Erste bank: Hledání rovnováhy
|

Erste bank: Hledání rovnováhy

Pokud jsme na počátku listopadu hodnotili krátkodobý kurz Erste Group kolem 30EUR/akcii (cca 789Kč), tj. zhruba v úrovni očekávaného upisovacího kurzu v procesu navýšení základního kapitálu, nyní jdeme o trochu níže.

Banky

K faktorům čtvrtletních výsledků a navýšení základního kapitálu (zředění akcií) přibyly obavy spojené zejména s budoucím vývojem kvality úvěrových portfolií bank exponovaných ve východní Evropě a potřebným kapitálovým vybavením bank (nejen v našem regionu).

Více než zveřejněnými čtvrtletními výsledky byl kurz akcie Erste od konce října ovlivněn především navyšováním kapitálu v první polovině listopadu (60 mil ks nových akcií se obchoduje od 19.11.), když dosažený upisovací kurz nových akcií (29,00 EUR/akcii) byl magnetem i pro jejich cenu na burze.

S blížícím se koncem roku nabývaly na síle faktory spojené hlavně s obavami o budoucí vývoj kvality úvěrových portfolií a kapitálovým vybavením bank. V prvním případě jde např. o varovná očekávání ECB, že nebezpečí ztrát bank exponovaných ve východní Evropě přetrvává, bude-li ekonomická krize horší, než se čekalo, nebo oslabí tamní měny.

V podobném duchu se vyjádřily i ratingové agentury (v poslední době např. Fitch). V druhém případě jde o možné dopady regulačních snah v USA i EU na zpřísnění pravidel pro banky, např. zvýšením požadované potřebné kapitálové vybavenosti bank; např. Deutsche Bank konstatovala, že bankovní sektor si v příštím roce kvůli přísnějším regulatorním podmínkám povede hůře.

Kurz akcií Erste Group Bank tak může v příštích měsících nadále trpět zmíněnými obavami a cena jejích akcií by se mohla ve vztahu k hodnotě očekávané účetní hodnoty (na konci roku 2009) pohybovat mezi hodnotami 1,0 až 1,1.

Z těchto důvodů upravujeme krátkodobě tříměsíční cílovou cenu na dolní okraj zmíněného intervalu, tj. 27,0 EUR (710 Kč) na akcii s doprovodným snížením doporučení na úroveň „držet“.

Sledujte aktuální vývoj akcií Erste bank na pražské burze

Doplňme, že dividendy (za rok 2009) lze zatím očekávat, ale v menší míře, než jsme byli zvyklí (nyní odhadujeme asi 20-25% výplatního poměru proti předchozím 40%).