Nové IPO od ČSOB: Otázky a odpovědi
|

Nové IPO od ČSOB: Otázky a odpovědi

Kromě technologické KIT Digital se na parket pražské burzy chystá větší ryba. Tou by se měla stát ČSOB, která plánuje vstoupit do několika měsíců. Jak bude její IPO vypadat, kolik prostoru dostanou akcie ČSOB v indexu PX a jakým způsobem může ovlivnit již obchodované bankovní akcie?

Komerční banka IPO KIT digital

Objem emise

„U ČSOB se hovořilo cca 1,5 až o 2,5 mld. EUR , což by bylo výše než KB a méně než Erste,“ pokračuje Hlinomaz, Kabelka odhaduje velikost emise na cca 50 miliard korun. Marek Hatlapatka předpokládá, že KBC by na burzu mohla dát 30-40% podíl: „To by mohlo znamenat emisi v objemu cca 50 mld. Kč.“

„Při zmiňovaném 40% podílu firmy daných na trh bychom odhadovali, že se bude jednat zhruba o 40-50 mld. Kč,“ uvádí Vaníček.

„Odhaduji, že KBC nabídne investorům max. 2,5 mil. akcií ČSOB,“ zní názor Jiřího Zendulky. „Při použití ukazatele P/BV odhadujeme hodnotu 40% podílu v ČSOB kolem 46,2 mld. Kč,“ uvádí v lednovém akciovém speciálu analytici České spořitelny.

„To je relativně vysoko ve srovnání s obdobnými bankami. Proto považujeme za obhajitelné počítat s ukazatelem P/BV (cena k účetní hodnotě) na úrovni kolem 2 (například Komerční banka se obchoduje na hodnotách mírně vyšších, než P/BV rovné 2 a ROE na 18 %), z čehož vyplývá výše zmíněných 46,2 mld. Kč.

Při použití ukazatele P/E (cena k čistému zisku) by hodnota 40% podílu v ČSOB dosáhla přibližně 60 mld. Kč, za předpokladu extrapolace čistého zisku za 1.pol 2009 na celý rok, tedy 11,26 mld. Kč krát průměrné P/E obdobných bank ve výši 13,4. Průměr obou vypočtených odhadů je 53,2 mld. Kč, což je přibližně 2 mld. EUR.

Zájem investorů

„Očekávám značný zájem investorů, takové IPO se zde již nemusí dlouhé roky opakovat a očekávám velmi silnou marketingovou kampaň ze strany všech obchodníků s cennými papíry,“ připravuje investory na mediální masáž Hatlapatka.

„Zájem očekávám poměrně velký, každá novinka může v Prazepři omezeném výběru titulů (ve SPADu) nabídnout příjemnou alternativu,“ míní Hlinomaz.

„O IPO ČSOB bude pravděpodobně velký zájem z řad široké investorské veřejnosti,“ soudí Kabelka. ČSOB se vzhledem ke své velikosti stane předmětem zájmu zahraničních investorů: „Očekávám, že zájem bude i ze zahraničních účtů, přinejmenším proto, že s vysokou pravděpodobností bude i významným zástupcem v indexu PX,“ říká Vaníček.

Váha v indexu PX

„ČSOB vzhledem ke své velikosti naopak může získat podobnou váhu v indexu, jako mají současné bankovní tituly. Každopádně zařazení ČSOB do indexu by v něm přineslo větší změny i na úkor ostatních emisí.

Lze odhadovat, že celková váha finančních institucí by v indexu překročila 50 %, tzn. index PX by šlo následně spíše nazývat „bankovním indexem“,“ soudí Zendulka.

„Vezmeme-li v úvahu free float (veřejně obchodované akcie) indexu PX na 464 mld. Kč, ČSOB může mít přibližně 10,3% podíl na indexu,“ uvádí analytici České spořitelny.

„ČSOB by se mohla podílet vahou mezi 10 a 12 % indexu PX,“ zní názor Petra Hlinomaze.

Kabelka z GC odhaduje rozmezí širší: 8 -12 %. „U ČSOB si lze udělat obrázek podle váhy Komerční banky,“ říká Hatlapatka. „Ta má nyní třetí největší váhu v PX a podle mého názoru se ČSOB zařadí do „velké pětky“ k Erste, ČEZu, KB a Telefónice O2.“ „Očekávám, že ČSOB bude na stejné úrovni jako KB,“ míní Vaníček.

Vliv ČSOB na konkureční akcie

„Vstup ČSOB může mít vliv na ostatní, zejména bankovní tituly, a to nedlouho před uskutečněním IPO, kdy řada investorů bude alokovat prostředky na IPO prodejem stávajících pozic,“ míní Jiří Zendulka.

„Pokud bude chtít mít investor stále stejnou expozici na český bankovní sektor tak může svou prezenci rozdělit mezi KB a ČSOB (při jejím IPO) a tudíž může uvolnit současné prostředky z KB a přesunout je do ČSOB,“ soudí Vaníček, Petr Hlinomaz dodává:

„Myslím, že dotčena může být KB, Erste Bank jen okrajově; pro akcie KB a jejich cenu by to mohlo znamenat určitý odliv prostředků (a pokles ceny) tak, jak by potenciální zájemci o ČSOB mohli ustupovat z investic do KB ve prospěch ČSOB při současném zachování celkové expozice v akciích českého bankovního sektoru.

Naopak nemělo by se to dotýkat kurzu Erste Bank, nejen kvůli odlišné geografické expozici, ale i z toho důvodu, že u akcií Erste jde o duální listing s primárním trhem ve Vídni.“ P

Podle Karla Kabelky přesun investorů do ČSOB bude mít mírně negativní vliv na akcie Komerční banky a Erste Bank. Jen jako dočasně negativní efekt pro KB vidí emisi třetího bankovního titulu Hatlapatka: „Je možné, že se přechodně objeví určitý negativní efekt IPO ČSOB na akcie KB. Některé velké fondy mohou ve svých portfoliích část akcií KB nahradit právě ČSOB. Na druhou stranu si myslím, že na českém trhu je ještě místo pro jednu velkou emisi bankovního titulu, které tak ČSOB bez problémů zaplní.“

Analytici České spořitelny Petr Bártek, Václav Kmínek, Martin Krajhanzl, Radim Kramule již vcelku nepřekvapivě uzavírají: „Pokud IPO skutečně proběhne, dovedeme si představit negativní dopad na Komerčni banku během realizace primárního úpisu (investoři by mohli snížit své podíly v Komerční bance ve prospěch investice do ČSOB.“

Dividenda

„U ČSOB je mé očekávání tak půl na půl, o výši jsem zatím nespekuloval,“ říká Hlinomaz. Kabelka se pokouší i o případnou kvantifikaci dividendy: „Vzhledem k tomu, že úpis ČSOB je reakce na rozhodnutí EK o restrukturalizaci KBC, dividendová politika bude velmi konzervativní v prvním roce, v dalších letech vidím možnou dividendu na úrovni cca 0,5 EUR,“ domnívá se analytik.

Výplatu předpokládá i Vaníček: „V případě IPO očekáváme, že ČSOB bude vyplácet dividendu.“