Indonésie – příležitost nejen pro investory s komoditami
|

Indonésie – příležitost nejen pro investory s komoditami

Ekonomika Indonésie po volbách poroste. Největší světový exportér palmového oleje a uhlí má investorům co nabídnout.

8.července 2009 se v Indonésii konaly třetí demokratické volby s vítězstvím Susila Bambanga Yudhoyona (SBY), leadera Demokratické strany. Vítězná Demokratická strana má za cíl reformy v oblasti byrokracie, politiky, ekonomiky a hodlá prosadit antikorupční zákony. Rozhodující pozice v kabinetu by měly být obsazeny odborníky.

Indonesi akicový index

Očekává se, že silné výsledky voleb poskytnou zázemí pro rozvoj indonéské ekonomiky. Už nyní se pozitivně odráží v nárůstu důvěry spotřebitelů.

Pozitivní ekonomický výhled

Indonéská ekonomika je hodně spojená s růstovým příběhem Číny a Indie. Indonésie je největší světový exportér palmového oleje a uhlí a je předním dodavatelem těchto surovin do Číny a Indie. Obě tyto země nyní spotřebují 31 % celkových světových zásob palmového oleje a navíc by se podle předpokladů měla poptávka do pěti let dvojnásobit. Obrovská fiskální a monetární opatření ve světě mohou přispět k ekonomickému zotavení a růstu inflace a nahrávají tedy investorům do indonéských komodit, zejména na dlouhé období.

Domácí poptávka je stále silná díky pozitivnímu demografickému vývoji země. Do roku 2020 dosáhne indonéská populace počtu 262 milionů lidí. Pracovní síla se rozroste o 22 milionů jedinců, a tudíž i nových spotřebitelů.

Krátkodobý výhled

Pro nadcházející měsíce by měli být hlavím motorem růstu fiskální stimuly, vládní výdaje na infrastrukturu a rostoucí spotřeba alespoň do roku 2010. Rychlé vítězství ve volbách by mělo zvýšit vládní výdaje na infrastrukturu ve 4. čtvrtletí, protože v prvním pololetí roku 2009 byly utraceny z celkového rozpočtu pouze 2%.

Diskontní sazba

úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr

Díky rekordně nízké inflaci by centrální banka mohla snížit diskontní sazbu až na 6,5%. Následně by se úroky z hypoték a půjček, které v červnu klesly na 12%, mohly dostat koncem roku pod úroveň 10%. S vyšší politickou průhledností je pravděpodobný růst důvěry jak podnikatelském sektoru, tak v oblasti poskytovaní bankovních půjček. Domácí banky již tento rok zvětšily své cíle, chtějí dosáhnout růstu úvěrů o 15-25%. Dostupnost peněz a snížení jejich ceny podpoří spotřebu a investice.

Tyto pozitivní změny by měly ovlivnit ekonomiku a zvýšit poptávku domácích i zahraničních investorů, především ve druhém čtvrtletí roku 2009.

Banka Fortis Investments předpokládá růst indonéské ekonomiky o 4,5% za rok 2009 a o 5,5% za rok 2010. Indonésie se tak stane třetí nejsilnější ekonomikou tohoto regionu, za Čínou a Indií. Aby vláda SBY dosáhla svých vytyčených 7% růstu HDP po roce 2011, bude muset zrychlit projekty infrastruktury. Investory bude třeba podpořit schválením vhodného legislativního rámce. Pravděpodobnost, že toho dosáhne, nikdy nebyla tak vysoká jako nyní.

Zdroj: Fortis Investments