Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2009 a Komeční banka, Erste Bank a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2009 a Komeční banka, Erste Bank a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

Komerční banka

Komerční banka

Rozhodující pro bankovní tituly bude sentiment, který je prozatím dobrý díky převážně lepším než očekávaným výsledkům amerických bank. I evropské banky prozatím reportovaly poměrně dobrá čísla (Deutsche Bank, Erste Bank a další). Hlavní vlna zveřejnění výsledků evropských bank bude v 32. týdnu.

Komerční banka podle zveřejněných výsledků hospodaření za 1H 2009 dosáhla čistého zisku 5 806 mil. Kč, čímž výrazně překonala očekávání trhu (5 470 mil. Kč). Provozní výnosy vzrostly meziročně o 4,9 %, zatímco provozní náklady poklesly o 3,7 %. Celkově tak provozní zisk KB překonal tržní očekávání (10 039 mil. Kč vs. odhad trhu: 9 809 mil. Kč). Ekonomická recese se projevila na růstu opravných položek o 210,3 % na 2 833 mil. Kč, což je však méně než očekával trh (2 972 mil. Kč).

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně, jelikož překonaly očekávání trhu jak na provozní úrovni, tak nižší tvorbou opravných položek ke špatným úvěrům.

Krátkodobý výhled

Relativně bychom spíše viděli titul jako neutrální – respektive v bankovním sektoru KB patří stále k relativně nejdražšímu titulu. Nicméně celkový sentiment, který je stále pozitivní může s podmínkou dobrých dat z evropských bank přinést další posun výše.

erste logo

Erste Bank

V případě Erste Bank se dá zopakovat situace kolem sentimentu pramenícíz pokračující výsledkové sezóny v Evropě. Navíc pozitivní jsou pro banku již zveřejněné výsledky, které byly na čistém zisku lepší než očekávání (492 vs. očekávaných 417 mil. EUR za 1H09). Dodatečně podpůrný byl rovněž komentář generálního ředitele pana Treichla, který uvedl, že banka bude vyplácet dividendu za rok 2009. Bližší specifikace samozřejmě chyběla.

Zajímavé bylo rovněž vyjádření, že by byl rád, kdyby se na trhu udrželo volně obchodovaných alespoň 50% akcií. Tento dodatek si mohou někteří investoři vysvětlit i jako situaci, kdy je o podíl v Erste zvýšený zájem. Prozatím uvedenou teorii přijímáme jako spekulaci, která nemusí být podpořena reálným podkladem.

Krátkodobý výhled

Aktuální ceny nad 600 Kč jsou z krátkodobého hlediska opodstatněné a náš pohled je neutrální. Nicméně dlouhodobý potenciál zde stále je, i když po posledním růstu vzhledem k našemu modelu již velmi limitovaný. Důležitý bude vývoj v sektoru, který může překvapit.

VIG logo

VIG

U titulu se vyplnilo naše očekávání, že bude spíše bez povšimnutí investorů růst v souladu s finančním. sektorem. Výsledky (20. srpna) by neměly přinést významnější překvapení a tudíž sentiment bude nadále hlavním indikátorem budoucího vývoje.

Mimořádná dividenda (0,9 EUR) je obchodována s titulem až k rozhodnému datu 26. října. Z dlouhodobého hlediska vnímáme VIG stále jako solidní investici, nicméně při cenách kolem 850 Kč již krátkodobý potenciál vnímáme jako velmi omezený.

Krátkodobý výhled

Krátkodobě bude záleže na pokračující výsledkové sezóně – hlavně evropské banky, které reportují 32. týden. Sentiment bude hlavním důvodem posunu. Na současných cenách vnímáme růstový potenciál jako velmi limitovaný.