navíc nejsou striktně zaměřeny na Forex.

Hned na začátku je potřeba zmínit důležitou věc: žádný manažer fondu není osobně odpovědný za vaše peníze.

  1. Ztráty nemají právní následky; ztráta vlastního kapitálu má jinou klasifikaci, než ztráta finančních prostředků klientů.

  2. Předchozí výkonnost není garancí výkonnosti budoucí.

Mezi nejčastější formy investování patří vklad do společnosti, která na svůj účet obchoduje u brokera a nechává si určitý podíl na zisku. Tyto společnosti mají v názvu IBC, LLC, Corp., Ltd a podobně. Jedná se tedy o klasické s.r.o.

O řád výš je tzv. holding. Tato forma se zdá být již bezpečnější, ale jestli se jedná Operational Trading Holding, při bankrotu kterékoliv z dceřiných firem padá celá struktura včetně mateřské společnosti.

Asset Management Holding je v tomto ohledu mnohem zajímavější, protože ze své podstaty mateřská společnost investuje do podílů a akcií v jiných firmách, přitom ale bankrot kterékoliv firmy, ve které drží podíl, mateřskou společnost neohrožuje.

Za zlatou střední cestu lze považovat Management Holding, tato forma společnosti může držet podíly a akcie v jiných společnostech a zároveň bez zpětné vazby při bankrotu do těchto firem může investovat a aktivně se podílet na jejich chodu a řízení.

Ještě dál jde Capital Management. Tento licencovaný subjekt může přijímat vklady, zřizovat klientské účty a vydávat platební karty. Vzhledem k náročnosti založení se tyto firmy zaměřují výhradně na správu velmi vysokých vkladů.

Kterýkoliv z výše uvedených subjektů může založit Forex Fond a je v podstatě jedno, jakou formu bude mít. opatrnost je na místě u garantovaných fondů, zvláště když zakladatelem je s.r.o. s malým kapitálem.

Pokud ve Vás vyvolává pochynosit místo založení fondu, není způsob jak je rozptýlit, ale Britské panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy jsou dnes TOP. Najít dnes Forex Fond na území EU nebo USA je takřka nemožné. Silné investiční skupiny mají maximálně jeden fond v EU a ten stejně investuje do offshore fondu. Tato struktura je známá též jako Master – Feeder.

Důležitější je, jaké další služby vám fond dokáže nabídnout. Jak moc transparentní je jeho hospodaření a jak kvalitní je komunikace s klientem. Každý, kdo se chce starat o vaše peníze, by měl co nejvíc odkrýt karty, v prospektu nastínit strategii, popsat rizika a vysvětlit vše krok za krokem.

Vyžadujte informace

Když už se rozhodnete do Forex ( měnového ) fondu investovat, nemáte zdaleka vyhráno. Všechny fondy rizikového kapitálu mají ze zákona zakázáno jakkoliv inzerovat nebo zveřejňovat výsledky. Může se to zdát postavené na hlavu, ale tyto fondy jsou určeny pro úzký okruh investorů a všichni si pamatujeme různé akce na zhodnocení kapitálu, v kterých spousta lidí nechala své celoživotní úspory…

Takže dobrý fond se pozná spíše podle dobrého jména tradera nebo investičního poradce. A když už se dostanete až k zástupci investiční společnosti, která spravuje fond, jste u cíle. Vyznat se ale ve způsobu počítání a dělení zisku, v poplatcích pro investiční nebo servisní společnost, v procentech pro tradery a podobně, je mnohdy téměř nemožné.

Pamatujte si, že v jednoduchosti je síla a jestliže vám zástupce investiční společnosti nevysvětlí každý krok při koupi a prodeji podílu, rychle pryč.

A co se dá investováním do Forex (měnového) fondu vlastně získat? Výkonnost fondů je pro mnohé aktivní tradery neuvěřitelná, roční zhodnocení se může pohybovat od 60 do 180 %. Mějte ale na paměti, že o vaše peníze se bude starat vždy team profesionálů, kteří mají k dispozici velmi dobré zpravodajství a hlavně „trochu“ jiné podmínky pro obchodování. Také by se vám obchodovalo lépe se spreadem na EUR USD 1 pip…. Navíc váš malý vklad je součástí velkého balíku a fond obchoduje několik strategií a drží velké rezervy.

Investiční společnosti si za správu vašich finančních prostředků berou od 25 do 55 % ze zisku plus poplatky za správu.

Každý fond vám musí nabídnout k prostudování tzv. prospekt. Jedná se většinou zjednodušenou verzi která ale obsahuje všechny důležité informace.

  1. Základní informace o fondu

  2. Řízení a organizace fondu

  3. Investiční cíle a strategie fondu

  4. Profil typického investora

  5. Informace o rizicích

  6. Zásady hospodaření

  7. Poplatky a náklady

  8. Obchodní informace

Když nebudete kterékoliv části rozumět, žádnou smlouvu nepodepisujte. Péče, kterou vám bude zástupce fondu věnovat se dá také považovat za jistý signál k posouzení fondu.