Discount certifikát
|

Discount certifikát

Hodí se pro stagnující trhy. Když kurzy nervózně přešlapují na místě, s discount certifikátem můžete přesto vydělat. Navíc chrání do jisté míry před propadem kurzu.

Poskytuje slevu (diskont) oproti pokladovému aktivu, například ceně akcie. Tím může být akcie, index, koš akcií (basket), komodita… Sleva (diskont) působí zároveň jako ochrana proti klesajícímu kurzu. Můžete tak docílit výnosu, i když cena akcie stagnuje nebo dokonce mírně klesá. Maximální hodnota certifikátu je omezena hodnotou zvanou CAP. Obecně platí: čím nižší je hodnota cap, tím hlubší je discount a tím pádem riziková ochrana.

Discount certifikát jednoduše

Akcie Erste Bank teď stojí 18 €. Kupte si discount certifikát se slevou 40%, tzn. za cenu 11,20 €. V prosinci vyplatí certifikát aktuální cenu akcie, maximálně však 12 €, viz příklad.

To znamená, že akcie může v prosinci stát 11,20 € a stále ještě nebudete ve ztrátě. I když holá akcie zaznamenala propad ceny o 38%.

Slovníček

Discount je výše slevy proti aktuální ceně podkladového aktiva.

Cap je maximální možná cena certifikátu.

Splatnost je datum, které je rozhoudují pro stanovení konečné ceny certifikátu.

Doba trváni je zpravidla 6 měsíců -3 roky. Na konci této doby záleží na ceně, kterou má podkladová akcie. Pokud je tato cena vyšší nebo rovna úrovni cap, pak certifikát vyplatí maximální možný výnos. Pokud leží níže, obdržíte aktuální hodnotu. U akcií můžete obdržet holé akcie nebo také výplatu hotovosti, záleží na emitentovi.

Když držíte discount certifikát do splatnosti, utrpíte ztrátu až v situaci, kdy se hodnota podkladu nachází tak nízko, než kolik činila sleva (diskont).Přesto ztráta bude menší, než při nákupu holého podkladu.

Hodí se, dle výše hodnoty cap, pro opatrné i dynamičtější investory. Obzvláště dobře fungují discounty na stagnujících trzích. Pokud očekáváte rostoucí kurzy, vyššího výnosu dosáhnete s bonusy, indexovými nebo tzv. outperformance certifikáty.

Extrémně defenzivní discount certifikáty (deep discount certifikáty) mají hodnotu cap pod aktuální cenou podkladu. S vysokou rizikovou ochranou tak lze docílit výnosu v rozmezí přibližně 3-5% ročně.

Příklad:

Podkladová akcie: Erste Bank

Splatnost: prosinec 2009

Maximální cena (cap): 12 €

Současná cena certifikátu: 11,20 €

Cena akcie: 18 €

Pokud v době splatnosti bude Erste Bank na hodnotou cap, tedy bude stát víc než 12 €, vyplatí certifikát hodnotu 12 €. I pokud akcie zůstane na místě nebo i mírně klesne, je to výnos 7%. Až pokud akcie spadne například o 36% na hodnotu 11,50 €, obdržíte holou akcii, ale stále o máte zisk 2,6%, protože jste ji koupili vlastně za 11,20 €. Až když akcie spadne o 38%, pod hodnotu 11,20 €, utrpíte ztrátu.

Discount certifikát - výplatní profil

Jak se chová v průběhu splatnosti…

Tyto certifikáty se jsou tvořeny pomocí opcí. Hodnota opce se v čase nevyvíjí lineárně v souladu s podkladový aktivem, ale ovlivňuje ji spousta faktorů. Hodnota certifikátu se proto v čase může vyvíjet odlišně k podkladovému aktivu.

Nárůst implicitní (očekávané) volatility může vést k poklesu ceny certifikátu a naopak, pokles volatilit způsobí nárůst hodnoty. To ale nemá vliv na výplatní profil na konci doby splatnosti. Prodej kdykoliv je možný.

Hodnota CAPu

Díky omezenému výnosu reaguje cena certifikátu mírněji na výkyvy ceny pokladu.

• Cap extrémně nízko: certifikát reaguje velmi slabě na změnu hodnoty podkladu. Zpravidla se pomalu blíží své maximální možné hodnotě – capu.

• Cap na úrovni aktuální ceny podkladu: reaguje na výkyvy, ale méně než 1:1. Certifikát je méně volatilní (kolísavý) než podkladové aktivum.

Při náhlé změně kurzu (propadu) stoupne prudce volatilita (kolísavost) podkladu. To má za následek prudší propad ceny certifikátu. Když se volatilita uklidní, zpravidla stoupne cena, aniž by se cena podkladu výrazně změnila.

• Cap nad aktuální hodnotou podkladu: certifikát se vyvíjí velmi podobně jako cena podkladu. U těchto typů je sleva poměrně malá a riziko srovnatelné s investicí přímo do podkladu. Kdo očekává rostoucí kurzy, může raději zvolit certifikát bez capu, například bonus nebo outperfomance.